Paieška

Vatican News
2020.05.05 Madonna di Lujan in Argentina

Gegužės mėnuo. Popiežiaus sveikinimai Luchano šventovei Argentinoje

Mercedes–Luchano arkivyskupijos interneto svetainėje paskelbtas ranka rašytas popiežiaus Pranciškaus sveikinimas argentiniečiams tikintiesiems, kurie gegužės 8 dieną švenčia Luchano Dievo Motinos – Argentinos globėjos – šventę. Jai skirtą šventovę už maždaug 70 kilometrų nuo Buenos Airių popiežius Pranciškus puikiai žino: jis pats ten lankėsi daug kartų, būdamas Buenos Airių arkivyskupas.

Gegužės mėnesį Katalikų Bažnyčia ypatingai ragina savo narius kalbėti Rožinį, kreiptis į Dievo Motiną, prašyti užtarimo rūpimais klausimais, lankyti savo vyskupijų ar nacionalines šventoves, kurios yra skirtos Mergelei Marijai. 

Luchano Dievo Motinos šventovė yra nacionalinė Argentinos šventovė. Ją kasmet aplanko per šešis–devynis milijonus piligrimų. Daug iš jų ateina pėsčiomis iš Buenos Airių. Šiemet dėl koronaviruso pandemijos tradicinės piligrimystės ir didelės iškilmės yra negalimos.

Popiežiaus Pranciškaus sveikinime, kuris yra adresuotas Mercedes–Luchano arkivyskupui Jorge Scheinigui, užtikrinama, kad gegužės 8-ąją jis bus su argentiniečiais katalikais dvasiškai ir virtualiai, dar kartą žvelgs į Luchano Dievo Motiną ir leis, kad ji pažvelgtų į jį, prašys jos užtarimo, išsakys savo troškimus.

Prieš keletą dienų arkivyskupas Jorge Scheinig paskelbė video įrašą, kuriame kreipiasi į savo vyskupijos ir visus argentiniečius katalikus, kviečia gegužės 8 dienos vakare kartu su juo sudalyvauti virtualioje piligrimystėje. Kiekvieną dieną Luchano bazilikoje aukojamos šventosios Mišios ir kalbama Rožinio malda yra transliuojami tiesiogiai YouTube ir Facebook kanalais, ganytojas pasiūlė naudotis šiais kanalais ir gegužės 8 dienos šventės metu.

„Visiems mums reikia mūsų Motinos, ypač tiems, kurie kenčia, kurie neturtingi (...) Tai mūsų Luchano Motina – ja pasitikime“, – sakė arkivyskupas Jorge Scheinig. 

Panašiai yra kalbėjęs ir popiežius Pranciškus, kuris gyvenimo Argentinoje metais dažnai lydėjo piligrimų grupes, klausė išpažinčių, daug kartų tapo sukrėstų, sujaudintų ir atsivertusių širdžių liudininku. Pasak jo pokalbių su kun. Alexandro Mello, iš kurių 2018 metais gimė knyga „Mano Motina – susitikimai su Marija“, Luchano Dievo Motina ir jos šventovė buvo ir yra itin svarbi jo asmeniniame dvasiniame gyvenime. 

Kartą popiežius Pranciškus taip pat papasakojo apie stebuklą, kuris įvyko Buenos Airėse Luchano Dievo Motinos užtarimu. Viena septynerių metų amžiaus mergaitė sunkiai sunegalavo, o gydytojai pasakė, kad jai gyventi liko vos kelios valandos. Tėvas, elektrikas, giliai tikintis žmogus, nežinojo, kur dėtis, skausmas buvo nepakeliamas: jis sėdo į autobusą, atvyko vakare prie Luchano bazilikos. Jos teritorija jau buvo uždaryta, tad jis įsitvėrė į vartelių grotas, meldėsi, verkė ir kovojo su Dievu visą naktį. Anksti ryte sėdo į autobusą, grįžo į Buenos Aires, nuvyko tiesiai į ligoninę. Kai pamatė verkiančią žmoną, pagalvojo, kad įvyko blogiausia. Tačiau ji pasakė, jog mergaitę kankinusi liga, didelei medikų nuostabai, staiga atsitraukė ir jie žada ją išleisti už poros dienų. „Malda daro stebuklus, turime tikėti“, – tąsyk sakė popiežius. 

Pamaldumas į Luchano Dievo Motiną pradėjo sklisti 17 amžiaus pirmojoje pusėje. Pasakojama, jog Dievo Motinos statulėlė buvo atgabenta laivu iš Brazilijos ir turėjo pasiekti užsakovo namus, tačiau vienoje vietoje vežimą traukę jaučiai sustojo ir jų nebuvo įmanoma pajudinti. Tai įvyko 1630 metų gegužės mėnesį. Tokiu būdu statulėlė liko Luchano vietovėje, iš pradžių labai kuklioje koplytėlėje, kurią dėmesingai ir meiliai prižiūrėjo vienas vergas, vardu Manuelis. Aplinkiniai gyventojai pradėjo ją lankyti, įvyko kitų nepaprastų įvykių, prasidėjo piligrimystės iš tolimesnių vietovių. 18 amžiaus pabaigoje pastatyta pirmoji didesnė šventovė, dabartinė neogotikinio stiliaus bazilika buvo pradėta statyti 1890 metais ir užbaigta 1935-aisiais. 1930 metais popiežius Pijus XI, Argentinos, Urugvajaus ir Paragvajaus vyskupų prašymu, Luchano Dievo Motiną pripažino šių trijų kraštų globėja. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 05, 14:33