Paieška

Vatican News
Emilija Kaczorowska ir Karolis Wojtyla, šv. Jono Pauliaus II tėvai Emilija Kaczorowska ir Karolis Wojtyla, šv. Jono Pauliaus II tėvai 

Sudaryti šv. Jono Pauliaus II tėvų beatifikacijos bylos tribunolai

Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II motina Emilija ir tėvas Karolis – Dievo tarnai. Vadovicuose ketvirtadienį, gegužės 7 d., suformuoti Krokuvos arkivyskupijos tribunolai, tirsiantys sutuoktinių Wojtylų gyvenimą, tikėjimą ir šventumą dieceziniame beatifikacijos procese. Tribunolai sudaryti iškilmingu aktu Vadovicų Švč. M. Marijos Paaukojimo bazilikoje. Jam pasibaigus arkivyskupas Marekas Jędraszewskis su visais Krokuvos dekanais koncelebravo Mišias už sėkmingą beatifikacijos bylos eigą.

Sudaryti dieceziniai tribunolai turės ištirti ir nustatyti, ar popiežiaus tėvai Karolis Wojtyla ir Emilija Kaczorowska įgyvendino krikščioniškas vertybes iki herojiško laipsnio, ar tikintieji juos laiko šventais ir į juos kreipiasi, prašydami užtarimo. Karolio Wojtylos ir Emilijos Kaczorowskos beatifikacijos bylos postulatorius kun. Sławomiras Oder buvo Wojtylų jauniausio sūnaus Karolio, 1920 metais gimusio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II, bylos postulatorius.

Popiežiaus motina Emilija kilusi iš amatininkų šeimos, jos motina Marija Scolz ir tėvas Feliksas Kaczorowskis užaugino devynis sūnus ir dukras. Motina mirė, kai Emilijai buvo 13 metų. Emilija gimė ir mirė Krokuvoje. Popiežiaus tėvas Karolis Wojtyla, karininkas, kilęs iš siuvėjų šeimos, jo motina Ona Przeczk ir tėvas Motiejus Wojtyla. Jis neteko motinos, kai buvo dvejų metų. Gimė Lipnike, prie pasienio miesto Bielsko-Bialos, kuriame lankė vokiečių gimnaziją. Emilija ir Karolis 1906 metais Krokuvos šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje sudarė santuoką, jiems gimė sūnus Edmundas (1906-1932), dukra Olga (1916), kuri mirė kūdikystėje, ir Karolis (1920–2005), būsimas popiežius. Šv. Jono Pauliaus II tėvai Karolis Wojtyla ir Emilija Kaczorowska palaidoti Krokuvoje. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 09, 12:34