Paieška

Popieižus ir Reinhardas Marxas, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Popieižus ir Reinhardas Marxas, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas 

Bažnyčioje Vokietijoje – Vyskupų konferencijos pirmininko rinkimai

Vokietijos vyskupų konferencijos plenarinė asamblėja, įvyksianti pirmąją kovo savaitę Maince, išrinks naują episkopato vadovą. Kardinolas Reinhardas Marxas, Vokietijos Vyskupų konferencijos pirmininkas, išreiškė viltį, kad asamblėja pirmininko pareigas paves jaunesnės kartos vyskupui. Jis pats atsisakė būti perrenkamas dar vienai šešerių metų kadencijai, norėdamas labiau atsidėti savo vyskupijos – Miuncheno ir Freizingo – tikinčiųjų dvasinei gerovei. Be ganytojo pareigų savo arkivyskupijoje kardinolas Marxas yra Šventojo Sosto Ekonomikos tarybos pirmininkas ir Romos kurijos konstituciją rengiančios kardinolų tarybos narys.

66 metų kardinolas Marxas patikino Vokietijos vyskupus, kad toliau bus aktyvus episkopato narys, ypač Bažnyčios Vokietijoje prieš metus pradėtame „sinodiniame kelyje“. Vyskupai 2019 metų pavasario asamblėjoje nusprendė kartu su visais Bažnyčios tikinčiaisiais ieškoti naujų pastoracinės reformos kelių po giliai sukrėtusio išnaudojimo skandalo. Pagrindinės temos, keliamos „sinodiniame kelyje“, yra piktnaudžiavimas galia, seksualinė moralė, celibatas ir moters vaidmuo.

Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas renkamas iš 27 Bažnyčios Vokietijoje vyskupų ordinarų. Šiuo metu vienintelė Augsburgo vyskupija neturi ganytojo. Visi 69 būsimos plenarinės asamblėjos dalyviai turi balsavimo teisę, įskaitant vyskupus augziliarus, kurių šiuo metu 41. Pirmininkas išrenkamas laisvuose ir slaptuose rinkimuose dviejų trečdalių dauguma arba – jei prireiktų – nuo trečiojo rinkimų rato paprastos daugumos balsais. Vokietijos vyskupų konferencijos plenarinė asamblėja tęsis nuo kovo 2 iki 5 dienos.

Bažnyčios Vokietijoje vyskupų konferencijos pirmininkas vadovauja vyskupų susitikimams, atstovauja konferencijai valstybėje ir visuomenėje, todėl dažniausiai yra žinomiausias Katalikų Bažnyčios Vokietijoje asmuo ir autoritetingiausias jos balsas. Savo pareigas pirmininkas vykdo derindamas su vyskupų konferencijos nuolatine taryba, kurios nariai yra visų vyskupijų ordinarai.

Reinhardas Marxas nuo 2008 metų yra Miuncheno ir Freizingo arkivyskupas, kartu šios bažnytinės provincijos metropolitas. Jį 2010 metais kardinolu paskyrė popiežius Benediktas XVI. Nuo 2012 iki 2018 metų kardinolas Marxas buvo Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pirmininkas. Jis yra Vokietijos vyskupų konferencijos narys nuo 1996 metų, kai popiežius šv. Jonas Pauliaus II jį paskyrė Paderborno arkivyskupijos vyskupu augziliaru. Nuo 2001 iki 2008 metų Reinhardas Marxas buvo Tryro, seniausios vyskupijos Vokietijoje, ordinaras. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 25, 14:47