Paieška

Pasaulio Bažnyčių Tarybos Velykų žinia

Prisikėlęs Kristus nugali mirtį. Koronavirusas nėra Dievo bausmė, nes Dievas yra gyvenimas ir meilė.

Net ir tokiais sunkiais laikais, kaip šiandien, kai žmonija gyvena kentėdama nuo koronaviruso pandemijos, „Velykos mums primena, kad Dievas per Kristų mus ir toliau myli ir tebesinešioja širdyje visą pasaulį, gyvenimu įveikdamas mirtį, viltimi nugalėdamas baimę ir netikrumą“. Taip rašo Pasaulio Bažnyčių taryba Velykų žinioje, kviesdama visus krikščionis  ir toliau pasitikėti išganančiu Kristaus Prisikėlimu.

„Daugelis iš mūsų išgyvena baimę ir netikrumą, atskirtį, izoliaciją, kai kuriuos ištiko artimųjų ar bendruomenės narių mirtis. Nepaisant šios skausmingos ir traumuojančios situacijos, Velykų siunčiama žinia ir toliau išlieka džiugia drąsos ir vilties žinia.“

Tiems, kurie bando aiškinti dabartinę situaciją kaip „Dievo bausmę“ ar kaip „Dievo pykčio apraišką“, Bažnyčių lyderiai primena, kad ta pati Velykų žinia mums sako, jog „Dievas yra meilės Dievas, gyvybės, o ne mirties šaltinis“, nes, kaip primena Jono Evangelija, „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3, 16–17).

Žinios pabaigoje Bažnyčių Taryba ragina remtis viltimi, nes Velykų pasveikinimas „Kristus Prisikėlė“ visada suteikia krikščionims stiprybės ir drąsos mirties, griovimų, naikinimų, priespaudos, vergovės, baimės akivaizdoje. (DŽ / VaticanNews)

2020 balandžio 14, 16:05