Paieška

Vatican News
2018.09.10 Immagine di B.V. Maria del santuario di Siluva, Lituania

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 3)

Gegužės mėnesį Lietuvos ir pasaulio tikintieji pradėjo sustiprinti Šventojo Tėvo laišku ir melsdamiesi jo pasiūlytomis maldomis. Popiežiaus maldoje minimas Marijos Ligonių Sveikatos titulas primena ir Šiluvos Dievo Motinos globą.

Gegužės mėnesį Šiluvos šventovėje organizuojamomis iniciatyvomis kviečiama artimiau susipažinti su gražiausiais titulais vadinama Mergele Marija. Gegužės šeštadieniais iš Šiluvos šventovės vyks nuotolinių pokalbių apie Mariją ciklas. Iš Šiluvos bazilikos kiekvieną dieną per feisbuko tinklą transliuojamos Mišios.

Pirmąjį gegužės sekmadienį minint Motinos dieną iš Šiluvos Dievo  Motinos Apsireiškimo koplyčios per LRT televiziją transliuotos Mišios ir suteiktas palaiminimas visoms mamoms.

Nuo balandžio vyksta Šiluvos šventovės iniciatyva „Šviesos žemėlapis“, pakvietusi jungtis į bendrą maldą ir konkrečia pagalba padėti labiausiai nukentėjusiems nuo pandemijos. Šios akcijos iniciatoriai labai džiaugiasi popiežiaus Pranciškaus laišku ir pasiūlytomis maldomis: tai gražus ženklas, kad Šventoji Dvasia vieningai veikia ir įkvepia melsti Švč. M. Marijos užtarimo.

 Ketvirtąjį Velykų sekmadienį minėta taip pat Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Kauno arkivyskupijoje pašaukimų sielovados srityje besidarbuojantis kun. Gintaras Blužas OFS yra įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi jam skirtą misiją šioje žemėje – būdą būti dovana kitiems. Reikia tik drąsos pasirinkti kelią link savo gyvenimo tikslo. Blogiausia yra stoviniuoti ir nieko nesirinkti, bijant rizikuoti, – sako sielovadininkas.

Šioje srityje pradėjo darbą ir neseniai pašaukimų ugdymo pedagogikos studijas Romoje baigusi ses. Loreta Armalytė. Marijos tarnaičių kongregacijai priklausanti sielovadininkė su besidominčiais jaunuoliais kol kas bendrauja virtualioje erdvėje. Pasak jos, einant pašaukimo atpažinimo keliu reikia nebijoti eiti prieš srovę, nes visuomenėje vyrauja tendencija nuvertinti pašaukimo svarbą: nepakankamai vertinamas pašaukimas šeimai, nekalbant apie dvasinius pašaukimus.

Pirmadienį minėta Medicinos darbuotojų diena. Vyskupas Algirdas Jurevičius vaizdo žinia pasveikino medikus, pabrėždamas, kad Dievas yra ne tik Gelbėtojas, bet ir Gydytojas, Jis renkasi bendradarbius išganymo ir gydymo darbe. Ganytojas linkėjo: „Tegul jūsų meilės ir pasiaukojimo pavyzdys būna labiau užkrečiantis negu virusas“. Vyskupas dėkojo medikams ir asmeniškai, paliudydamas kaip Dievo valia ir gydytojų pastangomis vos gimusiam jam buvo išgelbėta gyvybė.

Velykų laikotarpiu kasdienėmis transliacijomis Youtube kanalu kun. Algirdas Akelaitis tęsia „mistagoginę Velykų kelionę“ ir sukviečia į ją vis gausėjantį Dievo žodžio klausytojų būrį.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Toma Bružaitė žvelgia į laukiamą karantino laikotarpio pabaigą ir kviečia pasvarstyti, kokias patirtis verta išsaugoti tikinčiųjų bendrijai – straipsnis „Pokarantininė Bažnyčia“. Straipsnyje pakalbinta pedagogė ses. Viktorija Voidogaitė CC sako: supratome, kad Bažnyčios gyvenime per trumpą laiką gali įvykti pokyčių. Ji pažymi įsiklausymo pamokas, kai ganytojai klausėsi tikinčiųjų ir stengėsi atsiliepti į esamą situaciją. Ji taip pat džiaugiasi interneto transliacijų peržiūrų skaičiais, tačiau kviečia atlikti nuodugnesnį tyrimą, pažymėdama, kad tikinčiųjų bendruomenė nėra tik žiūrovų būrys.

Vertėja ir publicistė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė pastebi, kad karantino laikotarpiu buvo viešai ir dalykiškai kalbama apie parapijų finansus. Ji pažymi, kad interneto erdvėje suaktyvėjo ir asmeninė sielovada, dvasinė pagalba: kunigai, vienuoliai  ir pasauliečiai siūlėsi bendrauti, padėti. Ypač entuziastingai šioje veikloje dalyvauja seserys vienuolės.

Vertėjas ir poetas Tomas Taškauskas sako, kad pagrindinė karantino pamoka yra kvietimas visapusiškai atsinaujinti, dėkingai pažvelgti į tai, ką laikėme savaime suprantamas dalykais. „Socialinio pasninko“ patirtis parodė, kaip labai reikia tiesioginio bendravimo, gyvų susitikimų su kitais tikinčiaisiais. Pasak jo, atskirties patirtis įkvėps ir dėkingumą už sakramentus, Dievo artumo ir meilės ženklus.

Pranciškonas kun. Arūnas Peškaitis OFM paskelbė viešą laišką, kuriame atkreipia dėmesį į užsitęsusio karantino poveikį psichinei žmonių sveikatai. Jis kreipiasi į žiniasklaidos atstovus, ragindamas nepamiršti viltingų žinių, neapsiriboti tik aliarmo signalais. Jis pabrėžia: tik būdami laisvi būsime atsakingi.

Vilniaus arkivyskupijos feisbuko juostoje dalijamasi istorijomis, kaip karantino metu teikiama pagalba seneliams ir vargstantiesiems.

Portale „15 min“ rašyta apie teikiamą pagalbą socialinės rizikos šeimoms. Šių šeimų vaikais besirūpinanti Kauno arkivyskupijos šeimos centro darbuotoja Žaneta Šimkienė sudėtingu karantino laiku džiaugiasi pagalba iš maldos ir paramos akcijos „Šviesos žemėlapis“. Publikacija paskelbta praėjusį sekmadienį minėtos Gyvybės dienos proga.

„15 min“ portale taip pat pakalbintas Lietuvos Caritas tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas. Pasak jo, organizacijos darbuotojai ir savanoriai padėdami vargstantiesiems siekia taip pat stiprinti ir ugdyti bažnytinę bendruomenę.

Lietuvos kariuomenės ordinariato svetainėje apie karių sielovadą karantino sąlygomis pasakoja diakonas Audrius Jesinskas, nesibodintis dalytis su kariais pratybų gyvenimo sunkumais, o per tai ir svarbiausiu dalyku – Evangelijos žinia.

Karantino sąlygomis Lietuvos saleziečiai išleido spalvinimo albumą vaikams apie šventojo Jono Bosko sapną. Knygelė platinama nemokamai internetu.

Kastantas Lukėnas

2020 gegužės 03, 12:43