Paieška

Vatican News
Ryga Ryga 

Latvijos ir Estijos katalikų gyvenimas karantine

Naujajam virusui sparčiai plintant pasaulyje, didėjant užkrėstų žmonių skaičiui Baltijos šalyse, Lietuvos, Latvijos ir Estijos katalikų vadovai nurodė, jog kuriam laikui nutraukiamos bendruomeninės apeigos ir kiti susitikimai. Tuo pat metu tikintieji pakviesti dalyvauti maldoje nuotoliniu būdu, per komunikacijos priemones. Apžvelgiame katalikų gyvenimą Estijoje ir Latvijoje.

Rygos arkivyskupas Zbigņevs Stankevičs per sekmadienines kovo 15 d. Mišias paragino tikinčiuosius rūpintis ne tik kūnu, bet ir siela. Kadangi kovo 13 d. Latvijos vyriausybė patvirtino labai griežtas priemones kovai su koronavirusu, tarp jų ir uždrausdama visokio pobūdžio susibūrimus, arkivyskupas paragino visus gerbti vyriausybės sprendimą,  likti namuose ir dalyvauti liturgijoje nuotoliniu būdu.

Transliacijas užtikrins Marijos radijas, Latgalos radijas ir kitos visuomenės informavimo priemonės. Kai kurie kunigai transliuoja Mišias per Facebooko ir Youtube paskyras. Nutarta, kad bažnyčios liks atviros asmeninei maldai.

Tuo pat metu arkivyskupas paragino kunigus užtikrinti tikintiesiems galimybę priimti Susitaikymo sakramentą, suteikti dvasinį palydėjimą. Pasak arkivyskupo, šis kritinis momentas suteikia kiekvienam progą vis labiau artėti prie Dievo. Svarbu rūpintis kūnu, tačiau rūpintis siela yra svarbiau. Tad reikia laikytis vyriausybės nurodymų, o kartu nepamiršti, kad esam sukurti ne šiam gyvenimui, bet amžinajam. Kunigai toliau aukos Mišias individualiai, nes jų užduotis melstis ir už šalį bei jos žmones.

Latvijos Vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Viktors Stulpins, kovo 16 d. duodamas interviu Marijos radijui, pažymėjo, kad šis periodas kviečia širdies atsivertimui. Vyskupas pabrėžė, kad kunigai, imdamiesi reikalingų apsisaugojimo priemonių, jei reikia – susisiekdami su gydytojais, galės lankyti ligonius ir suteikti jiems Ligonių sakramentą. Nors nebus aukojamos laidotuvių Mišios, mirusiųjų palydėjimo tarnystė nenutrūks, nes mūsų pareiga pagerbti mirusįjį ir melsti ramybės jo sielai. 

Kovo 20 dieną Rygos arkivyskupas Zbigņevs Stankevičs pasirašė bendrą krašto krikščionių Bažnyčių vyresniųjų padėką, visų tikinčiųjų vardu, medikams už jų pasiaukojimą ir darbą. Parašus, be katalikų arkivyskupo, sudėjo Rygos ir visos Latvijos ortodoksų metropolitas Aleksandras, Evangelikų Liuteronų Bažnyčios arkivyskupas Janis Vanags, Latvijos baptistų vyskupas Kaspars Stern.

Viename iš paskutinių komunikatų Rygos katalikų arkivyskupas tikinčiųjų paprašė paremti vienuolines bendruomenes ir parapijas, kurios turi sunkumų. Arkivyskupijos interneto svetainėje pateikiamas nuotoliniu būdu transliuojamų šv. Mišių ir kitų pamaldų sąrašas.

Estų policija dalija lankstinukus
Estų policija dalija lankstinukus

Taip pat Estija nuo kovo 13 dienos įvedė griežtas prevencijos priemones, tarp kurių ir susibūrimų draudimą. Nedidelės Estijos katalikų bendruomenės, turinčios vos kelis tūkstančius narių, vyskupas Phillippe Jourdan tą pačią dieną nusprendė, jog, atitinkamai bendriems reikalavimams, nutraukiamos šv. Mišių ir kitos bendros liturginės apeigos. Bažnyčių durys lieka atviros privačiai pavienių asmenų maldai.

Pirmajame komunikate vyskupas Jordan nurodė, jog tikintieji, laikydamiesi saugumo normų, sekmadienį, gali gauti Komuniją susitartą valandą šv. Petro ir Pauliaus katedroje, sukalbėję atgailos aktą ir „Tėve mūsų“ maldą. Taip pat sudarytos sąlygos gauti nuodėmių atleidimą. Taline reziduojantis Estijos katalikų bendruomenės vyskupas pridūrė, jog oficialiu bendruomenės kanalu Youtube sekmadieniais bus transliuojamos šv. Mišios ne vien estų, bet taip pat lenkų ir rusų kalbomis.

Kovo 14 dienos kreipimesi vyskupas Jordanas pažymėjo, jog galimybės gyvai dalyvauti šv. Mišiose netekimas yra dvasiškai skausmingas, tačiau būtinas dėl visų dvasinės ir fizinės sveikatos. Jis paprašė visų katalikų kunigų kasdien aukoti šventąsias Mišias estų katalikų ir visos tautos intencija, visų krikščionių ir visos žmonijos intencija, melsti, kad krizės laikas būtų trumpas, išradingai naudotis internetu ir socialiniais tinklais, atrasti naujų būdų išlikti arti.

Kiek vėliau estų katalikų vyskupas paskelbė apie Rožinio iniciatyvą kiekvieną vakarą, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, pasinaudojant Skype programos teikiamomis galimybėmis įsijungti į bendrą tinklą.

Paskutiniuose dviejuose Talino vyskupo pareiškimuose pasidalinama keliais patarimais, kaip geriau sudalyvauti šv. Mišiose per atstumą ir kviečiama prisidėti prie popiežiaus Pranciškaus kovo 25 dienos ekumeninės iniciatyvos: kvietimo visiems krikščionims vidudienį sukalbėti Viešpaties išmokytą maldą „Tėve mūsų“. (DŽ/ RK / Vatican News)

2020 kovo 23, 17:46