Paieška

Vatican News

Anglikonų Bažnyčia stabdo liturginių apeigų teikimą

Anglijos Bažnyčia stabdo beveik visas liturgines apeigas ir religinius patarnavimus nenurodytam laikotarpiui, pranešė Kenterberio arkivyskupas Justin Welby atsižvelgdamas į Britanijos premjero Boriso Johnsono paskelbtas normas koronaviruso prevencijai. Žiniasklaidos šaltiniai informuoja, kad kol kas bus teikiamas santuokos sakramentas ir laidotuvių patarnavimai.

Notoje, kurią pasirašė Kenterberio arkvyskupas Justin Welby ir Jorko arkivyskupas John Sentamu, anglikonai kviečiami keisti elgesį ir įpročius, remtis malda ir patarnauti artimui. „Veikiausiai negalėsime melstis kartu, kaip esame įpratę, tačiau galime melstis vieni už kitus“, – rašoma dokumente. Kunigai raginami išlaikyti kasdienės maldos ritmą ir, jei įmanoma, tiesiogiai transliuoti Eucharistinę maldą.

Visi tikintieji skatinami neapleisti karitatyvinės ir socialinės veiklos. „Per mūsų tarnystę, artimo meilę, visiems neškime Jėzų Kristų, ir visur galės plisti Evangelijos viltis, kuri vienintelė gali įveikti baimę ir vienatvę“. Anglikonų arkivyskupai praėjusį sekmadienį paskyrė maldai už medikus, sanitarus ir visus būtinąją pagalbą teikiančius asmenis.

2020 kovo 23, 17:14