Paieška

Vatican News
Arjanas Dodaj aukoja Mišias Tiranoje Arjanas Dodaj aukoja Mišias Tiranoje  Istorijos

Nuo jauno migranto iki vyskupo

Arjano Dodaj istorija: į Italiją atvyko 1993 m. valtimi, dirbo suvirintoju. Atrado tikėjimą, kurį jam vaikystėje giedodams bandė perduoti močiutė. Tapo kunigu. Prieš trejus metus grįžo į Albaniją. Popiežius jį paskyrė Tiranos vyskupu augziliaru.

Andrea Tornielli

Jo žodžiuose, skambančiuose telefonu iš Tiranos, tebeaidi nuostaba dėl to, kas ką tik įvyko. Jam pranešė apie paskyrimą vyskupu. Jo istorija  viena iš daugelio tų mažų ir didelių istorijų, iš kurių audžiamas kasdienis Bažnyčios gyvenimas. Arjanas Dodaj, gimęs Albanijoje, atvyko į Italiją kaip migrantas. Vieną karštą ir saulėtą 1993 m. rugsėjo naktį šešiolikmetis, ieškodamas ateities ir būdų, kaip padėti savo skurstančiai šeimai, pabėgo iš savo šalies į Italiją. Dirbo suvirintoju, sodininku, daugiau nei po 10 valandų per dieną. Susipažino su viena bendruomene, kur pasijuto kaip namuose. Taip atrado krikščionių tikėjimą, kurio pėdsakų buvo likę iš vaikystės, iš močiutės jam pašnibždomis giedotų giesmių. Po dešimties metų Jonas Paulius II įšventino jį į kunigus. 2017 m. grįžo į savo šalį kaip Fidei donum kunigas. Šiemet balandžio 9 d. popiežius Pranciškus jį paskyrė Tiranos-Duresio vyskupijos vyskupu augziliaru.

 „Atvykau į Italiją tik ką sugriuvus komunizmui. Tada nebuvo įmanoma gauti vizų. Vienintelis būdas atvykti į Italiją buvo motorlaiviu. Tačiau buvo ir valčių, kurios išplaukė, bet niekada nepasiekė tikslo“, – prisimena paskirtasis vyskupas. Jis augo komunistinėje Albanijoje, buvo išauklėtas ateistiškai. „Gimiau aplinkoje, kur buvo draudžiamas bet koks tikėjimą menantis ženklas. Pirmaisiais gyvenimo metais neturėjau jokių žinių apie Dievą. Deja, mano tėvai buvo labai paveikti komunizmo. Tačiau seneliai meldėsi.“

Močiutė iš motinos pusės įskiepijo pirmuosius tikėjimo žodžius. „Mano pirmas susitikimas su Dievu – tarsi leitmotyvas, skambantis gilumoje. Mano močiutė nepaisant grasinimų gyveno maldos gyvenimą. Tais laikais, nemokėdama rašyti, išmoko melstis giedodama. Tik atvykęs į Italiją supratau, kad apie daugelį dalykų, pavyzdžiui, sakramentus, ji man pasakojo giedodama, kai dirbdavo, kai valydavo namus. Taip išmokau ir aš.“

Paskirtasis Tiranos-Duresio vyskupas augziliaras Arjan Dodaj
Paskirtasis Tiranos-Duresio vyskupas augziliaras Arjan Dodaj

Griuvus komunizmui, Arjanas bandė išvykti iš šalies. „Kaip ir daugelis kitų jaunuolių, bandžiau ne kartą, kol pavyko įlipti į vieną tų valčių, kurios išvykdavo iš mano miesto pakrantės. Išvykome 1993 m. rugsėjo 15 d. Dėkui Dievui, jūra buvo rami, Viešpats mus apsaugojo. Puikiai prisimenu, kaip tąsyk, kai atsiplėšėme nuo kranto žvaigždėtą naktį, emigravau visa savo esybe.“

Anksčiau į Italiją išvykę draugai padėjo Arjanui rasti prieglobstį, jis tapo suvirintojo pameistriu, virindavo dviračių rėmus, paskui dirbo statybininku, sodininku, taip galėjo prisidėti prieš šeimos išlaikymo. Draugai pakvietė į parapiją. „Daug dirbdavau, kartais keliolika valandų per dieną, vakarais būdavau pavargęs. Neturėjau daug draugų. Man sakė, kad parapijoje yra jaunimo grupė, kuriuos lydi kunigas Massimo. Man ten išties patiko! Ten radau šeimyniškumą, kurio taip reikėjo tuo sudėtingu jaunystės momentu“, – pasakoja paskirtasis vyskupas.

Jis pasikrikštijo ir 1997 m. buvo priimtas į Kryžiaus sūnų kunigų broliją Marijos namų bendruomenėje Romoje, kur rengėsi tapti kunigu. Tėvai ne taip lengvai priėmė tą žinią. Praėjus dešimčiai metų po to, kai Arjanas išlipo į Italijos krantą, popiežius Jonas Paulius II Vatikane jį įšventino į kunigus. 1993 m., dar prieš Arjanui atvykstant į Italiją, Albanijoje lankėsi šv. Jonas Paulius II. Šalis buvo ką tik išsivadavusi iš komunizmo, atrodė kaip griovys po atviru dangumi, buvo labai skurdi ir vargana, tačiau tuo pat metu trokštanti naujovių. Arjanas prisimena, kaip daugybė žmonių lydėjo popiežiaus automobilį iš Tiranos į Škoderį. „Jo figūra visuomet mane lydėjo, kaip ir šv. Motinos Teresės. Kai vadavomės iš diktatūros gniaužtų, ji mus patepė švelnumo, meilės, gerumo, vilties balzamu, kurį dovanodavo vargšams įvairiuose pasaulio vingiuose“, – pasakoja paskirtasis vyskupas.

Kunigas Dodaj darbavosi įvairiose parapijose, tapo albanų bendruomenės Romoje kapelionu. 2017 m. Tiranos vyskupas George Anthony Frendo paprašė jo talkinti vyskupijoje. Kunigas Giacomo Martinelli, Marijos namų bendruomenės vyresnysis, ir Romos vikaras kardinolas Angelo De Donatis pritarė. Dvasininkas grįžo į savo šalį kaip fidei donum kunigas.

Dabar – paskyrimas vyskupu augziliaru. „Būsiu nuoširdus… Niekada, niekada apie tai negalvojau, nei to troškau. Buvau laimingas parapijos aplinkoje, su parapijiečiais, man patikėtais žmonėmis. Dabar šis naujas kvietimas, popiežiaus Pranciškaus paskyrimas. Priėmiau jį pasitikėdamas Viešpačiu, Mergele Marija, paklusdamas Bažnyčiai“, – sako paskirtasis vyskupas.

Popiežiaus pasirinkimu džiaugėsi ir kitų konfesijų krikščionys bei musulmonų tikintieji. Į Albaniją įvyko pirmasis popiežiaus Pranciškaus vizitas. Tai simbolizuoja gražų sugyvenimą tarp skirtingų religijų. „Svarbu suprasti – mums tai ne religinė tolerancija, o harmonija, šeimyniškumas, glaudaus bendradarbiavimo ir abipusio palaikymo dvasia“, – sako paskirtasis vyskupas.

2020 balandžio 23, 11:27