Paieška

Argentinos vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Oscar Vicente Ojea Argentinos vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Oscar Vicente Ojea  

Argentina: raginimas melstis, kad šalyje mažėtų nelygybė

Argentinos vyskupų konferencijos pirmininkas, San Isidro vyskupas Oscar Vicente Ojea paragino tikinčiuosius sekti Gerojo Ganytojo pavyzdžiu, kuris myli ir pažįsta savo avis, kviečia jas vardais, atiduoda už jas savo gyvybę.

Vyskupas ragino tikinčiuosius prašyti Viešpaties, kad Argentina būtų labiau priimanti šalis. „Gerasis Ganytojas yra rūpinimosi ir atsakomybės pavyzdys, kur atsakomybė reiškia rūpintis gyvenimu, teigiamai į jį atsiliepti, ne taip, kaip Kainas, kuris, paklaustas, kur jo brolis, atrėžia, kad jis nėra savo brolio sargas“, – sakė vyskupas, pabrėždamas, kad šiuo pandemijos krizės momentu reikia prašyti Gerojo Ganytojo, kad padėtų išmokti sekti juo ir imtis atsakomybės už brolius. (DŽ / Vatican News)

2020 gegužės 07, 15:04