Paieška

Vyskupas Algirdas Jurevičius Vyskupas Algirdas Jurevičius 

Algirdas Jurevičius paskirtas Telšių vyskupu

Popiežius Pranciškus vyskupą Algirdą Jurevičių, Kauno arkivyskupijos apaštališkąjį administratorių, paskyrė Telšių vyskupu ordinaru.

Algirdas Jurevičius gimė Vievyje 1972 m. kovo 24 d. Baigęs vaikų muzikos mokyklą bei devynias klases Vievio vidurinėje mokykloje tęsė muzikos mokslus Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1986–1991 m. vadovavo chorui bei dirbo vargonininku Vievio Šv. Onos bažnyčioje. 1991–1996 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje bei Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. 1996 m. gruodžio 26 d. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis suteikė Algirdui Jurevičiui kunigystės šventimus.

1996–1998 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto magistratūroje (dogmatikos specializacija), tuo pat metu dėstydamas Kauno kunigų seminarijoje. 1998 m. pradėjo tarnystę Kaišiadorių vyskupijos parapijose. 2000–2004 m. studijavo praktinę teologiją Frankfurte prie Maino (Vokietija) Sankt Georgen aukštojoje filosofijos-teologijos mokykloje, kurią baigė įgydamas daktaro laipsnį. Studijuodamas Vokietijoje kunigas Algirdas Jurevičius talkino lenkų sielovadoje ir buvo atsakingas už lietuvių sielovadą Štutgarte.

Nuo 2004 m. ėjo Kaišiadorių vyskupo generalvikaro pareigas ir dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. 1998–2008 m. buvo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos notaras, o 2017–2018 m. buvo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius.

2018 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo kunigą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru, o rugpjūčio 19 d. Kauno katedroje jam suteikti vyskupo šventimai. 2019 m. kovo 1 d. paskirtas Kauno arkivyskupijos apaštališkuoju administratoriumi; 2020 m. birželio 1 d. – Telšių vyskupu ordinaru.

2020 birželio 01, 12:01