Paieška

Vatican News
Patikrinimai Vilniaus gatvėse Patikrinimai Vilniaus gatvėse  (AFP or licensors)

Gavėnios iniciatyvų ir spaudos Lietuvoje apžvalga

Trečiąjį Gavėnios sekmadienį atšventus gerokai pratuštėjusiose bažnyčiose, o nuo pirmadienio Lietuvos Vyriausybei paskelbus karantiną, bažnyčiose laikinai atšauktos viešos pamaldos ir kiti renginiai. Tačiau įtampa ir grėsmės nuojauta paženklintas laikas drauge atskleidė kilnių socialinių iniciatyvų ir kūrybingų sielovados sumanymų.

Kastantas Lukėnas:

Kastantas Lukėnas

Šv. Juozapo iškilmės išvakarėse Lietuvos vyskupai paskelbė laišką Gavėnios metui, kuriame ragina neišsigąsti šio laiko, bet įžvelgti jame galimybę Gavėnios susikaupimui: „O tai reiškia daugiau laiko skirti maldai, atsigręžti į Viešpatį, skvarbesniu žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimo prasmę, į mūsų artimuosius, mūsų bendruomenes, mūsų vargšus“. Pasak ganytojų, šiuo ypatingu laiku Viešpats „kviečia mus į dideles Gavėnios rekolekcijas“, kurių tikslas nesiblaškyti, nurimti ir pirmiausia skirti laiko Dievui. Laiške siūlomos septynios priemonės, padedančios stiprinti tikėjimą šiuo metu, kai tenka riboti tiesioginį žmonių bendravimą. Viena iš jų – jungiantis maldos tiltas, kasdien vakare prašant Bažnyčios globėjo šv. Juozapo užtarimo.

Lietuvos vyskupai taip pat paskelbė praktines gaires dėl sielovados karantino sąlygomis: aptariamos sakramentų teikimo sąlygos, galimybės tikintiesiems susitikti su kunigais, taip pat kviečiama solidaria malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus.

Skelbiamos Šv. Mišių transliacijos per televiziją, radiją, internetu. Interneto transliacijų iš įvairių Lietuvos bažnyčių sąrašas nuolat papildomas.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas per visuomeninį transliuotoją LRT kreipėsi į visuomenę, kviesdamas neprarasti ramybės ir vienybės. Jis priminė ankstesnius mūsų tautai tekusius iššūkius, kurie vėliau pasirodė kaip ypatingos malonės metas, ugdantis  artumą, solidarumą ir tikėjimą.

Pandemijos akivaizdoje į Lietuvos ortodoksus kreipėsi Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inocentas. Jis taip pat ragino sergėti proto blaivumą  ir maldingą ramybę, atmesti visokį nusiminimą, liūdesį ir neviltį.

Karantino nulemti apribojimai drauge išryškino gausias ir kūrybingas sielovados iniciatyvas.

„Bernardinai.lt“ skelbiamas sąrašas pasirengusių teikti pagalbą kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Čia pat primenama, kad sielovadinė pagalba skiriasi nuo psichologinės: pastarosios nuorodos taip pat pateikiamas. Lietuvos Caritas siūlo pagalbą apsirūpinti maistu. Telkiami savanoriai, kurie prireikus galėtų padėti silpniausiems ir pagalbos reikalingiems bendruomenės nariams.

Lietuvos jėzuitai internete siūlo kasdienius Evangelijos apmąstymus, naujienlaiškį su šiam ypatingam metui skirtais kasdieniais dvasiniais impulsais. Jėzuitų svetainėje skelbiama taip pat tradicinė ignaciškojo dvasingumo priemonė – dienos peržvalga, pritaikyta virusinės grėsmės situacijai, padedanti patirti Viešpaties artumą ir atsitraukti nuo nesibaigiančio informacijos apie koronavirusą srauto.

Kapucinas kun. Tomas Pilchas OFMCap kviečia išgyventi „Gavėnią namuose“ per vaizdo įrašus Youtube kanalu. Užuot svarsčius, kaip ši pandemijos grėsmė paveiks kitų žmonių galvoseną, kunigas siūlo pirmiausia paklausti savęs: ką ši situacija reiškia man, į ką Dievas kviečia mane? Kas svarbiausia?

Dievo Apvaizdos seserys karantino metu kviečia šeimyniškai bendrauti per tiesiogines transliacijas facebook paskyroje. Kiekvieną rytą jos siūlo programą „Kava su sesėmis“, kurios metu taip pat dalijamasi ryto įžvalgomis ir kviečiama kūrybingai išgyventi karantino laiką.  

Saleziečiai internete kviečia jungtis į maldos noveną.

Nukryžiuotojo Kristaus seserys feisbuko kanalu siūlo žaismingus vaizdo įrašus „CC žinios“ – santrumpa CC žymi šios kongregacijos pavadinimą. Šios kongregacijos vadovaujamas katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“ siūlo vaizdo medžiagą tėvams, padedančią prasmingai organizuoti veiklą namuose su mažaisiais.

„Marijos radijo“ laidoje aptartas ugdymo procesas namuose karantino sąlygomis. Beje, ugdymas namuose nėra naujiena: dar šių metų pradžioje Lietuvoje įteisintas mokymosi procesas šeimoje.

Į tiesiogines vaizdo transliacijas facebook paskyroje kviečia ir tinklaraštininkas bei publicistas Tomas Viluckas.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Toma Bružaitė kėlė klausimą: kaip dalyvauti Mišiose nuotoliniu būdu, stebint aukojamas Mišias per televiziją, internetą ar klausantis radijo transliacijų. Vienas iš kalbintų kunigų, dominikonas br. Saulius Rumšas OP pabrėžia, kad Mišios neturi būti tik fonas, užsiimant kitokia veikla. Nuotoliniu būdu dalyvaudami Mišiose skiriame konkretų laiką, kaip ir eidami į bažnyčią. Jis siūlo, jei įmanoma, susirinkti visai šeimai ir dalyvauti gyvosios Bažnyčios maldoje, pagal galimybes išreiškiant tai gestais ir atliepais. Kunigas paaiškina, kad atsiklaupiama šiuo atveju ne prieš transliuojantį aparatą, bet prieš Viešpatį, panašiai kaip pagerbiamas ne paveikslas, o jame vaizduojamas Pirmavaizdis.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Vytenio Vaškelio skiltis pavadinta: „Tokios Gavėnios dar nebuvo. Šiame krikščioniškame laikraštyje taip pat rašoma apie sunkumus, su kuriais karantino sąlygomis susiduria leidiniai, didele dalimi  platinami bažnyčiose.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje kalbinamas teologas dr. Artūras Lukaševičius siūlo gaires svarstant į šių dienų klausimus: kodėl visa tai vyksta. Antraštė skelbia: koronavirusas nėra Dievo bausmė. Pasak teologo, užuot kaltinę Dievą dėl pasaulio nelaimių, pirmiausia turėtume priimti atsakomybę už savo veiksmus. Krikščionybė neskuba pateikti greitų ir lengvų atsakymų, bet patikina, kad ir sunkiausią valandą Dievas yra arti.

2020 kovo 22, 08:58