Paieška

Pompėjos Dievo motina Marija Pompėjos Dievo motina Marija 

Italija. Rožinis, pandemija ir „namų Bažnyčios“ matmuo

Popiežius Pranciškus laiške tikintiesiems paragino gegužės mėnesį kalbėti Rožinį ir melsti Rožinio Marijos užtarimo visai žmonijai koronaviruso pandemijos metu. Pietinėje Italijoje Kozencos arkivyskupijos laikraštis priminė Rožinio ir namų Bažnyčios matmens centriškumą krikščioniško tikėjimo ugdymui.

Ar krikščioniškas gyvenimas gali konkrečiai prisidėti prie pastangų atkurti socialinį ir bažnytinį gyvenimą po koronaviruso pandemijos? Matome daugelį pandemijos atvertų žaizdų, dar daugiau jų atsiras per ateinančius mėnesius. Tai sudėtingi klausimai į kuriuos nėra vienareikšmių atsakymų. Pietinės Italijos Kozencos–Bisinjano ganytojas įsitikinęs, kad Bažnyčios uždavinys artimoje ateityje – stengtis užtikrinti, kad niekas neliktų už borto, neprarastų vilties, kad visi kartu dalyvautų atkuriant pandemijos pažeistą žmonijos šeimos audinį. Pasak arkivyskupo Francesco Nolé, vėl reikės visiems kartu išplaukti į atvirą jūrą, nueiti jau pramintais keliais ir apsigyventi ten, kur ankščiau gyventa, tačiau po pandemijos viskas atrodys kitaip: atrodys nauja ir neįprasta.

Pranciškonų konventualų ganytojas, septyniasdešimt vienerių metų arkivyskupas Nolé vadovauja Kalabrijos regiono arkivyskupijai apie penkerius metus, prieš du dešimtmečius buvęs Neapolio konventualų provincijos vadovas buvo išrinktas kiek toliau į šiaurę nuo Kozencos esančios Tursi–Lagonero vyskupijos ganytoju. Jo konsekracija įvyko Pompėjos Marijos šventovėje – tai vienas svarbiausių Italijoje Rožinio pamaldumo dvasinių centrų, žinomas visame katalikiškajame pasaulyje.

Marijai dėl skaitlingų Rožinio pergalių suteiktas Karalienės vardas. Būtent šitaip kreipiamasi į Pompėjos Dievo motiną Mariją maldoje, kuri kalbama gegužės 8–sios – jau šios savaitės penktadienio vidudienį.

Kozencos ganytojas dalijosi mintimis apie pandemijos metamus iššūkius arkivyskupijos savaitraščio „Gyvenimo Žodis“ 95 metų sukakties proga. Pasak jo, leidinio 95 metai – tai dar pati jaunystė Gyvenimo žodžio skelbimo prasme: „skelbti Gyvenimo žodį – tai skelbti vilties žinią“.

Laikraščio redakcija sukakties proga surengė rinkliavą, už sukauptus pinigius įsigijo medicininius prietaisus, kuriuos padovanos Kozencos ligoninei. Prie iniciatyvos prisidėjo vietinė spaudos sąjungos asociacija. Beje, arkivyskupijos savaitraštis pasidžiaugė sukakties proga gavęs popiežiaus Pranciškaus palaiminimą, kurį redakcijai, bendrdadarbiams ir skaitytojams telefonu perdavė kardinolas Konradas Krajewskis, popiežiaus išmaldininkas.

Kardinolas padėkojo visiems, kurie bendradarbiauja skelbiant tiesą ir užtariant bebalsius, solidarumo veiksmais gelbsti migrantus, vargdienius, paskutiniuosius ir ligonius. „Ir toliau darykite gera, skelbkite Gerąją naujieną“, – palinkėjo „Gyvenimo Žodžio“ redakcijai kardinolas.

Arkivyskupijos savaitraštis naujausiame numeryje pristatė popiežiaus Pranciškaus laišką, kuriame jis prašo visus tikinčiuosius gegužės mėnesį jungtis į vieningą maldą, šauktis Mergelės Marijos užtarimo, kad koronaviruso pandemijos metu apgintų nuo baisios epidemijos.

Kviesdamas tęsti gražią gegužės tradiciją kalbėti Rožinį šeimose, parapijų bendruomenėse ar tikinčiųjų grupėse, popiežius priminė „namų Bažnyčios“ matmenį, kuris dėl pandemijos vėl tapo aktualus. „Namų Bažnyčios“ matmuo nėra savaime suprantamas, jis nepakeičia visos Bažnyčios maldos, tačiau padeda augti dvasiškai ir sekti Kristumi. Tai proga iš naujo atrasti tikėjimo centriškumą namų aplinkoje; neįkaltinti tikėjimo tarp sienų, o jį ugdyti, kad pakiltų su dar didesniu užsidegimu.

Pasak „Gyvenimo Žodžio“, Rožinis – šeimos malda, dar vadinamas „paprastųjų malda“, „trumpuoju brevijoriumi“ arba „Evangelija glaustai“; perskrodžia dangų labiau už bet kokią kitą maldą: „Rožinio lankas, iš kurio paleidžiame savo maldos strėlę yra pati Mergelė Marija“.

„Būkime tikri, kad su Marijos užtarimu įveiksime koronaviruso blogį. Šį įsitikinimą stiprina ir popiežius Pranciškus, laiške pakvietęs gegužės mėnesį šauktis Marijos apgynimo“, – rašo Kozencos arkivyskupijos laikraštis „Gyvenimo Žodis“. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 04, 13:12