Paieška

Vatican News
Kankinių relikvijų procesija popiežiaus Pranciškaus mišiose Namugongo katalikų šventovėje 2015 metais Kankinių relikvijų procesija popiežiaus Pranciškaus mišiose Namugongo katalikų šventovėje 2015 metais 

Atšaukta Ugandos kankinių dienos piligrimystė

Birželio 3 dieną minimos Ugandos kankinių dienos piligrimystė į Nacionalinę kankinių šventovę neįvyks dėl koronaviruso plitimo pavojaus. Ugandos vyskupijos paragintos kankinius atminti vietiniu mastu. Paprastai tą dieną į Ugandos kankinių šventovę Namugonge suplaukia minios krikščionių, ne vien katalikai, iš visų krašto vietovių, kaimyninių kraštų ir Europos.

Arkivyskupas Kizito, Kampalos ganytojas, laiške tikintiesiems nurodė, kad minėjimas Nacionalinėje šventovėje vyks už uždarų durų dalyvaujant tik keliems žmonėms, tačiau pamaldas bus galima stebėti per televiziją ir socialinius tinklus.

Ugandos kankinių dienos minėjimas prasidėjo ketvirtadienį, gegužės 24-ąją, Kristaus įžengimo į dangų šventės dieną pradėta novena. Ugandos kankinių novenos tekstai paskelbti el. knygoje.

Arkivyskupas pakvietė tikinčiuosius melstis už ligonius, mirštančiuosius, juos palydinčius asmenis ir visus, kurie stengiasi sumažinti koronaviruso smūgį Ugandoje, visus, kurie dėl potvynių įvairiose krašto vietovėse prarado namus ir tuos, kurie dėl skėrių antplūdžio, ypač krašto šiaurės rytuose, neteko derliaus ir liko be maisto atsargų. Arkivyskupas Kizito laiške kvietė melsti Ugandos kankinių užtarimo, kad Dievas apsaugotų nuo visų šitų pavojų.

„Mūsų tikėjimo ir gyvenimo šaknys laistomos kankinių krauju, jie – mūsų užtarėjai ir krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžiai. Pandemijos iššūkių laikotarpiu žvelkime į juos ir prašykime Dievo malonės likti tvirtais tikėjime, viltyje ir meilėje, pasikliauti Dievu, kuris išgydo, aprūpina ir gelbsti.“

Metine Ugandos kankinių diena, švenčiama jau 124 metus, atmenami 45 krikščionys  – 22 katalikai ir 23 anglikonai  – XIX amžiaus pabaigoje Bugandos karaliaus Kabakos Mwangos įsakymu nužudyti iš neapykantos krikščionių tikėjimui. Žinomiausias jų – šv. Karolis Lwanga, su 21 bendraminčiu nužudyti nuo 1885 metų lapkričio 15 iki 1887 metų sausio 27 dienos.

Ugandos kankinius katalikus popiežius Benediktas XV 1920 metais paskelbė palaimintaisiais, 1964 metais šv. Paulius VI juos įrašė į Katalikų Bažnyčios šventųjų sąrašą. Jis lankėsi kankinystės vietoje 1969 metais, pašventino Namugongo kankinių šventovės altorių, šv. Jonas Paulius II ir popiežius Pranciškus šventovėje aukojo kankinių minėjimo Mišias. Viena Romos vyskupijos parapija netoli apaštalo šv. Pauliaus kankinystės vietos „Tre fontane“ dedikuota šventiesiems Ugandos kankiniams. (SAK / Vatican News)

2020 gegužės 29, 12:52