Paieška

Vatican News
Pranciškus ir kardinolas Renato Corti Pranciškus ir kardinolas Renato Corti 

Mirė kardinolas Renato Corti

Bažnyčia Italijoje gedi dėl kardinolo Renato Corti netekties. Novaros vyskupas emeritas, buvęs Italijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas mirė eidamas 85 metus antradienį, gegužės 12 dieną, Milano provincijos Rho mieste, kur praleido paskutiniuosius gyvenimo metus.

Teologas Renato Corti  2005 metais vadovavo paskutinėms popiežiaus šv. Jono Pauliaus II gavėnios rekolekcijoms. 2015 metais, Pranciškaus kvietimu, jis parengė Koliziejuje popiežiaus vadovautų Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio stočių apmąstymus. 2016 metais Pranciškus paskyrė Renato Corti kardinolu.

Popiežius Novaros vyskupui Brambilla ir velionio artimiesiems išreiškė užuojautą, išsakė asmeninį susižavėjimą „broliu, pavyzdingai ir su pasiaukojimu tarnavusiu Viešpačiui Jėzui ir Bažnyčiai, ganytoju, romiai ir išmintingai vadovavusiu Novaros Bažnyčiai, pamokslininku, su aistra skelbusiu Kristaus Evangeliją“.

Iš Milano kilusį Renato Corti kunigu įšventino tuometinis Milano arkivyskupas Giovanni Battista Montini, būsimasis popiežius Paulius VI. 1981 m. Renato Corti buvo paskirtas Milano vyskupu augziliaru ir tuometinio arkivyskupo kardinolo Carlo Maria Martini pagalbininku.  Vėliau Novaros vyskupijoje, kurią valdė per dvidešimt metų, Renato Corti parengė kelią pal. Antonio Rosmini – dvasininko, užsitraukusio pasmerkimą dėl mokymo apie Šventąją Bažnyčią žeidžiančias penkias žaizdas – beatifikacijos bylai. Pranciškaus paskirtas kardinolu, Renato Corti interviu Vatikano radijui priminė, kaip svarbu krikščionims semtis įkvėpimo iš kankinių pavyzdžio: „Jie mums padeda suprasti, ką reiškia tikrai gyventi pagal Evangeliją“.

Kardinolų kolegiją po Renato Corti mirties sudaro 222 nariai: 122 elektoriai ir 100 neelektoriai. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 13, 10:07