Paieška

Vyskupas Angelo Moreschi Vyskupas Angelo Moreschi 

Pandemija: mirė Etiopijos katalikų ganytojas italas

Saleziečių bendruomenė dalijasi liūdna žinia: dėl užsikrėtimo koronavirusu kovo 25 dieną mirė Gambella apaštališkasis vikaras Etiopijoje, iš Brešijos kilęs vyskupas Angelo Moreschi.

Vyskupas Moreschi gimė 1952 m. Nave, šiaurinėje Italijoje, 1974 m. davė pirmuosius įžadus, o amžinuosius – 1980 m. Kremizane, Izraelyje, 1982 m. Brešijoje įšventintas kunigu.

1991 metais išvykęs į misijas Etiopijoje tarnavo klebonu parapijose ir saleziečių vizitacijos inspektoriumi Afrikos Etiopijos-Etritrėjos regione. 2000 metais popiežius šv. Jonas Paulius II kun. Moreschi paskyrė Gambella Apaštališkosios prefektūros prefektu, 2009 metais prefektūrą pertvarkius į apaštališkąjį vikariatą – vikaru ir tituliniu vyskupu, 2010 metais jam suteikti vyskupo šventimai.

Vyskupas Angelo Moreschi su pasiaukojimu atsidėjo apaštalavimui tarp mažiausiųjų, uoliai tarnaudamas prie Baro upės gyvenančioms bendruomenėms, jas aplankydamas senu džipu, o kilus potvyniams – motorine valtimi. Vyskupas užbaigė žemišką kelionę po 46 salezietiškos, 38 kunigiškos ir 10 vyskupiškos tarnystės jaunimui, vargstantiesiems ir savo ganomiesiems metų. (SAK / VaticanNews

2020 kovo 26, 13:53