Paieška

Kelno katedra Kelno katedra 

Koronaviruso pandemija. Ekumeninis karilionas Vokietijoje

Vis daugiau kraštų Bažnyčių įsijungia į kvietimą pandemijos laikotarpiu skambinti bažnyčių varpais. Popiežiaus valstybės sekretorius paragino skambinti varpais kasdien vidudienį. Tai jau vyksta Lietuvos parapijose, tačiau vakarais. Lietuvos ganytojai paprašė tikinčiųjų jungtis į maldos tiltą kasvakar 20 val. skambant varpams, asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems pandemijos metas yra ypač sunkus. Prašant Bažnyčios globėjo šv. Juozapo užtarimo, raginama melstis malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“.

Vokietijoje katalikų ir protestantų Bažnyčios pakvietė abiejų bendruomenių parapijas skambinti bažnyčių varpais kiekvieną Didžiosios savaitės vidudienį. Tai bus vienas bendras ekumeninis vilties karilionas koronaviruso pandemijos metu visoje Vokietijoje, pareiškė katalikų ir evangelikų vyskupai.

Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas, pranešdamas apie Verbų sekmadienį pradėtą ekumeninį karilioną, padėkojo už ligi šiol daugelyje krašto parapijų spontaniškai pradėtą skambinimo varpais akciją ir už daugelį kitų viltį žadinančių ženklų – už parengtus naujus internetinius maldos vadovus maldai  epidemijos metu, internetines platformas nuotoliniam dalyvavimui šv. Mišių aukoje ir kitose pamaldose, kaip ir už tiek spontanišką, tiek organizuotą dainavimą namų balkonuose ar žvakių uždegimą namų palangėse.

Pasak episkopato vadovo arkivyskupo Georgo Bätzingo, tai maži padėkos ženklai visiems dirbantiems gyvybės tarnystėje, su tikėjimu palydintiems sergančiuosius ir senelius. Kartu su protestantais Didžiąją savaitę varpų gaudesiu norime pasiekti visų žmonių širdis, pareiškė katalikų episkopato portale arkivyskupas.

Apie bendrą su katalikais iniciatyvą pranešė ir evangelikų vyskupas Heinrich Bedford–Strohm, Vokietijos Bažnyčių tarybos pirmininkas. Varpų skambėjimu norime priminti Jėzaus žinią. Skambinimas varpais per Velykas yra Prisikėlimo džiaugsmo ženklas: mirtis neturi galios gyvenimui. Mes, krikščionys, trokštame, ypač dabartiniu dramatišku koronaviruso pandemijos laikotarpiu, vieningai perduoti viltį ir pasitikėjimą. (SAK / Vatican news)

2020 balandžio 06, 10:10