Paieška

Vatican News
Kijevo Pečorų laura Kijevo Pečorų laura 

Ukrainos krikščionys rengiasi Velykoms pagal Julijaus kalendorių

Ukrainos katalikai, priklausantys lotynų apeigų Bažnyčiai, jau šventė Velykas pagal Grigaliaus kalendorių. Ukrainiečiai graikų apeigų katalikai, taip pat ortodoksai, priklausantys savarankiškai Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai ir Maskvos patriarchatui, Velykas pagal Julijaus kalendorių minės balandžio 19 dieną. Kaip ir daugelyje kitų pasaulio kraštų – likdami namuose.

Dešimtys užkrėtimų svarbiausiame stačiatikių vienuolyne

Šiomis dienomis Ukrainos spauda pranešė apie koronaviruso užsikrėtimus ir aukas Kijevo Pečorų lauroje. Tai seniausias Ukrainos stačiatikių vienuolynas, pradėtas statyti 11 amžiaus viduryje. Krikščionybės Ukrainoje ir pačios Ukrainos istorija persipynusi su šio vienuolyno istorija. Jis yra pavaldus nuo Maskvos patriarchato priklausančiai Ukrainos ortodoksų Bažnyčiai. Balandžio 13 dieną buvo pranešta, kad tarp vienuolyno gyventojų nustatyta mažiausiai 90 koronaviruso užsikrėtimo atvejų, užsikrėtė ir vienuolyno vyresnysis metropolitas Pavelas, du vienuolyno gyventojai mirė. Iš viso vienuolyne, anot žinių agentūros RISU pranešimų, gyveno 230 vienuolių ir dvasininkų bei 68 seminaristai. Balandžio 12 dieną mirė archimandritas Nektarijus, 73 metų amžiaus, o balandžio 13-ąją – hierodiakonas Naumas, 47 metų amžiaus. Dar du vienuolyno gyventojai paguldyti į ligoninę. Taip pat pranešama apie dar vieno ortodoksų vienuolio iš Počajivo lauros, krašto vakaruose mirtį po to, kai jis apsilankė Kijevo Pečorų lauroje. Nuo balandžio 13 dienos Kijevo vienuolynas uždarytas, jo prieigose budi policijos ekipažai. 

Artimo meilė pandemijos  metu

Balandžio 3 dieną Ukrainos vyriausybė išleido potvarkį, kurio draudžiami visi susibūrimai, taip pat ir religiniai. Draudimas galioja iki balandžio 24 dienos ir, galima spėti, bus pratęstas. Balandžio 8 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į savo bendrapiliečius, pristatė prevencines priemones ir daug dėmesio skyrė būtent šv. Velykų šventimui pagal Grigaliaus ir Julijaus kalendorius. Pasak jo, vyriausybė nuolatos palaiko dialogą su Bažnyčių vyresniaisiais ir įsipareigoja padėti krašto krikščionims švęsti namuose, pasirūpinti transliacijomis per televiziją. „Visus prašau atsiminti Dievo įsakymą mylėti artimą. Koronaviruso pandemijos metu geriausia tokios meilės apraiška yra nekelti rizikos savo artimo sveikatai ir gyvybei“, – sakė Ukrainos vadovas. 

Šv. Velykų laikotarpiu katalikų ir ortodoksų bažnyčios lieka atviros privačiai maldai. Visi tikintieji turi būti apsirūpinę kaukėmis. Leidžiamos bendruomeninės pamaldos, tačiau ne didesniam nei 10 tikinčiųjų skaičiui visoje bažnyčioje. Tikintieji turi būti su kaukėmis, išskyrus pamaldoms vadovaujantį dvasininką. 

Savarankiška Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia nurodė, kad jai priklausantys vyskupai ir kiti dvasininkai įvairiais būdais ragins tikinčiuosius likti namuose ir dalyvauti maldoje nuotoliniu būdu. Šiais metais daug kur atsisakoma įvairių velykinių tradicijų, tarp kurių ir ukrainiečiams labai svarbaus maisto laiminimo. Velykinis maisto laiminimas bus teikiamas tik mažose gyvenvietėse, kuriose įmanoma užtikrinti saugų socialinį atstumą. Jei įmanoma užtikrinti tokias sąlygas, vienuolynų ir bažnyčių dvasininkai gali priimti pavienius tikinčiuosius ir suteikti jiems religinius patarnavimus. 

Kokia bus „globali Jeruzalė“?   

Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas paskelbė Verbų sekmadienį minėtos Jaunimo dienos vyskupijose proga laišką jaunimui. „Bažnyčia ateina pas jus, kad ir kur būtumėte: mes viliamės, kad mūsų balsas, kurį girdėsite įvairiu formatu, ras atgarsį jūsų širdyse, pakylės ir įkvėps kiekvieną“, – rašo arkivyskupas. Jis pažymi, kad pasauli apgaubęs neužtikrintumas neaplenkia jaunuolių. Aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentai sunkia širdimi svarsto, ar gaus darbą po studijų pasaulyje, kuris, atrodo, sparčiai krenta į ekonominę krizę. Jaunuolių mėgstamų nedidelių kavinių savininkai nežino, kada galės atverti duris. Krizė neaplenks ir programavimo profesijų, kurių šio metu siekia daug jaunų žmonių: ekonominis nestabilumas paveiks ir šį sektorių, trūks užsakymų. 

Tikintieji šį nežinomybės laiką išgyvena žinodami, jog Viešpats įveikia visas bangas ir neramumus, jog Prisikėlimu įveikė pačią mirtį. „Savo kančia, mirtimi ant kryžiaus ir Prisikėlimu Viešpats sudarė naują sandorą su žmonija. Ji apima kiekvieną žmogų, nebėra susieta su kokia nors teritorija arba kultūra, apglėbia visus, taip pat kiekvieną iš jūsų“, – rašo ganytojas ukrainietis. Jis priminė, jog pasaulio istorijoje ne kartą po didžiųjų sukrėtimų, po tamsiausių periodų, lemtų ligų, karų, gamtinių tragedijų, žmonių visuomenės – ekonominės sistemos, visuomenės gyvenimo organizavimo būdai – transformuojasi, prasideda nauji civilizacijų etapai. 

Dabartinės nacionalinių valstybių sistemos ir globalios visuomenės ateitis priklauso pirmiausia nuo to, ar jos atvers duris Dievui, kuris per Kristų, mūsų Išganytoją,  dovanoja taiką, išmintį ir viltį. Kokia bus mūsų „globali Jeruzalė“ priklauso ir nuo jaunuolių, nuo jaunų krikščionių, kurie nėra vien pasyvūs stebėtojai ar pagal poreikius nukreipiami žmogiškieji ištekliai. Tai turi būti kūrybingi ir išradingi balsai, kurie kuria naujus dalykus, vieningi tikėjime ir tarnystėje. 

Didysis arkivyskupas jaunuoliams padėkojo už tarnystę vyresniems žmonėms pandemijos metu. „Jūs tikri ekspertai! Daug anūkų ir anūkių padėjo savo seneliams stebėti liturgiją virtualiai, išmokė naudotis internetu, padovanojo seną kompiuterį, parodė, kaip įsigyti paslaugas, ir primygtinai prašė likti namuose, patys pasirūpindami visais jų poreikiais. (...) Visų senelių vardu Bažnyčia jums sako: „Nuoširdus ačiū!““, – parašė arkivyskupas. (RK / Vatican News)

2020 balandžio 16, 14:50