Paieška

Hans Zollner, SJ Hans Zollner, SJ 

Internetiniai seminarai apie nepilnamečių apsaugą

Tarptautinė nepilnamečių apsaugos konferencija (International Safeguarding Conference), kuriai priklauso už nepilnamečių apsaugą atsakingi Bažnyčios atstovai ir šios srities ekspertai, pradeda nuotolinius seminarus (vebinarus), kurių metu bus dalijamasi žiniomis ir patirtimi.

Šių metų birželio 29–liepos 2 dienomis Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje turėjo įvykti kasmetinis Konferencijos susitikimas, tačiau dėl koronaviruso pandemijos jis buvo atšauktas. Susitikimą pakeičia internetiniai seminarai, kuriuose gali dalyvauti už vaikų apsaugą bažnytinėje aplinkoje savo šalyse atsakingi asmenys.

Pirmasis internetinis seminaras numatytas jau šį penktadienį po pietų. Jame bus kalbama apie Bažnyčios atsakomybę už nepilnamečių apsaugą dabartinėmis ypatingomis pandemijos sąlygomis, apie sunkumus, su kuriais susiduria nuo išnaudojimo nukentėję asmenys.

Pasak vieno Konferencijos vadovų, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto profesoriaus t. Hanso Zollnerio SJ, esama pavojaus, kad dėl krizės sukeltų ekonominių sunkumų gali būti sumažintas finansavimas nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių apsaugos programoms. Negalima sutikti, sakė tėvas Zollneris, kad investavimas į vaikų saugumą būtų  prilyginamas bet kokiomis kitoms edukacinėms ar socialinėms programoms. Pandemijos metas atnešė didesnę smurto namuose riziką, taip pat ir padidėjusį nepilnamečių išnaudojimo pavojų. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 28, 10:13