Paieška

Vatican News
 Ženevos katedra Ženevos katedra  (Gfuerst)

Šveicarijos vyskupų konferencijos posėdis

Esame labai susirūpinę pabėgėlių padėtimi prie Turkijos sienos su Graikija, sakoma pranešime apie kovo 2–4 dienomis Ženevoje vykusį Šveicarijos Vyskupų konferencijos posėdį. Šveicarijos vyskupai nusprendė finansiškai paremti Graikijoje migrantų labui vykdomus humanitarinius projektus, paragino visus šalies katalikus prie jų prisidėti.

Gana daug dėmesio vyskupai skyrė popiežiaus Pranciškaus posinodiniam apaštališkajam paraginimui „Querida Amazonia“, jame išsakytoms keturioms Šventojo Tėvo svajonėms, susijusiomis su Amazonijos regiono šalių ir katalikų bendruomenių socialiniu, kultūriniu, bažnytiniu gyvenimu ir ekologijos problemomis.

Posėdžio metu kalbėta ir apie koronaviruso sukeltą pasaulinę krizę. Vyskupai prašo visus Šveicarijos gyventojus išsaugoti ramybę, nekelti panikos, tikintieji prašomi melstis už greitą ir laimingą viruso sukeltų problemų pabaigą. Prašoma žmonių laikytis valdžios institucijų instrukcijų, taip pat skelbiamos kai kurios priemonės, kurios turi būti taikomos Bažnyčios vidaus gyvenime: žmonės su gripo ar peršalimo simptomais prašomi pasilikti namuose, Mišių metu prašoma priimti Komuniją į rankas, ramybės linkėti ne rankos paspaudimu, bet nusilenkimu.

Ženevoje vykusio vyskupų posėdžio metu taip pat aptartas naujų Šveicarų gvardijos kareivinių Vatikane statybos projektas. Ketinama nugriauti dabartines kareivines ir jų vietoje pastatyti naujas. Šiuo metu rengiama dokumentacija, o patys darbai turėtų būti pradėti 2023 m. ir užbaigti iki 2026 m., kai bus minimas 1526 m. popiežių gynusių šveicarų  karių žūties 500 metų jubiliejus.

Pastarojo Vyskupų konferencijos posėdžio metu abatas Urban Federer OSB buvo paskirtas komisijos, tiriančios nepilnamečių išnaudojimo atvejus, vadovu. Šias pareigas ėjęs Lozanos, Ženevos ir Fribūro vyskupas Charles Morerod atsistatydino, kai buvo pradėtas tyrimas dėl galimų išnaudojimo atvejų jo vyskupijoje. (JM / VaticanNews)

2020 kovo 05, 16:25