Paieška

Kelno katedros vidus Kelno katedros vidus 

Europos vyskupai: Dieve, neapleisk mūsų šią išbandymų valandą

Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) ir Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) vadovai – kardinolai Jean-Claude Hollerich ir Angelo Bagnasco – pasidalijo su visais Europos vyskupais savo sukurta malda, kurią siūloma kalbėti dabartiniu koronaviruso pandemijos metu.

„Visagali gailestingasis Dieve, mūsų Tėve, pasaulio Kūrėjau, iš meilės mums tu siuntei savo Sūnų į pasaulį kaip mūsų sielų ir kūnų gydytoją, pažvelk į savo vaikus, kurie daugelyje Europos ir pasaulio regionų šiuo sunkiu sumaišties ir nerimo metu gręžiasi į Tave ieškodami stiprybės, išgelbėjimo ir kančių palengvinimo, išgelbėk mus nuo ligos ir baimės, išgydyk mūsų ligonius, paguosk mūsų šeimas, suteik išminties tiems, kurie mus valdo, suteik jėgų ir atlygink gydytojams, slaugytojams ir savanoriams, dovanok amžinąjį gyvenimą mirusiesiems. Neapleisk mūsų šią išbandymų valandą, bet išgelbėk mus nuo viso pikto. To prašome Tave, kuris su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Marija, sveikatos ir vilties Motina, melski už mus!“

Europos vyskupai, vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi, trokšta išreikšti Bažnyčios artumą visiems, kas šiandien kovoja su šia liga, – sergantiesiems, šeimoms, medicinos darbuotojams, savanoriams, visiems tikintiesiems, kurie stengiasi padėti kenčiantiems žmonėms, juos paguosti, sakoma dviejų pagrindinių Europos vyskupus vienijančių organizacijų vadovų pareiškime. Visų tikinčiųjų, šeimų ir bendruomenių prašoma melstis ir atsakingai elgtis, kad būtų sustabdyta žmonių gyvybėms gresianti epidemija.

Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisija (COMECE), kurios vadovas yra Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Jean-Claude Hollerich, sudaro vyskupai, kuriuos deleguoja visų Europos Sąjungos šalių Vyskupų konferencijos. Lietuvos Vyskupų konferencijai atstovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Komisijos būstinė įsikūrusi Briuselyje.

Europos Vyskupų konferencijų tarybą sudaro ne tik ES, bet visų 33 Europos šalių Vyskupų konferencijų pirmininkai. Jos vadovas yra buvęs Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Genujos arkivyskupas kardinolas Angelo Bagnasco. Tarybos būstinė yra Šveicarijos Sankt Galeno mieste.  (JM / VaticanNews)

2020 kovo 17, 16:29