Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (balandžio 26)

Savaitę pradėjome Gailestingumo sekmadieniu ir liturgijoje sudabartintu Jėzaus žodžiu: „Ramybė jums!“. Arkivyskupas Gintaras Grušas Dievo Gailestingumo sekmadienio homilijoje sakė: „Svarbu Dievo teikiamos ramybės nepainioti su vidiniu psichologiniu nusiraminimu, kurį galime pasiekti ir kartais karštligiškai siekiame taikydami įvairius metodus ar vartodami vaistus“. Jis priminė popiežiaus Pranciškaus mintį , kad tam tikra gyvenimo neramybė gali būti svarbi augimo paskata. Jėzus per šv. Faustiną mums pateikia paprastą būdą egzistenciniam nerimui įveikti – melsti atsidavimo Dieviškajam Gailestingumui, ypač per šv. Faustinai apreikštą Gailestingumo vainikėlio maldą.

Bažnyčia plačiai atveria gailestingumo šaltinius: Lietuvoje ir Lenkijoje maldingai kalbantiems Gailestingumo vainikėlį skiriami visuotiniai atlaidai. Ir mes visi savo maldomis galime sustiprinti tuos, kuriems ypač reikia Dievo malonės bei pastiprinimo, – sakė Vilniaus arkivyskupas.

Vilniaus arkivyskupijos svetainėje skelbiamos ir kitos įsimintinos ganytojų homilijos, pasakytos Gailestingumo savaitę. Vyskupas Arūnas Poniškaitis siūlė įsiklausyti į prisikėlusio Jėzaus žodžius savo mokiniams: „Palieskite mane…“ „Ar neturite čia ko nors pavalgyti?“. Ganytojas priminė, kad prie Jėzaus prisiliečiame mažutėliuose, pavargusiuose, išalkusiuose, ligoniuose. „Paprastai esame labai reikalingi sakramentinės pagalbos, kad turėtume daugiau veiklios artimo meilės. Tačiau kai tos pagalbos nebegalime gauti, nepamirškime ir šitos „komunijos“ – melstis ir pagal galimybes gailestingos meilės darbais paliesti mažutėlius. Paliesti Jėzų mažutėliuose“, – sakė vyskupas.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ feisbuko komentare rašė: „ Prisikėlusio Viešpaties „tapatybės dokumentas“ – Jo žaizdos. Ne mokymas ar ypatingi su mokiniais patirti įvykiai, apie kuriuos tik jie galėjo žinoti, o viešai žinomos žaizdos. <…> Mūsų žaizdos yra ir Jėzaus žaizdos. Dar tebekraujuoja, bet jau pergalingos, nes yra Prisikėlusiojo kūne“.

Praėjusį sekmadienį Velykas šventė Lietuvos ortodoksai ir sentikiai. Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų metropolitas Inocentas sveikinimo žodyje pabrėžė, kad jokie sunkumai nesutrukdys krikščionims džiaugtis Viešpaties Prisikėlimu. Jis kvietė visus krikščionis vieningai melstis pasitikint Dievo gailestingumu. Metropolitas taip pat pabrėžė, kad ortodoksai prisideda prie katalikų Bažnyčios iniciatyvos vakarais jungtis į bendrą maldą, kad epidemija atsitrauktų.

Lietuvos vyskupų konferencija penktadienį paskelbė nuo balandžio 27-osios galiosiančią tvarką dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui. Laikantis LR Vyriausybės nuostatų šiokiadieniais leista bažnyčiose aukoti Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau primenama laikytis higienos normų ir saugaus atstumo tarp pamaldų dalyvių.

Paskutinį balandžio sekmadienį švęsta Gyvybės diena. Šiemet Gyvybės dienai parinkta tema „Bendrystė – gyvybės šaltinis“. Lietuvos šeimos centro vadovė Violeta Vitkauskienė atkreipia dėmesį į fizinės atskirties sąlygomis rodomas išradingas bendrystės ir solidarumo apraiškas. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis šia proga paskelbtame laiške rašo: Gyvybės diena yra proga prisiminti, kad gyvenimas turi prasmę – net ir su visais jo ribotumais, sunkumais, klaidomis. Ganytojo žodžiais, esame gavę gyvybės dovaną, kad taptume labiau žmoniški – kad mumyse labiau išryškėtų Dievo paveikslas.

„Lietuvos šeimos centro aplinkraštyje“ dalijamasi aktualijomis – nuotolinio sužadėtinio rengimo patirtimi, kūrybingai taikantis prie karantino apribojimų.

Laikraštyje „XXI amžius“ pateikiama telefonu atlikta apklausa: apie sielovadą karantino sąlygomis mintimis dalijasi devyni įvairiose vyskupijose ir parapijose dirbantys kunigai. Dvasininkai pasakoja apie asmeninės maldos patirtis, socialiniais tinklais transliuojamas pamaldas, taip pat finansines problemas dėl sumažėjusių tikinčiųjų aukų. Vydmantų klebonas kun. Karolis Petravičius vertina internetu transliuojamų pamaldų įvairovę, ypač pažymėdamas Telšių vyskupijos Youtube kanalu transliuojamų Mišių techninių sprendimų kokybę. Žiežmarių parapijos rezidentas kun. Marius Talutis džiaugiasi gražiomis karantino meto iniciatyvomis: pavyzdžiui, tuo, kad vyskupas paskambina kunigams, o šie – savo parapijiečiams ir paklausia, kaip sekasi, ar ko netrūksta. Ariogalos klebonas kun. Gintautas Jankauskas pastebi, kad lengviau su finansinėmis problemomis dorojasi tie kunigai, kurių bendravimas su parapijiečiais paremtas dvasinėmis vertybėmis, o ne primygtiniu kartojimu apie užgriuvusį sunkmetį. Ne vienas dvasininkas reiškia nuomonę, kad pandemijos išbandymai suteikia progą iš naujo permąstyti parapijų ir kunigų išlaikymo schemas.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje redaktorius Simonas Bendžius paskelbė poleminį straipsnį „Tikintieji be Komunijos – ar ne per ilgai?“, kuriame akcentuojama, kaip karantino sąlygomis trūksta gyvo, nevirtualaus dalyvavimo Mišių aukoje ir sakramentinės Komunijos priėmimo. Straipsnyje primenama galimybė užsitęsus karantinui pasitelkti ekstraordinarinių komunijos dalytojų tarnystę. Beje, ši publikacija pasirodė dar prieš paskelbiant LVK nutarimą, kuriuo šiokiadieniais vėl leidžiama švęsti Mišias su žmonėmis, tiesa, laikantis higienos reikalavimų.

Karantino sąlygomis „Drive-in“ renginiai, dalyviams sėdint automobiliuose taikomi ne tik pramogų, bet ir maldos poreikiams. Panevėžio rajone, Bistrampolio dvaro aerodrome buvo švenčiamos Mišios, kuriose dalyvavo ir automobiliuose sėdėję tikintieji. Šeštadienį Vilniuje vyko renginys „Malda už tylius lyderius“, kurio metu paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pastorius Saulius Karosas, kunigas Algirdas Toliatas kvietė susitelkti bendrai maldai už medikus ir kitus šių dienų kasdienybės lyderius, tyliai dirbančius priešakinėse linijose.

(Kastantas Lukėnas)

2020 balandžio 26, 10:28