Paieška

Vatican News
US-HEALTH-VIRUS-RELIGION

Raginimas priglausti negalinčius sugrįžti į Lietuvą

Delegatas katalikų pastoracijai užsienyje atvirlaiškyje palinkėjo sveikatos, stiprybės, drąsos ir vilties, kai visame pasaulyje dėl koronaviruso susidarė sunki epidemiologinė situacija. Prelatas Edmundas Putrimas paskelbė apie dalyvavimo sekmadienio Mišiose nuotoliniu būdu galimybes, ragino ypatingai saugoti vyresnio amžiaus bei segančius žmones, neužmiršti vienišų žmonių, stiprinti santykius šeimoje ir asmeninę maldą. Taip pat išsakytas raginimas priglausti dėl užsidariusių sienų į Lietuvą grįžti negalinčius lietuvius.

Pasaulis užsidaro, izoliuojasi, viskas aplink tarytum sustoja. Tačiau niekas negali apriboti ar sustabdyti mūsų dvasinio gyvenimo ir augimo. Kad ir kur būtume užsidarę, kad ir kaip mus ribotų namų ar net ligoninių sienos, savo sieloje ir maldoje mes galime būti vieni su kitais ir su visų mūsų Tėvu. Prisiminkime Jėzaus žodžius: „Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 6).

Paraginęs kiekvienam naujai pažvelgti į savo vidų ir leisti, kad Dievas mus pripildytų savo šviesos, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas pakvietė per likusį gavėnios laikotarpį aukoti visus prašymus ir pasiryžimus Viešpačiui.  „Viską, kas mus slegia, Jam išsakykime ir paveskime. Atiduokime savo trapumą, nežinomybę, vienišumą į Jo mylinčias rankas“.

Atvirlaiškyje pateikiama naudingų žinių apie galimybes katalikams lietuviams šį sekmadienį kovo 22 d. nuotoliniu būdu dalyvauti Mišiose lietuviškai užsienio lietuvių parapijose JAV ir Kanadoje, tokiu būdu nutiesiant dvasinius tiltus į visą pasaulį:

Čikagoje 11.00 val. vietos laiku vyks šv. Mišių transliacija iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos: YouTube.com/draugolaikrastis

Detroite 10.00 val. vietos laiku vyks Kryžiaus kelio mąstymas, 10.30 val. Mišios ir po jų Dievo Gailestingumo vainikėlis Dievo Apvaizdos parapijoje. Facebook paskyra: Divine Providence Lithuanian Catholic Church.

Toronte 11.00 val. šv. Mišių transliacija vietos laiku brolių pranciškonų Prisikėlimo parapijoje: YouTube.com/channel/UC63RnbJxiay0KXdUfnA_c-g/

Be to, Lietuvių katalikų religinė šalpa kviečia šį sekmadienį 11.00 val. Niujorko laiku (17:00 val. Lietuvos laiku) asmeniškai ar su šeima jungtis į gyvojo Rožinio maldą, vieningai melsti Motinos Marijos užtarimo ir globos. (SAK / VaticanNews)

2020 kovo 21, 12:38