Paieška

Vatican News
Tanya iš Tailando pasakoja apie savo tikėjimo kelią Tanya iš Tailando pasakoja apie savo tikėjimo kelią  Istorijos

Tanyos, jaunos tailandietės tikėjimo kelias

„Kartais būna nelauktų, neįsivaizduojamų istorijų. Man taip ir nutiko“. Gimusi tradicinėje tailandiečių budistų šeimoje, Tanya atsivertė į katalikybę. Popiežiaus vizitas jos gimtojoje šalyje jai suteikė jėgų „pradėti savo viešą gyvenimą“.

Marie Duhamel – Vatican News

Tanya krikščionybę atrado pradinėje mokykloje. Tailande Bažnyčia vadovauja daugiau nei 370 mokyklų, okuriose mokosi 500 000 mokinių, tai didesnis skaičius už šalyje esančių katalikų skaičių, kurių yra 390 000.

Universitetai, licėjai, pradinės mokyklos ir vaikų darželiai turi puikią reputaciją, tačiau Tanyos tėvai mokyklą pasirinko ne todėl. Budistai, kaip ir daugiau nei 95 proc. tailandiečių, įrašė savo dukrą į katalikų mokyklą dėl pragmatinių priežasčių – ji buvo netoli namų.

Atėjo į bažnyčią iš susižavėjimo

Nebuvo jokių minčių, kad ji taps katalike, tačiau mergaitė pajuto Evangelijos metamą iššūkį – ypač ją palietė pirmosios Evangelijos pagal Joną eilutės: „Pradžioje buvo Žodis…ir Žodis tapo Kūnu“. „Tada nieko nesupratau“, – prisipažįsta. Tačiau vėliau jai kyla tūkstantis klausimų. Dar būdama maža supranta, kad jai trūksta kažko, kas skatina ją ieškoti… „Galbūt tai Šventoji Dvasia“, – sako. Ji įsitikinusi, kad nenurims, kol neras atsakymo. Tanya supranta tų žodžių svarbą ir pasižada sau vieną dieną perprasti slėpinį.

Jos dvasinis prabudimas įvyko ne be vieno iš mokytojų pagalbos, „labai šaunaus ir atviro mąstymo“, kuris nors būdamas katalikas, niekad nebandė atversti savo mokinių. „Jis man daug padėjo mano tikėjimo kelionėje“. Jo dėka ji supranta, kad krikščionybė yra „jos gyvenimas, kad tai yra tai, ko ji nori ir ieško“.

Vedama tokio įsitikinimo, mergina pasiprašo pakrikštijama. Kad jai tai pavyktų būnant 12-kos, ji prašo savo močiutės pagalbos, kuri pažįsta šalies jėzuitus. „Universitete vienas jos dėstytojų buvo jėzuitas, žinojau, kad jis sakė pamokslą per jos vestuves“. Tačiau močiutės tarpininkavimas kalbantis su tėvais nepavyksta. Viskas baigėsi labai prastai, prisimena mergina nieko neaiškindama.

„Po to apie tai nebekalbėjau“. Tanya slepia nuo šeimos savo susižavėjimą Jėzumi ir krikščionybe, tačiau toliau galvoja ir pasižada atsiversti, jei vieną dieną turės galimybę ar progą žengti žingsnį pirmyn ir paprašyti krikšto.

Tyla trunka metus. Bankoke ji apie tai nebekalba, kol baigia mokyklą ir universitetą.

Šv. Ignacas priima

Galiausiai progą ištesėti pažadą, kurį būdama maža davė Viešpačiui, suteikia Prancūzija. Po trijų metų mokslų prancūzų licėjuje Taya gauna stipendiją iš prancūzų vyriausybės magistro studijoms vienoje didelėje Paryžiaus švietimo institucijoje, į kurią tėvai išleido 2015 m.

Saint Guillaume centre
Saint Guillaume centre

Paryžiaus Sciences Po universitete ji susiduria su sunkumais – nėra vietos, tinkamos mokytis. Biblioteka kasdien perpildyta, kol galiausiai su drauge randa vietą, kuri, atrodo, skirta darbui. Tačiau paaiškėja, kad tai koplyčia. „Buvo labai gera, nes ten iškart kažkas pasiūlė nueiti į Mišias Šv. Ignaco bažnyčioje… Manau, tai buvo mano kelio pradžia“, – prisimena ji.

Pirmas kartas, kai Tanya įžengia į bažnyčią, jai atrodė kaip miražas. Ji sunkiai randa žodžius, tai beveik mistinė patirtis. Atpažįsta vietą, nors niekad jos nemačiusi. Kažkoks balsas jai sako, kad tai yra namai, kur ji jaučiasi laukiama. Tanyos atsidavimas ignaciškam dvasingumui taip išauga, kad ji nutaria tęsti studijas Sèvres centre, jėzuitų 1974 m. atidarytame universitete, kuris specializuojasi filosofijos ir teologijos studijų srityje. Ji tampa jauniausia studente ir vienintele iš Tailando savo fakultete.

Su mokslo draugais
Su mokslo draugais

Tanya su dideliu entuziazmu kalba apie savo studijas. Šypsodamasi pripažįsta, kad dar daug ką jai reikia atlikti, kad suprastų kai kurias disciplinas. Ji ypač dėkinga kun. Jacques Enjalbert, studijų draugams ir namų šeimininkui, kad padėjo išmokti kalbą ir lydėjo ją jos tikėjimo kelyje. Kai kuriuos draugus nustebina jos krikštas. Tanya pasikrikštijo 2018 m. Paryžiuje, Šv. Ignaco bažnyčioje.

Tanya Krikšto diena Paryžiuje, Šv. Ignaco bažnyčioje
Tanya Krikšto diena Paryžiuje, Šv. Ignaco bažnyčioje

Evangelizacija

Tanya grįžo į Bankoką prieš metus. Dabar 26-metė dirba viename japonų banke. Pabrėžia, kad pinigai gali būti priemonė, bet ne tikslas, ypač Bažnyčioje. Kaip daugelis jos bendraamžių, sako dar ieškanti savo pašaukimo, tikrojo troškimo. Ieško melsdamasi, su šv. Ignaco žodžiais: „Veik, tarsi viskas priklausytų nuo tavęs, žinodamas, kad viskas iš tikrųjų priklauso nuo Dievo“. Ir nenusimena. Priešingai, ji apgailestauja, kai mato jaunus tailandiečius besirūpinant tik materialiais dalykais: „Juos domina tai, ką gali paliesti. Neina į bažnyčią, nes ji jiems nerūpi, jie klausia, kam reikalingas tikėjimas, jie visur žiūri naudos“.  Tanya kalba apie savo seserį, kuri atrodo abejinga religijai, yra įsitikinusi, kad be jos gali gyventi labai gerai ir neturėti problemų.

Tanya norėtų uždegti šias nutolusias nuo tikėjimo širdis, kad jos sugebėtų pažvelgti toliau nei mato jų akys, pagalvoti apie tai, kas yra anapus mokslo, intelekto, nes tai egzistencinis klausimas.

Žinoma, nėra lengva pakeisti požiūrį ar mentalitetą, nes tam reikia daug pastangų. Tačiau Tanya nepripažįsta pralaimėjimo, priešingai. Po darbo ji rašo straipsnius apie krikščionybę vienam portalui.

Savo straipsnius ji bando rašyti jaunimui suprantama kalba, tiems, kurie nėra krikščionys. Pasak Tanyos, Biblijos vertimas ar liturginė kalba yra aukšto lingvistinio lygio, formali, suprantama nedidelei grupei žmonių. 

Viešas gyvenimas

Tanya nori, kad visi pažintų jos Bažnyčią, o tai reiškia, kad gali susidurti su išankstiniais nusistatymais. Pavyzdžiui, budizme dvasininkai ir pasauliečiai gana atskirti, o katalikų Bažnyčioje kunigai nėra tolimi ar nepasiekiami. „Tailandiečiai linkę manyti, kad krikščionybė – tai suvaržymų religija, kuri bando atimti laisvę, tačiau yra kaip tik priešingai“, – sako Tanya.

Po popiežiaus vizito Tailande 2019 m. lapkričio 21–23 d. jos veikla internete prasiplėtė. Su ja susisiekė žinomas internetinis laikraštis, kad ji parašytų apie popiežių ir Bažnyčią. Ji nori savo straipsniais pritraukti skaitytojus, kurie mažai žino apie katalikybę. Tanya rašo apie įvairius dalykus – apie trapistų gaminamą alų, Sinodą, popiežių. Pastarąjį pristato kaip tikėjimo vyrą, dvasinį vadovą. Pasak Tanyos, jos skaitytojai buvo labai susidomėję popiežiaus tarpininkavimu tarp JAV ir Kubos, Šv. Sosto diplomatine veikla.

Besišypsanti Tanya po popiežiaus Mišių Bankoke
Besišypsanti Tanya po popiežiaus Mišių Bankoke

Į Bankoką popiežius atvyko padrąsinti mažos vietinės katalikų bendruomenės, evangelizuoti liudijant Evangeliją, sekant pirmųjų misionierių pėdomis, kurie šalį pasiekė XVI a. Taip jis kalbėjo pasibaigus Mišioms sostinės nacionaliniame stadione, kur dalyvavo 50 000 žmonių, ir Tanya tai įsidėmėjo. Ji tęsia savo evangelizacinę veiklą. Popiežiaus vizitas gali turėti ir svarbių pokyčių asmeniniame Tanyos gyvenime. Dar anksčiau, per daug nieko nesitikėdama Tanya padarė tylų įžadą, kad, jei į jos šalį atvyks popiežius, ji pradės savo „viešą gyvenimą“. Popiežius atvyko ir meldėsi su jais. Tad galbūt ir labai tikėtina, kad ji netrukus pasikalbės su savo tėvais – jie dar nežino apie jos atsivertimą. Tanya tik nori rasti tinkamą momentą, kad jų neįskaudintų, kad jie suprastų, jog ji atsiveria dėl to, kad juos labai myli ir nori, kad jie ją iš tikrųjų pažintų.

2020 vasario 06, 16:06