Paieška

Kodėl melagystės – taip rimta?

Katalikų Bažnyčios Katekizmas mus moko, kad 10 įsakymų skelbia svarbius įsipareigojimus. „Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą? “ Jis atsakė: „Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“ (Mt 19, 16–17).

Melas

Su melu susijęs aštuntasis įsakymas: „Neliudyk neteisingai prieš savo artimą“ (Iš 20, 16).  Aštuntasis įsakymas draudžia iškraipyti tiesą santykiuose su kitu žmogumi. Tiesa ar tikrumas yra vertybė, kuri rodo tikrąjį veidą darbais ir žodžiais, vengiant dviprasmybių, veidmainystės. Piloto akivaizdoje Kristus paskelbia atėjęs į pasaulį liudyti tiesos. Mums turėtų to pakakti, kad suprastume, kaip svarbu sakyti tiesą niekada nemeluojant. Vienas nusižengimų tiesai yra klaidingas liudijimas ir melas, tvirtinimas, kuris yra priešingas nei tiesa. Ypatingai sunkus melas – melagingas liudijimas prisiekus, melagingi parodymai teisme. Socialinių tinklų kontekste šio tipo melas – platinti fake news, melagingas žinias, kurios žlugdo žmogaus įvaizdį pasinaudojant internetu. Čia prie melagingo liudijimo prisideda šmeižtas, kuris sugriauna artimo reputaciją ir garbę.

Melo sunkumas

Meluoti – tai sakyti netiesą siekiant apgauti. Viešpats laiko melą velnio darbu: „Jūsų tėvas – velnias, (…) jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas“ (Jn 8, 44).

Melas yra didžiausias tiesos įžeidimas. Meluoti – tai kalbėti ar elgtis priešingai tiesai, norint suklaidinti. Žalodamas žmogaus santykį su tiesa ir su artimu, melas pažeidžia pamatinį žmogaus ir jo žodžio santykį su Viešpačiu. Melo sunkumas matuojamas pagal tiesos iškraipymo lygį, remiantis aplinkybėmis, meluojančiojo ketinimais ir padaryta žala melo aukoms. Net jei melas pats savaime gali būti lengva nuodėmė, jis tampa mirtina nuodėme, kai rimtai pakenkia teisingumo ir artimo meilės dorybėms. Sąmoningas ketinimas suklaidinti kitus teikiant pareiškimus, prieštaraujančius tiesai, rodo teisingumo ir meilės stoką. Kaltė yra didesnė, kai ketinimas apgauti gali sukelti neigiamų pasekmių kitiems žmonėms. Melas gali būti tikras smurtas prieš žmogų. Jis kenkia ir visai visuomenei, griauna pasitikėjimo tarp žmonių pamatus ir ardo socialinių santykių audinį. (DŽ / Aleteia)

2020 gegužės 23, 12:49