Paieška

Liono arkivyskupas emeritas kardinolas Ph. Barbarinas Liono arkivyskupas emeritas kardinolas Ph. Barbarinas 

Popiežius priėmė Liono arkivyskupo atsistatydinimą

Kovo 6 dieną popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Philippe Barbarino atsistatydinimą iš Liono arkivyskupo pareigų.

Galima priminti, kad jau kurį laiką kardinolas Barbarinas buvo atsiribojęs nuo visų arkivyskupijos reikalų, nuo 2019 metų birželio juos tvarko apaštališkasis administratorius vyskupas Michelis Dubostas. Ši situacija yra susijusi su kunigo, šiuo metu jau buvusio, Bernardo Preynat byla, kuris nusikalto nepilnamečių išnaudojimu. Aukos paliudijo apie įvairius išnaudojimo ir tvirkinimo epizodus 1971 – 1991 metų laikotarpiu.

Kardinolas Philippe’as Barbarinas Liono arkivyskupu ir Prancūzijos Katalikų Bažnyčios primu tapo 2002 metais. 2014 metais pirmą sykį tiesiogiai išgirdo vieno vyro, jaunystėje tapusiu kun. Preynat išnaudojimo auka, liudijimą, paprašė raštiškų parodymų ir pasiuntė dokumentaciją į Romą, iš kurios netrukus gavo atsakymą, kad kunigas Preynat turi būti nušalintas nuo vis dar vykdomos sielovadinės veiklos, nepaisant to, kad per paskutinius dvidešimt metų nebuvo naujų prasižengimų. Tada Liono arkivyskupas kreipėsi į kun. Preynat ir nurodė, kad už kelių mėnesių jis turi nutraukti sielovadinę veiklą. Šie įvykiai ir atsidūrė bylos centre. Kaltintojai tvirtino, kad jis turėjo pareigą asmeniškai kreiptis į teisėsaugą ir pateikti skundą apie kun. Preynat. Arkivyskupas Barbarinas nuo pat pradžių neigė tokias dangstymo intencijas ir tvirtino, kad, priešingai, tuoj pat žengė, nepaisant senaties terminų, žingsnius, kad geriau suprastų, ką daryti šioje situacijoje.

2019 kovo 7 dienos teismo sprendimu jis buvo nuteistas 6 mėnesių lygtine bausme už tai, kad nepranešė teisėsaugai apie seksualinio piktnaudžiavimo faktus, apie kuriuos išgirdo. Sprendimo išvakarėse arkivyskupas įteikė popiežiui atsistatydinimo laišką, tačiau Pranciškus jo nepriėmė dėl nekaltumo prezumpcijos. 2020 metų sausio 30 dieną apeliacinis teismas išteisino kardinolą Barbariną ir nurodė, kad pareiga kreiptis į teisėsaugą galiotų tuo atveju, jei pati auka to nesugebėtų dėl to, kad yra nepilnametė, o jei pilnametė – dėl ligos ar kitokios kliūties.

Kardinolas Barbarinas džiaugėsi šiuo teismo sprendimu, kuris išteisino dėl kriminalinių kaltinimų, tačiau pripažino, kad padarė blogų sprendimų: kun. Preynat turėjo sielovadines pareigas nustoti eiti tuoj pat, o ne po kelių mėnesių. Sprendime nebuvo nieko nusikalstamo, tačiau tai buvo klaida, nes neatsižvelgė į aukų, tikinčiųjų ir kitų jautrumą po to, kai kun. Preynat prasižengimai iškilo į viešumą. Dėl to, pasak kardinolo Barbarino, net jei teismas jį išteisino, viešosios nuomonės akyse jo vardas liks suteptas ir todėl jis nori, kad į jo vietą ateitų naujas ganytojas. Dabar, kai jo atsistatydinimas priimtas, Liono arkivyskupas emeritas nurodė, kad norėtų tęsti paprasto kunigo darbą parapijoje, galbūt kurioje nors šventovėje. 

Galima pridurti, kad Bernard’as Preynat, šiuo metu 75 metų amžiaus, viešai pripažino savo kaltę. Šiuo metu dešimt asmenų deklaravo, jog patyrė jo išnaudojimą. 2020 sausį teismas pradėjo nagrinėti buvusio kunigo bylą. (RK / Vatican News)

2020 kovo 06, 15:45