Paieška

Šv. Jonas Paulius II 1980 m. Šv. Jonas Paulius II 1980 m. 

Jono Pauliaus II šimtmečio minėjmo renginiai Lenkijoje

Lenkijoje Jono Pauliaus II gimimo šimtosioms metinėms skirti renginiai prasidės gegužės 16 dieną Krokuvoje, arkivyskupo rūmų koplyčioje, kurioje būsimasis šventasis ir popiežius Karolis Wojtyla buvo įšventintas kunigu.
Šv. Jonas Paulius II
Šv. Jonas Paulius II

Lenkijoje ateinančiomis dienomis bus daug kitų renginių šv. Jono Pauliaus II gimimo sukakčiai atminti. Jubiliejų švęs visos šalies vyskupijos ir parapijos, bažnyčiose bus aukojamos sukakties minėjimo Mišios, tačiau dėl koronaviruso pandemijos daug kur Eucharistijoje dalyvaujančių žmonių skaičius bus ribojamas, tikintieji kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti dvasiniu būdu.

Šeštadienį iš Krokuvos Arkivyskupo rūmų koplyčios bus nutiestas maldos tiltas į Bergamą (Italija), Niujorką (JAV), Belo Horizontę (Brazilija) ir į visą Krokuvą, pamaldas bus galima stebėti per Krokuvos arkivyskupijos „YouTube“ kanalą. Koplyčioje, kurioje Karolis Wojtyla buvo įšventintas kunigu, gegužės 16 d. 17 val. prasidės tarptautinė Rožinio malda už viso pasaulio išvadavimą iš pandemijos.

Sekmadienį, gegužės 17 d., šventinių renginių centras Lenkijoje persikels į Vadovicus – į šv. Karolio Wojtylos gimtinę. 10.30 val. Mišias Švč. M. Marijos Paaukojimo bazilikoje aukos Krokuvos arkivyskupas Marekas Jędraszewskis. 13 val. namuose, kuriuose gyveno Karolis Wojtyla, rengiamas koncertas „Esu Karolis Wojtyla, gimiau Vadovicuose“. Sekmadienio vakarą į šalies gyventojus per Lenkijos TV kreipsis kardinolas Stanisławas Dziwiszas, Krokuvos arkivyskupas emeritas, ilgametis šv. Jono Pauliaus II sekretorius. Minėtuosius renginius transliuos Lenkijos viešojo transliuotojo pirmasis televizijos kanalas TVP1.

Gegužės 18 dieną – šv. Karolio Wojtylos-Jono Pauliaus II gimimo jubiliejinę dieną – 17 val. televizija (TVP3) transliuos Mišias iš Krokuvos Jono Pauliaus II šventovės. Tas pats televizijos kanalas 18.05 val. transliuos koncertą „Santo subito – nūdienos pranašas“.

Bažnyčios Motinos Marijos mozaika su šv. Jono Pauliaus II herbo skydu ir šūkiu Totus Tuus Šv. Petro aikštėje
Bažnyčios Motinos Marijos mozaika su šv. Jono Pauliaus II herbo skydu ir šūkiu Totus Tuus Šv. Petro aikštėje

Totus Tuus ego sum

Kardinolas Stanisławas Dziwiszas kaip niekas kitas lydėjo Karolį Wojtylą jo ganytojiškoje tarnystėje Krokuvoje kaip kardinolo asmeninis sekretorius, paskui Romoje jau kaip popiežiaus sekretorius, iš viso beveik keturis dešimtmečius. Pasak Dziwiszo, šio asmens paslaptis yra jo dvasinio gyvenimo giluma. „Jis visą laiką melsdavosi, visas jo gyvenimas buvo gyvenimas su malda. Maldos reikšmę jis suvokė dar paauglystėje ir visą laiką gilino šį matmetį.“

Ypatingas buvo Karolio Wojtylos pamaldumas į Dievo Motiną ir Nukryžiuotąjį. Šio pamaldumo pagrindas buvo Karolio su tėvu našliu dažnai lankyta Kalvarijos šventovė netoli Vadovicų, su joje esančiomis dešimtimis koplyčių, skirtomis Kristaus kančiai ir Mergelės Marijos slėpiniams, ir Vadovicų Karmelitų vienuolynas, įkurtas vilniečio šv. Rapolo Kalinausko, kuriame vaikystėje gautą ant kūno nešiojamą škaplierių – su Jėzaus ir Marijos atvaizdais – Karolis Wojtyla nešiojo iki mirties.

„Marija po Kryžiumi“, arba „Mokytojo Motina“, buvo viso Karolio Wojtylos gyvenimo dvasingumo pamatas. 1958 metais tapęs vyskupu, jis šį pamaldumą išreiškė vizualiai: Jėzaus ir Marijos simbolius atvaizdavo savo vyskupiškame herbo skyde, kuriame yra Jėzaus Kryžiaus simbolis ir raidė „M“, simbolizuojanti Jo Motiną Mariją. Herbo simboliai vaizduoja Jėzaus nuo kryžiaus išreikštą valią, kad prie kryžiaus stovėjusi jo motinai būtų visų jo mokinių ir Bažnyčios motina.

Wojtyla savo vyskupystės paaukojimą Marijai išreiškė ir garsiajame šūkyje: „Totus Tuus ego sum“ („Esu visas tavo, o Marija!“). Karolis Wojtyla šiuodu asmeninio dvasingumo raktus išsaugojo ir tapęs kardinolu. Jie pateko ir popiežiaus Jono Pauliaus II herbą.

Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II testamentas

Totus Tuus ego sum – „Visas tavo, o Marija!“. Šią asmeninio pasiaukojimo Marijai formulę šv. Jonas Paulius II kartojo daug kartų. Jis šiais žodžiais pradėjo ir savo testamentą, kurį parašė ir kelis kartus papildė per gavėnios rekolekcijas. Testamente Jonas Paulius II pakartojo savo Totus Tuus dar tris kartus:

„Taip pat ir šią (mirties) valandą sudedu į savo Mokytojo Motinos rankas: Totus Tuus. Į tas pačias motiniškas rankas sudedu viską ir pavedu visus, su kuriais ji sujungė mano gyvenimą ir mano pašaukimą.“ (1979)

„Gyvenime ir mirtyje Totus Tuus Nekalčiausiosios užtarimu. Jau dabar priimdamas mirtį viliuosi, kad Kristus man suteiks paskutiniojo išėjimo malonę, t. y. (mano) Velykas“. (1980)

„Visu gilumu jaučiuosi esąs visas Dievo rankose – ir nuolat pasilieku visiškoje Viešpaties valioje, pasikliauju Jo Nekalčiausiąja Motina (Totus Tuus)“. (1982) (SAK / Vatican News)

Šv. Jonas Paulius II
Šv. Jonas Paulius II
2020 gegužės 15, 10:20