Paieška

Taizé bendruomenės vadovas br. Alois Taizé bendruomenės vadovas br. Alois 

Taizé prioras apie Jono Pauliaus II ir brolio Roger bičiulystę

Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimto metų sukakties proga Taizé bendruomenės vadovas brolis Aloisas Löseris parašė laišką Lenkijos vyskupams ir priminė ilgą bičiulystę, kuri siejo Taizé įkūrėją brolį Roger ir Karolį Wojtylą.

Taizé įkūrėjas ir Krokuvos vyskupas augziliaras susipažino 1962 m. Romoje, dalyvaudami Vatikano II Susirinkime. Prieš Susirinkimo posėdžius abu užeidavo pasimelsti į Švenčiausiojo Sakramento koplyčią. Tuo metu užsimezgęs artimas ryšys niekada nenutrūko. Vėliau Karolis Wojtyla kelis kartus aplankė brolį Roger Taizé kaime, Prancūzijoje. Brolis Roger 1973 m. atvyko į Lenkiją, aplankė Silezijos Piekary Marijos šventovę, buvo arkivyskupo Karolio Wojtylos svečias jo namuose Krokuvoje.

Dabartinis Taizé bendruomenės vadovas rašo, kad brolį Roger nepaprastai pradžiugino žinia apie Karolio Wojtylos išrinkimą popiežiumi. 1978 m. spalio 22 d. vykusios iškilmingos pontifikato inauguracijos metu brolis Roger Jonui Pauliui II tarė: „Garbė Jėzui Kristui, kad mums davė gerą popiežių“. Į tai popiežius atsakė: „Abu trokštame krikščionių vienybės“.

Ekumenizmas, pasak brolio Aloiso, buvo vienas svarbiausių Jono Pauliaus II pontifikato prioritetų. 1986 m. spalio 5 d. lankydamasis Taizé, šią bendruomenę jis pavadino „bendruomenės parabole“, „palyginimu apie bendruomenę“. „Jūs visiems, ką sutinkate, padedate būti ištikimiems savo konfesinei tapatybei, priklausyti savo bažnytinei bendruomenei, kurios nariais jie buvo išugdyti arba tapo sąžinėje priimto apsisprendimo dėka, tačiau kartu jūs jiems padedate ir gilintis į tą bendrystės slėpinį, kuris yra Bažnyčia“, – sakė Jonas Paulius II Taizé bendruomenės nariams.

Brolis Aloisas taip pat prisimena didelį džiaugsmą, su kuriuo po devynerių metų nuo ano susitikimo Taizé bendruomenė sutiko Jono Pauliaus II encikliką „Ut unum sint“. Šis dokumentas atvėrė naujus plačius bendradarbiavimo ir vienybės siekimo akiračius, labai paspartino procesą, kurį visi kartu turime tęsti. Jono Pauliaus II skelbta Bažnyčios visuotinumo vizija ir dabar įkvepia Taizé bendruomenės darbą su jaunimu. Taizé bendruomenė jam dėkinga už visą laiką rodytą pasitikėjimą. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 19, 13:05