Paieška

Koronavirusas privertė dešimtis valstybių imtis griežtų prevencijos priemonių Koronavirusas privertė dešimtis valstybių imtis griežtų prevencijos priemonių 

Vyskupijos visame pasaulyje reaguoja į epidemiją

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) turimų duomenų, pagal nustatytų koronaviruso susirgimų skaičių, kovo 16 dieną pirmajam pasaulio šalių, kur gausiausia susirgimų, dešimtukui priklauso Kinija, Italija, Iranas, Pietų Korėja, Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija, JAV, Jungtinė Karalystė, apie tūkstantį užsikrėtimų nustatyta Olandijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Daugėja užsikrėtimų Lotynų Amerikoje. Mažai užsikrėtimų nustatyta Afrikoje.

Koronaviruso pandemijai tramdyti Italija, o po to ir kitos Europos šalys nustatė daugiau ar mažiau griežtą karantiną savo visuomenėms, kurio esmė yra mažinti tarpusavio kontaktus, tad ir viruso perdavimo tikimybę. Tai betarpiškai palietė bendruomeninį Bažnyčios gyvenimą: laikinai atsisakyta šv. Mišių ir kitų viešų sakramentinių apeigų. Bendruomeninių liturginių apeigų laikinai atsisakoma Šiaurės Amerikoje: kai kuriose Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupijose nuo kovo 16 dienos nutraukiamos bendruomeninės pamaldos Kvebeko regione Kanadoje. Nuo pirmadienio nebėra viešų pamaldų ir Lietuvoje. 

Azija ir Okeanija 

Panašius žingsnius pasiryžo žengti ir kitų kraštų katalikų bendruomenės. Pasak žinių agentūros Ucanews, kuri aprašo Azijos aktualijas, pranešimų, laikinai bendruomeninės šv. Mišių apeigos nutraukiamos įvairiose Vietnamo ir Filipinų vyskupijose.Taip nusprendė dvi Vietnamo vyskupijos. Žinoma, taip pat nukelti visi kiti susitikimai: katekizmo pamokos, renginiai, maldos būrelių susitikimai. Phan Thiet vyskupija savo tikintiesiems rekomendavo kasdien stebėti šv. Mišių transliaciją interneto kanalais. Kitur ribojamas šv. Mišių dalyvių skaičius, jie turi pasirūpinti kaukėmis ir dezinfekcinėmis priemonėmis.

Hošimino arkivyskupija, kuriai priklauso per du šimtus parapijų, nuo kovo 15 dienos nutraukė vaikų katechezės susitikimus. Daugumoje parapijų iki šio savaitgalio šv. Mišios buvo aukojamos, bet galima spėti, kad greitai jos bus suspenduotos, mat Vietnamo vyriausybė pastarosiomis dienomis taip pat priima vis griežtesnius prevencinius apribojimus. Beje, tarp Vietname esančių koronaviruso ligonių minimas ir vienas lietuvis. 

Kovo 16 dienos laiške tikintiesiems ir Filipinų vyskupai pranešė apie sunkų sprendimą jau dabar atšaukti ne vien įprastas ateinančių savaičių maldas, bet ir šv. Velykų tridienį, kuris, kaip gerai žinoma, Filipinuose labai švenčiamas. Bendruomeninių apeigų nutraukimas nereiškia tikėjimo gyvenimo ir pagalbos jam nutrūkimo. Katalikiškos žiniasklaidos priemonės – televizija, radijas, interneto svetainės – stengsis pasiūlyti kuo daugiau dabartinei situacijai tinkamų laidų ir iniciatyvų, pavyzdžiui, vadinamąsias virtualias rekolekcijas. 

Sidnėjus
Sidnėjus

Australijos vyskupijos itin griežtų prevencijos priemonių dar nėra priverstos imtis, tačiau nuo kovo pradžios ganytojai jau keliolika kartų kreipėsi į tikinčiuosius ir į parapijas. Atsižvelgiant į tai, kad turima reikalų su epidemija, kurios išplitimas viršytų medicininės sistemos galimybes, itin svarbus pačių žmonių atsakingas elgesys. Ganytojai kvietė stebėti ir gerbti valdžios patarimus, atsargiai elgtis su tais, kurie gali būti pažeidžiami. Melburno vyskupija patarė laikinai ištuštinti šventinto vandens indus, ramybės ir taikos linkėti per šv. Mišias neliečiant vienas kito – apsiriboti žodžiu, šypsena ir linktelėjimu. Tie, kurie dalins šventąją Komuniją, turi labai rūpestingai ir specialiomis priemonėmis dezinfekuotis rankas, kuriomis Komunija turės būti duodama į tikinčiųjų rankas. Silpnos sveikatos ar sirguliuojantiems tikintiesiems, kurie negali dalyvauti Mišiose, Melburno vyskupija pasiūlė dalyvauti sekmadienio maldoje namie: stebėti šv. Mišias per televiziją ar interneto svetainėje, skaityti Šventąjį Raštą ir jį medituoti. Gavėnia labai tinkamas metas užtarimo maldai, ypač už ligonius.

Lotynų Amerika

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, Lotynų Amerikos šalyse koronaviruso atvejų nedaug – nuo kelių iki keliasdešimties. Daugiausiai – Brazilijoje, pirmadienio duomenimis, – 121 atvejis. 

Buenos Airės
Buenos Airės

Šiuose kraštuose Katalikų Bažnyčia prisideda prie sąmoningumo skatinimo. Peru katalikų vyskupų konferencija rekomendavo laikytis medikų patarimų, naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, susilaikyti nuo įprastų pamaldumo gestų: statulų ar paveikslų lietimo. Ir Kubos katalikų vyskupai pakvietė elgtis išmintingai ir atsakingai, būti gailestingiems ir solidariems su tais, kurie yra silpni ar pažeidžiami, kuriems reikia pagalbos. Argentinos katalikų vyskupų konferencija kovo 11 dieną rekomendavo šv. Mišių metu laikytis įvairių atsargumo formų, tame tarpe vengti rankų kontaktų per ramybės palinkėjimą, dalinti šv. Komuniją į rankas. Taip pat nuspręsta pavėlinti didelę šventę, kuri buvo suplanuota kovo gale ir balandžio pradžioje – 500 metų sukakties nuo pirmųjų šv. Mišių aukojimo dabartinėje Argentinoje minėjimą. Kelių dienų iškilmės turėjo įvykti pietų Argentinos mieste Rio Galjegose. Meksikos katalikų vyskupų konferencija visoms vyskupijoms pasiuntė laišką su sielovadinėmis rekomendacijomis tiek elgesiui, tiek nuostatoms. Panašius pareiškimus padarė Kosta Rikos, Paragvajaus ir Panamos katalikų vyskupai. 

Kovo 14 dieną Brazilijos vyskupų konferencija paskelbė 7 punktų kreipimąsi į tikinčiuosius: jame prašoma gerbti vyriausybės ir ganytojų potvarkius dėl visų saugumo ir sveikatos, vienodai vengti panikos ir lengvabūdiškumo, neužsidaryti baimėje, bet stengtis būti solidariems. 

Afrika

Kenija. Autobuso dezinfekcija
Kenija. Autobuso dezinfekcija

Afrikos kontinentas mažiausiai paliestas koronaviruso, rodo Pasaulio sveikatos organizacijos suvestinės. Daugiausia atvejų užregistruota Egipte – 110, po keliasdešimt Alžyre ir Pietų Afrikos Respublikoje. Kitose šalyse – po vieną, kelis ar keliolika susirgimų, kai kur – nei vieno. Vis dėlto Senegalo, Mauritanijos, Žaliojo Kyšulio, Gvinėjos Bisau, Kenijos, Gabono, Dramblio Kaulo Kranto, Burkina Faso ir kitų kraštų vyskupai paskelbė komunikatus, kuriuose kalbama apie koronaviruso prevenciją. Vieni ganytojai apsiribojo bendru perspėjimu ar sanitarinių normų priminimu, kiti patvirtino jau kitur priimtus sprendimus, kaip kad Komunijos dalijimą tik į rankas, treti atšaukė vyskupijų šventes arba piligrimystes, pabrėždami, kad dabar yra maldos už kitus ir solidarumo su kitais laikas. (RK / Vatican News)

2020 kovo 16, 15:55