Paieška

Arkivyskupas P. Pizzaballa Arkivyskupas P. Pizzaballa 

Didžioji savaitė Jeruzalėje – be maldininkų

Didžiąją savaitę visų krikščionių akys ir mintys kryps į Jeruzalę. Tačiau jau keletą savaičių ir čia dėl koronaviruso epidemijos grėsmės įvestos griežtos prevencinės priemonės. Laikinai sustabdytos ir bendruomeninės apeigos. Todėl ir Dodžiąją savaitę nebus įmanoma laikytis įprastų tradicijų ir apeigų. Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkasis administratorius arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa paskelbė nurodymus apie tai, kaip Jeruzalėje bus švenčiamas Velykų tridienis.

„Kaip jau ne kartą sakėme, tai yra situacija, su kuria iki šiol nebuvome susidūrę. Ji verčia atrasti naujus kelius ir būdus minėti mūsų šventes. Didžioji savaitė prasidės už kelių dienų. Tai liturginių metų širdis, deja, mūsų galimybės švęsti bus labai ribotos“, – rašo arkivyskupas Pizzaballa. Pasak jo, apribota taip pat prieiga prie Šventojo Kapo bazilikos, kuri paprastai yra Didžiosios savaitės Jeruzalėje centras.

Šv. Kapo bazilika Jeruzalėje
Šv. Kapo bazilika Jeruzalėje

Dėl šios priežasties Jeruzalės lotynų patriarchas Velykų tridienį švęs savo katedroje. Apeigas tiesiogiai transliuos vyskupijos medijų centras. Jos vyks laikantis tiek civilinių valdžios nurodymų, tiek Šventojo Sosto patarimų. Rytų Bažnyčių kongregacija ir Dievo kulto bei sakramentų tvarkos kongregacija, priminė arkivyskupas, paskelbė gaires, kuriomis padeda nenormaliose ir neįprastose sąlygose atsidūrusioms katalikų bendruomenėms.

Verbų sekmadienis. Tradicinė procesija su palmių šakomis ir lapais, prisimenant iškilmingą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, neįvyks, praneša arkivyskupas Pizzaballa. Tačiau, pasak jo, tikintieji galės į namus parsinešti iš anksto pašventintas alyvmedžių šakeles ir švęsto vandens buteliukus.

Krizmos Mišios. „Manau, kad nelabai prasminga švęsti Krizmos Mišias be vyskupijos kunigų. Dėl šios priežasties jos bus švenčiamos vėliau, artėjant Sekminių iškilmei, kai, viliamės, apribojimai bus atšaukti ar bent sumažinti iki tokio laipsnio, kuris leis apeigoms įvykti“, – priduria arkivyskupas. Anot jo, tai bus vieša ir oficiali proga atnaujinti bendruomeninę sielovadą, svarbi visos bendruomenės vienybės diena.

ŠV. Kapo bazilikos prieigų dezinfekcija
ŠV. Kapo bazilikos prieigų dezinfekcija

Velykų tridienis parapijose. Jeruzalės lotynų patriarchato galva primena, kad vyskupijos tikintieji kalba skirtingomis kalbomis ir vadovaujasi dviem kalendoriais, Julijaus ir Grigaliaus. Dauguma kalba arabiškai, tačiau Kipre taip pat yra graikiškai ir angliškai kalbančių parapijų, hebrajiškai kalbančiųjų vikariatas. Vikariatas migrantams taip pat vartoja įvairias kalbas. Arkivyskupas paragino nerengti apeigų transliacijos iš kiekvienos parapijos, nes jos jau bus transliuojamos šimtuose interneto svetainių ar televizijos kanalų, taip pat iš jo katedros. Atskiros apeigos kiekvienoje parapijoje prasmingos tada, kai bendruomenė susitinka fiziškai. Taip pat nedera iš anksto įrašyti apeigas. Vienybei labiau pasitarnaus tiesioginis dalyvavimas nuotoliniu būdu vienose apeigose.

Didžiojo ketvirtadienio apeigose dalyvaus tik kunigai. Didžiojo šeštadienio vakare, kai turėtų vykti Vigilijos liturgija, skambins bažnyčių varpai, kurie visus pakvies susikaupti maldai tuo pačiu metu. Bendras nuodėmių atleidimas Velykų metu gali būti suteiktas ligoniams, seneliams, kitų sunkumų turintiems asmenims. Asmeninės išpažintys negali būti išklausomos, tikintieji kviečiami atlikti nuoširdų atgailos aktą ir pasižadėti atlikti sakramentinę išpažintį, kai tik galės.

Šv. Kapo bazilikos viduje
Šv. Kapo bazilikos viduje

„Aš nuoširdžiai manau, kad Velykų tridienio apeigų transliaciją yra svarbi ir naudinga, tačiau ji negali pakeisti fizinio dalyvavimo apeigose, kuris mums toks svarbus. Aš galvoju, jog mūsų bendruomenėms bus itin naudinga ir vaisinga melstis šeimose“, – sakė arkivyskupas Pizzaballa, kuris paprašė parapijas parengti pagalbinę medžiagą šeimoms: daug iš jų lanko bendruomenines pamaldas, tačiau nemoka melstis vien savo tarpe. Svarbu atgaivinti šią tradiciją, įterpti Šventojo Rašto skaitinius, tėvo arba motinos palaiminimą.

„Aš vėl primygtinai pakartoju – tiesioginė transliacija yra puiku, nes iš tiesų padeda. Tačiau dar svarbiau yra melstis šeimose, todėl prašau parapijų kunigų ir bendruomenių vyresniųjų parengti paprastas ir trumpas gaires šiam tikslui“, – rašo Jeruzalės lotynų patriarchato galva ir priduria, – „Visose maldose ir apeigose visada prašau atsiminti pasimelsti už viruso aukas, Bažnyčią pasaulyje ir mūsų Bažnyčią čia, Jeruzalėje. Kiekvienam linkiu kiek įmanoma ramesnių Velykų.“ (RK / Vatican News)

2020 balandžio 01, 16:57