Paieška

Popiežius ir t. Adolfo Nicolas, SJ Popiežius ir t. Adolfo Nicolas, SJ 

Mirė buvęs jėzuitų vadovas t. Adolfo Nicolas (1936–2020)

Jėzaus Draugijos generalinė kurija pranešė, kad trečiadienį, gegužės 20 d., Japonijoje mirė buvęs generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolas Pachon. Jo laidotuvės įvyks šeštadieni, gegužės 23 d., 17 val. Šv. Ignaco bažnyčioje, Tokijuje.

Tėvas Nicolas Jėzaus Draugijai vadovavo aštuonerius metus, nuo 2008-ųjų iki 2016-ųjų. Pasitraukęs iš vienuolijos vadovo pareigų, sugrįžo gyventi į Japoniją, kur anksčiau tarnavo kaip misionierius ir tenykštės jėzuitų provincijos vadovas. Pastaruosius keletą metų jis gyveno jėzuitų namuose Tokijo Kimisakujii priemiestyje. Sirgo, buvo globojamas bendruomenės tėvų ir brolių.

Adolfo Nicolas Pachon gimė 1936 m. balandžio 23 d. Ispanijoje. 1953 m. įstojo į Jėzaus Draugijos noviciatą. 1960 m. baigė filosofijos studijas Madrido universitete. Nuo 1964-ųjų iki 1968-ųjų studijavo teologiją Tokijuje. Japonijoje 1967 m. kovo 17 d. priėmė kunigystės šventimus. Vėliau tęsė teologijos studijas Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1971 m. pradėjo dėstyti Tokijo Sophia universitete. Nuo 1978-ųjų iki 1984-ųjų vadovavo pastoracijos institutui Filipinų sostinėje Maniloje. Vėliau iki 1993 m. buvo jėzuitų kolegijos Tokijuje rektorius. Nuo 1993-ųjų iki 1999-ųjų – Japonijos jėzuitų provincijolas. Po to keletą metų tėvas Adolfo Nicolas SJ vadovavo nedidelei jėzuitų bendruomenei Rytų Timore ir taip pat buvo Rytų Azijos ir Okeanijos provincijolų konferencijos pirmininkas.

Romoje vykusi Jėzaus Draugijos 35-oji Generalinė kongregacija 2008 m. sausio 19 d. tėvą Adolfo Nicolasą, kuriam tuo metu ėjo 72-ieji metai, išrinko dvidešimt devintuoju Jėzaus Draugijos įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos įpėdiniu.

Tėvas Nicolas vienuolijai vadovavo 8 metus. Anksčiau jėzuitų vadovai eidavo savo pareigas iki mirties. Šią tvarką pakeitė tėvo Nicolaso pirmtakas jėzuitų vadovo poste – tėvas Peteris Hansas Kolvanbachas, atsistatydinęs, kai jam sukako 80 metų. Jo pavyzdžiu pasekė ir tėvas Nicolasas. 2014-aisiais – kai jam buvo 78 metai – jis pranešė, kad sulaukęs 80 metų trauksis iš pareigų. 2016 m. rudenį jis atsistatydinimo, prieš tai sušaukęs naują generalinę kapitulą, kurį tų metų spalio 14-ąją išrinko jo įpėdinį – dabartinį Jėzaus Draugijos vadovą, iš Venesuelos kilusį tėvą Arturą Sosą Abascalį. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 20, 15:19