Paieška

Vatican News
2019.07.11 Famiglie formato Laudato Si'

„Laudato si'” savaitė. Renginiai Džakartoje ir Faisalabade

Gegužės 16–24 dienomis Katalikų Bažnyčioje vyksta „Laudato si'“ savaitė, skirta popiežiaus Pranciškaus enciklikos apie integralią ekologiją ir mūsų bendrus namus penkmečiui.

Kaip pranešama misijų žinių agentūros EDA pranešime, gegužės 17 dieną Džakartos arkivyskupas  kardinolas Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo ir Indonezijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas per tiesioginę televizijos transliaciją kreipėsi į krašto katalikus ir pakvietė aktyviai dalyvauti „Laudato si'“ savaitėje: domėtis, melstis, veikti.

„Atsiliepkime į popiežiaus Pranciškaus kvietimą mąstyti, išgirskime jo kvietimą saugoti bendrus namus, tarnauti visiems žmonėms ir visai kūrinijai“, – sakė kardinolas. Džakartos arkivyskupijos Taikos ir teisingumo komisija visų parapijų klebonams išsiuntė parengtą medžiagą, kuri padės aptarti „Laudato si'“ enciklikos temas su parapijiečiais.   

Žinių agentūra Asia News praneša apie diskusijų seminarą ir maldą už kūriniją Pakistano mieste Faisalabade. Miesto katalikų vyskupas Indrias Rehmat aukojo šventąsias Mišias už kūriniją ir gerą žmogaus elgesį su jam Dievo dovanotomis ir jo globai patikėtomis dovanomis.

Diskusijų seminare buvo pristatytas visos enciklikos vertimas į vietos kalbą, kad ji būtų plačiau prieinama Pakistano katalikams ir visiems geros valios žmonėms. Savo pranešime vyskupas pabrėžė, kad kūrinijos gėrybės yra skirtos visiems ir už jas visi yra atsakingi. Šią atsakomybę kiekvienas gali rodyti savo asmeniniame gyvenime: nešvaistyti maisto, atsisakyti ilgai nesuirstančių plastikinių maišelių, praktikuoti blaivų gyvenimo būdą, nes, kaip pažymima popiežiaus Pranciškaus enciklikoje, vienas iš aplinkai kenkiančių veiksnių yra beribiu vartotojiškumu pagrįstas dabartinių visuomenių gyvenimo būdas. Kitas pranešėjas, kun. Abid Tavnir, pabrėžė, jog Dievas trokšta, kad mylėtume gamtą ir aplinką, nesugriautume jos grožio ir neužterštume jos. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 20, 12:10