Paieška

Vatican News
Hradec Kralove katedra Hradec Kralove katedra 

Čekijoje minimas arkivyskupo Karelo Otčenašeko jubiliejus

Čekijos katalikai, kartu su šiemet minimomis Jono Pauliaus II gimimo šimtosiomis metinėmis, mini šventojo popiežiaus bendraamžio ir bičiulio, tikinčiųjų teisių gynėjo arkivyskupo Karelo Otčenašeko gimimo šimtąsias metines.

Karelas Otčenašekas buvo vienas žinomiausių Čekoslovakijos katalikų pasipriešinimo tikinčiųjų persekiojimui veikėjų, vėliau jis tapo vienu žinomiausių ir didžiausios tikinčiųjų pagarbos ir meilės sulaukusių Bažnyčios Čekijoje ganytojų.

Jis gimė tai pačiais 1920 m., kaip Karolis Wojtyla. Kunigų seminariją pradėjo 1939 m. Studijas tęsė Romos Popiežiškajame Laterano universitete. 1945 m. kovo mėnesį Romoje jam buvo suteikti kunigo šventimai. Grįžęs į Čekoslovakiją dirbo parapijų sielovadoje, o 1949 m. buvo paskirtas Hradec Kralove vyskupijos kunigų seminarijos rektoriumi. Prasidėjus persekiojimams, Šventasis Sostas nusprendė paskirti vyskupais keletą jaunų kunigų, kad jie garantuotų Bažnyčios tęstinumą. Vienas jų buvo kunigas Otčenašekas, kuris išimties tvarka buvo nominuotas vyskupu ir paskirtas Hradec Kralove vyskupijos administratoriumi būdamas tik trisdešimties metų. Komunistų valdžia pasipriešino naujų vyskupų skyrimui. Vyskupas Otčenašekas buvo konsekruotas slapta 1950 m. balandžio 30 d. Tokia data parinkta todėl, kad tikėtasi, jog gegužės 1-osios išvakarėse komunistų valdžios saugumo pajėgos ir milicija visą dėmesį bus susitelkusios į darbininkų mitingų priežiūrą.

Naujajam vyskupui valdžia neleido eiti pareigų. Netrukus jis buvo internuotas vienuolyne, o 1954 m. nuteistas 13 metų kalėjimo. 1962 m. vyskupas buvo amnestuotas, tačiau valdžia neleido grįžti prie sielovados. Jam buvo taip pat uždrausta gyventi savo vyskupijos teritorijoje. Tad apsigyvenęs kitoje vyskupijoje, jis įsidarbino pieninėje. Ilgainiui pradėjo slapta talkinti ir sielovadoje, tačiau neoficialiai ir ne kaip vyskupas, bet kaip kunigas. Tik žlugus komunistų valdžiai, vyskupas Otčenašekas grįžo kaip vyskupas į Hradec Kralove ir vadovavo vyskupijai iki 1998 metų. Jonas Paulius II, asmeniškai pažinojęs vyskupą Otčenašeką, išleisdamas jį į emeritus, suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą. Arkivyskupas mirė 2011 m.

Gimimo 100 metų ir konsekravimo vyskupu 70 metų sukakčių proga buvo atidaryta arkivyskupui skirta paroda, kurią sudaro dvi dalys: viena – Hradec Kralove mieste, kuriame jis tarnavo kaip vyskupas, kita – netoliese esančiame Opočno miestelyje, kuri jis, nors buvo vyskupas, dirbo kaip pieninės darbininkas.

2020 birželio 06, 13:40