Paieška

Garbingasis Dievo tarnas Michael McGivney Garbingasis Dievo tarnas Michael McGivney 

Kolumbo riterių užtarėjas danguje – visų pasauliečių užtarėjas

Prieš beveik pusantro šimto metų įkurtos katalikų pasauliečių – Kolumbo riterių – organizacijos įkūrėjas bus skelbiamas palaimintuoju. Kol kas dar nežinoma Garbingojo Dievo tarno kunigo Michaelo McGivney beatifikacijos data. Tik trečiadienį buvo paskelbta žinia, jog Šventųjų skelbimo kongregacija, konstatavusi jo užtarimu įvykusį stebuklą, informavo popiežių ir gavo jo nurodymą nedelsiant paskelbti tai patvirtinantį dekretą.

Devynioliktajame amžiuje gyvenęs Kolumbo riterių įkūrėjas Michael McGivney (1852–1890) suprato pasauliečių apaštalavimo svarbą ir pašaukimą Bažnyčios gyvenime gerokai prieš Vatikano II Susirinkimo pamatinį dokumentą šia tema „Apostolicam actuositatem“ (1965). Tuo įsitikinęs dabartinis Kolumbo riterių lyderis Carl A. Anderson, pasak kurio McGivney buvo pasauliečių vaidmens Bažnyčioje ugdymo avangarde.

Per du milijonai Kolumbo riterių, ypač Amerikoje ir Europoje, bet ir kai kur Azijoje vykdo krikščioniškus gailestingumo darbus bei ugdo kitus juos vykdyti. Pasak Andersono, kun. Michael McGivney įkvėpė kartų kartas katalikų „atsiraitoti rankoves ir patvirtinti tikėjimą darbais“. Taip pat šiandien jo pavyzdys formuoja Kolumbo riterių labdaringą veiklą, ypač skirtą labiausiai marginalizuojamiems visuomenės nariams taip, kaip darė įkūrėjas, rūpinęsis našlių ir našlaičių ar tėvų paliktų vaikų, dėl šeimos tėvo ligos ar mirties nepragyvenančių šeimų globa.

Džiaugiasi būsimu skelbimu palaimintuoju visa Kolumbo riterių šeima, pareiškė Anderson. Priminsime, kad Kolumbo riteriams jau daugiau kaip prieš šimtmetį priklausė JAV lietuviai migrantai, o pastaraisiais metais organizacija įsikūrė ir Lietuvoje, jos narių labdaringą veiklą ir savanorystę labai vertina Lietuvos valdžios institucijos, organizaciją remia Lietuvos vyskupai. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 28, 14:34