Paieška

Šv. Jonas Krikštytojas Montini – Paulius VI Šv. Jonas Krikštytojas Montini – Paulius VI 

Šv. Pauliaus VI kunigystės šimtmetis

Gegužės 29 dieną liturginiame kalendoriuje minimas popiežius šv. Paulius VI. Prieš dvejus metus kanonizuotas popiežius, iš Milano kilęs Giovanni Battista Montini vadovavo visuotinei Bažnyčiai penkiolika metų, iki mirties Kastelgandolfe 1978 metų rugpjūčio 6-ąją, Kristaus Atsimainymo šventės dieną. Tačiau kanonizuojant Paulių VI nuspręsta liturgijoje jį minėti gegužės 29-ąją – jo kunigystės šventimų dieną.

Milano arkivyskupija, kuriai Montini vadovavo beveik devynerius metus iki 1963 metų, kai buvo išrinktas popiežiumi, turi savitas liturgines apeigas – Ambraziejaus apeigas –  suteikiančias savitą dvasinę tapatybę, kuri atsispindi kitaip sutvarkytame liturginiame kalendoriuje, kitokiomis apeigomis, liturginiais laikotarpiais, su jais susijusiais papročiais, maldomis, giesmėmis. Todėl Milano arkivyskupijos, dar vadinamos Ambraziejaus Bažnyčia pagal garsųjį Bažnyčios mokytoją šv. Ambraziejų, liturgijoje šventasis Paulius VI minimas ne gegužės 29-ąją, kaip visoje lotynų apeigų Bažnyčioje, o gegužės 30-ąją. Šventasis Sostas pritarė Ambraziejaus Bažnyčios (Milano arkivyskupijos) prašymui švęsti dieną vėliau dėl to, kad buvęs Milano ganytojas šv. popiežius Paulius VI gegužės 30-ąją aukojo savo pirmąsias Mišias.

Vatikano II Susirinkimo konstitucijoje apie liturgiją, kurią 1963 metais paskelbė popiežius šv. Paulius VI, šventoji liturgija vadinama pirmuoju dvasinio gyvenimo šaltiniu, pirmąja dvasinio gyvenimo mokykla ir pirmąja dovana, kurią Bažnyčia gali suteikti tikinčiųjų tautai. Montini ypač brangino liturgiją, skatino tikinčiųjų dalyvavimą joje, būdamas įsitikinęs, kad tikėjimo slėpiniai švenčiami veiksmingi, jei į juos atsiliepiama karšta malda, gyva meile ir konkrečiais artimo meilės darbais. Tai paskatino Milano arkivyskupiją parengti specialų ambraziejišką mišiolą, skirtą Pauliaus VI liturginiam minėjimui. Mišiolo maldos ir giesmės atspindi Pauliaus VI mokymą ir dvasingumą. Pirmą kartą Montini minėjimas pagal šį naują Šventojo Sosto patvirtintą mišiolą Milano arkivyskupijoje bus švenčiamas šeštadienį, gegužės 30 dieną.

Šv. Paulius VI
Šv. Paulius VI

„Vėl klausysimės Montini mokymo, semsimės įkvėpimo iš jo gyvenimo ir šventumo pavyzdžio. Melsimės su juo prašydami jo užtarimo“, – parašė gegužės 25 dieną paskelbtame mišiolo skelbimo dekrete dabartinis Milano arkivyskupas Mario Enrico Delpini.

Primename, kad šiemet sukanka šv. Pauliaus VI kunigystės šventimų ir primicijų šimtosios metinės. 22 metų amžiaus diakonas Montini 1920 metais Brešos katedroje buvo įšventintas tos vyskupijos kunigu. Pirmąsias Mišias jis aukojo Brešos Malonės Motinos Marijos šventovėje. Paulius VI ne kartą prasitarė, kad toje Marijos šventovėje netoli tėvų namų per Marijos užgimimo atlaidus reguliariai lankydavosi jo šeima ir jaunystėje subrendo jo kunigiškasis pašaukimas. Montini ryšį su Marijos šventove priminė Brešos vyskupas, joje įkūręs Montini beatifikacijos bylos postulantūros būstinę. Ypatingą Montini relikviją šventovei padovanojo popiežius Pranciškus: Montini 1920 metų gegužės 30 dieną aukotų pirmųjų Mišių baltą šilkinį arnotą, pasiūtą iš jo motinos Giuditta Alghisi Montini vestuvinės suknelės.

Šventovės Marijos paveikslas laikomas stebuklingu – 1526 metų gegužės 22 dieną daugelis tikinčiųjų regėjo rankas iškeliančią ir akis atveriančią Mariją, tarsi prašančią savo dangiškojo Kūdikio malonės, ir Kūdikį, kartojantį motinos gestus, tarsi priimantį Motinos prašymą. Beje, ir popiežius Paulius VI šitaip sveikindavo tikinčiuosius. Paulius VI su iškeltomis rankomis pavaizduotas jo beatifikacijos paveiksle. Brešos vyskupijoje, nors ji yra sufraganinė Milano metropolijos vyskupija, popiežius šv. Paulius VI minimas kaip kitur pasaulyje – gegužės 29 dieną. (SAK / Vatican News)

Šv. Paulius VI
Šv. Paulius VI
2020 gegužės 28, 08:25