Paieška

2020 metų rinkliava Šventajai Žemei

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri pakvietė visų kraštų katalikus ir šiais metais, balandžio 10 d., prisidėti prie tradicinės Didžiojo penktadienio rinkliavos Šventajai Žemei.

Ši žemė yra fizinės vietos, kuriose Viešpats Jėzus kalbėjo ir veikė, prisiėmė visos žmonijos blogius ir skausmus, kad paverstų tai išlaisvinančia ir atperkančia malone. Getsemanėje, primena kardinolas Sandri, Jėzus prakaitavo krauju, vakarienbutyje dovanojo savo kūną Eucharistijoje, ten pat nuplovė kojas savo mokiniams, buvo genamas Jeruzalės gatvėmis link Golgotos ir ten nukryžiuotas mirė, visiškai pasitikėdamas Tėvu. Galiausiai buvo paguldytas į kapą ir prisikėlė trečią dieną. 

Tačiau ne vien šios ir kitos fizinės vietos yra svarbios visuotinei Bažnyčiai. Nuo pat pirmųjų amžių visos Bažnyčios širdyje taip pat yra Šventojoje Žemėje gyvenantys krikščionys: iš Jeruzalės visa Bažnyčia gavo Evangelijos dovaną ir džiaugsmą, Šventosios Žemės krikščionys yra gyvoji atmintis. 

Deja, taip pat gerai žinoma, kiek daug jie iškentė amžiams bėgant. Šios kančios tęsiasi ir šiandien, tarsi jie išgyventų niekaip nesibaigiantį Didįjį penktadienį. Konfliktai ir ekonominės sąlygos milijonus Artimųjų Rytų krikščionių pavertė pabėgėliais, nes trūksta darbo, švietimo galimybių vaikams ir jaunuoliams, orios ir ramios senatvės perspektyvos. Kilo pavojus, kad įvairių liturginių ir teologinių tradicijų krikščionių bendruomenės šiame regione, gyvavusios nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, gali visai išnykti. Tai gali atsverti kitų krikščionių solidarumas ir dosnumas: nuo maldos iki piligriminių kelionių, nuo materialinių aukų, kurios skiriamos Šventosios Žemės krikščionių – vaikų, jaunų šeimų, senelių – poreikiams iki paramos toms socialinėms ir politinėms iniciatyvoms, kuriomis siekiama taikaus sugyvenimo Šventojoje Žemėje ir visame regione. Parama taip pat išdalijama Šventosios Žemės šventovėms, kuriose primenami paskiri Jėzaus gestai, žodžiai ar darbai, jas kasmet aplanko tūkstančiai piligrimų. Galima pasidžiaugti, kad jų skaičius keletą pastarųjų metų didėjo.  

Kardinolas Sandri pakvietė prie Collecta pro Terra Sancta („rinkliavos Šventajai Žemei“) prisidėti ir perdavė išankstinę popiežiaus Pranciškaus padėką. (RK / Vatican News)

2020 kovo 05, 16:37