Paieška

Vatican News
Šv. Jonas Paulius II Vilniuje 1993 Šv. Jonas Paulius II Vilniuje 1993  (Vatican Media)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 24)

Praėjusią savaitę šventojo Jono Pauliaus II atminimą gaivino viešos iniciatyvos, ganytojų žodžiai, straipsniai, dokumentiniai filmai. Bažnyčios organizuotus minėjimus papildė visuomeninio transliuotojo laidos, socialiniuose tinkluose dalytasi tekstais ir vaizdais.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle Aušros Vartų koplyčioje priminė, kad vos tik išrinktas popiežiumi, Jonas Paulius II savo kardinolišką purpurinę pijusę paskyrė Aušros Vartų Dievo Motinai. Pasak ganytojo, neįmanoma nesižavėti Dievo Dvasios veikimu per šį šventąjį, kuris buvo tokios plačios širdies ir plačios minties žmogus. Jis kvietė šventojo popiežiaus pavyzdžiu atsiduoti Šventosios Dvasios vedimui ir negalvoti, kad mes esame pernelyg maži ar nereikšmingi didžiajame Dievo plane.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius pirmadienį Kauno arkikatedroje kvietė dėkoti Dievui už šį didį Jėzaus liudytoją, kurio širdyje Lietuvai buvo skirta tiek daug vietos. Kardinolas priminė jau per inauguracijos iškilmes popiežiaus Jono Pauliaus II lietuviškai tartą sveikinimo žodį, o po to daugelį kitų reikšmingų gestų bei sprendimų, padėjusių Lietuvai atgauti pilietinę ir tikėjimo laisvę.

Sekmadienį Kauno arkikatedroje Mišių dalyviai buvo palaiminti šv. Jono Pauliaus II relikvija. Vyskupas Algirdas Jurevičius homilijoje atkreipė dėmesį, kad šis popiežius, ypač lankydamasis pokomunistiniuose kraštuose, siekė stiprinti žmonių orumą, parodyti, kad jie yra Dievo bendradarbiai.

Suplanuotas šventojo popiežiaus pagerbimas Kauno Santakoje dėl nepalankaus oro buvo perkeltas į Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčią. Į šį minėjimą sukvietė Jono Pauliaus II parapija ir gimnazija.

Jono Pauliaus II aplankytoje Šiluvoje taip pat minėtas šio šventojo šimtmetis. Čia švęstos Mišios, Šiluvos aikštėje surengta nuotraukų paroda ir vaizdo reportažas.

Kelias dienas Kauno kurijos kieme ir Šiluvoje skambėjo Jono Pauliaus II balso įrašai.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje surengta paroda, primenanti šv. Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje. Parodoje taip pat supažindinama su Kazachstano apaštalu, misionieriumi pal. kun. Vladislovu Bukovinskiu.

Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre atidaryta fotomenininko Ričardo Dailidės paroda skirta šv. Jono Pauliaus II 100-osioms gimimo metinėms.

Vilniaus savivaldybė praneša apie Jono Pauliaus II aikštės Vilniuje atnaujinimą. Ant atminimo paminklo siūloma įrašyti jo maldos žodžius apie tautų santarvę, nuskambėjusius prie Sausio 13-osios aukų kapų.

LRT laidoje „Šventadienio mintys“ atsiminimais apie šventąjį popiežių Joną Paulių II dalijosi ambasadorė prof. Irena Vaišvilaitė, taip pat kalbėjo Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas Žydrius Kuzinas. Kardinolas Audrys J. Bačkis, paprašytas palyginti popiežių Jono Pauliaus II ir Pranciškaus pontifikatus, nurodė juos abu vienijančias ištakas, Vatikano II Susirinkimą.

Įdėmiai skaityti ir apmąstyti kviečia trečiame „Naujojo židinio-Aidų“ numeryje skelbiamas Irenos Vaišvilaitės tekstas „Trečiojo tūkstantmečio popiežius“, skirtas Jono Pauliaus II šimtmečiui.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje kun. Nerijus Pipiras apžvelgia šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II Lietuvai nubrėžtą programą, kurią įprasmina Kryžius, apimantis taip pat ateities iššūkius.

Irena Petraitienė rašo apie Fatimos Dievo Motinos slėpinį Jono Pauliaus II gyvenime ir tarnystėje.

Apžvalgininkas Tomas Viluckas feisbuko juostoje primena ankstesnes publikacijas apie Joną Paulių II, paskelbtas  „Lietuvos ryto“ ir „15 min“ portaluose.

Jono Pauliaus II šimtojo gimtadienio proga Kauno arkivyskupijos jaunimo centras atsivėrė renginiams bei susitikimams.

Tęsiami nuotoliniai gegužės šeštadienių pokalbiai apie Švč. Mergelę Mariją. Vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo ir apie popiežiaus Jono Pauliaus II ryšį su Marija, šio popiežiaus ypač brangintą Rožinio maldą. Transliaciją internetu stebėjo apie 3 tūkst. žmonių.

Praėjusį penktadienį Kauno arkikatedroje paminėtas LR Steigiamojo Seimo 100-metis. Kardinolas Sigitas Tamkevičius homilijoje kvietė pažvelgti į to meto Lietuvos kūrėjų elgesio motyvus: apsispręsti už Lietuvos laisvę ir ją ginti galėjo tik tokie žmonės, kurie aukščiau už viską kėlė tarnavimą Lietuvai; dauguma jų vadovavosi tikėjimu ir meile Dievui . Tarnavimas Lietuvai i r jos žmonėms buvo drauge Dievo meilės įsakymo įvykdymas, – sakė kardinolas.

Laikraštyje „XXI amžius“ skelbiama daugiau Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui skirtų tekstų.

Žurnale „Artuma“ taip pat skelbiamas straipsnis apie Kovo 11-ąją pratęstą Lietuvos parlamentinę tradiciją. Kalbinamas Atkuriamojo Seimo – Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius.

Lietuvoje atsiliepta į popiežiaus Pranciškaus kvietimą minėti „Laudato si‘ savaitę“ – reaguoti į pasaulinę ekologinę krizę ir rūpintis kūrinija. „Marijos radijo“ programoje „Speciali laida“ enciklikos „Laudato si‘“ tekstą komentavo kun. dr. Gediminas Jankūnas.

Antradienį Panevėžio katedroje aukotos metinių Mišios už iš šios vyskupijos kilusį vysk. Paulių Baltakį OFM.

Minint Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį radijas XFM laidų ciklu pasakoja apie krikščioniškos bei bažnytinės žiniasklaidos pradžią atgimusioje Lietuvoje. Filosofė prof. Dalia Marija Stančienė pasakoja apie prieš tris dešimtmečius atgaivintą filosofijos žurnalo „Logos“ leidybą : pernai išleistas jubiliejinis šimtasis šio žurnalo numeris.

Kastantas Lukėnas

2020 gegužės 24, 11:34