Paieška

Enciklikos „Laudato si’“ metai Italijoje

Reikia pergalvoti daugelį mūsų gyvenimo kartu aspektų, nuo požiūrio į tai, kas vertingiausia ir suteikia prasmę, iki gyvybės apsaugos, socialinių ir ekonominių santykių. Reikia naujo gyvenimo stiliaus popiežiaus enciklikos „Laudato si’“ šviesoje, reikia, kad žmonės labiau persiimtų popiežiaus enciklikoje išsakomomis mintimis ir raginti jas pritaikyti vyskupijose, parapijose ir bendruomenėse, rašo Italijos vyskupų konferencija žinioje 2020 metų Kūrinijos apsaugos dienai.

Kūrinijos apsaugos diena minima rugsėjo 1-ąją, ją Katalikų Bažnyčioje popiežius Pranciškus įvedė prieš penkerius metaus – tais pačiais 2015 metais, kai buvo paskelbta enciklika „Laudato si’“. Tačiau Bažnyčia Italijoje kūrinijos dieną švenčia jau penkioliktąjį kartą. Metinės dienos šventimą katalikų vyskupai įvedė 2005 metais. 2020 Kūrinijos apsaugos dienos tema parinkta pagal apaštalo šv. Pauliaus paraginimą Titui (Tit 2, 12): „Gyvenkime šiame pasaulyje santūriai, teisingai ir maldingai“.

Pasak Italijos katalikų ganytojų, koronaviruso pandemija išryškino kultūrinės tuštumos erdves, atsparos taškų stoką, neteisingumo situacijas. Kriterijus joms įveikti turi būti dėmesio perkėlimas nuo ekonomikos interesų, prie žmogaus asmens. Pandemijos pasekmė – atsivėrusi sveikatos krizė – atskleidė socialinę ekonominę nelygybę ir atmetimą. Dažnai matome nesirūpinimą silpniausiaisiais, tačiau netrūksta ir drąsinančių įsipareigojančio bendradarbiavimo pavyzdžių.

Vyskupai paprašė atkreipti dėmesį į rūpinimąsi kūrinija, atminti popiežiaus enciklikos žodžius, jog „visa yra susiję“ (LS138). Pandemija parodė, kad pasaulis serga. Pernelyg dažnai pasijuntame šeimininkais griaudami, naikindami, teršdami visų gyvų būtybių, tarp kurių esme ir mes, darną. Tai mūsų perdėtas antropocentrizmas, kurį popiežius mini enciklikoje „Laudato si’“.

Vyskupai kviečia tikinčiuosius susimąstyti apie esamą sudėtingą padėtį, žiūrėti į ją rimtai ir daryti radikalias išvadas tiek dėl mūsų pačių, tiek dėl mus supančio pasaulio ir socialinio gyvenimo. Reikia naujo gyvenimo būdo, naujo stiliaus santykiuose su kitais ir su aplinka.

Penktosios enciklikos „Laudato si’“ paskelbimo metinės ir šios sukakties minėjimo metai Bažnyčioje (nuo 2020 gegužės 24 d. iki 2021 gegužės 24 d.) yra tinkama proga supažindinti su popiežiaus enciklika „Laudato si’“ visas vyskupijas, parapijas, bažnytines bendruomenes ir judėjimus. „Laudato si’“ prašosi būti įgyvendinta, kad taptų gyvenimu, pašaukimu, atgimstančiais santykiais su kūrinija, liturginiu Dievo šlovinimo virsmu, rašo Italijos vyskupai.

Jie laiške pasiūlė pastoracinių gairių tikinčiųjų iniciatyvoms, paragino dalytis su vietos visuomene, švęsti ekumenines liturgijas, ypač švenčiant „Kūrinijos laiką“ (nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 dienos), bendradarbiauti su visais, ta pačia dvasia įsipareigojusiais rūpintis kūrinijos apsauga. (SAK / Vatican News)

Enciklika „Laudato si’“
Enciklika „Laudato si’“
2020 birželio 09, 10:57