Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (vasario 16)

Vasario 16-ąją bažnyčiose melstasi už Tėvynę, dėkota Dievui už atkurtą Lietuvos valstybę. Vilniaus arkikatedroje iškilmingas Mišias už Lietuvos valstybę aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Nuo penktadienio vakaro iki Vasario 16-osios sekmadienio Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko 40 valandų Švč. Sakramento adoracija.

Artėjant Valstybės atkūrimo dienai už Tėvynę ir jos žmones buvo meldžiamasi Šiluvos šventovėje. Homilijoje kardinolas Sigitas Tamkevičius sakė: kai nukrypstame nuo Dievo rodomo kelio, esame mažiaus laisvi, imame vilkti nuodėmės jungą. Pasak jo, šiandienės žmonių priklausomybės atrodo pražūtingesnės nei buvusi priespauda.

Kun. Vytenis Vaškelis laikraštyje „XXI amžius“ pasitinka Vasario 16-ąją kviesdamas dėkoti Dievui ir įsipareigoti dėl laisvės įtvirtinimo kasdien darbuotis, kurti pilietinę visuomenę, mylėti artimą ir Tėvynę. „Kas iš tiesų myli Jėzų, negali nemylėti gimtinės ir jos kraštiečių“, – sako kunigas.

Šiemet Kauno Žalgirio arenoje nevyko tradicinė šventė „Šv. Valentino diena kitaip“ – šio didelių finansinių išteklių reikalaujančio renginio šiemet atsisakyta, telkiant pajėgas ir lėšas Lietuvos jaunimo dienų renginiams, ypač pasirengimo programoms. Penktadienį Kauno arkikatedroje mintimis apie meilę ir šeimą dalijosi diak. Benas Ulevičius.

„Bernardinai.lt dienraštyje Šv. Valentino dienai skiriama jaunos šeimos, Monikos ir Mindaugo istorija. Įdomu, kad jie abu prieš dešimtmetį įsitraukė į savanorių tarnystę Lietuvos jaunimo dienose . Jie liudija: Dievo akivaizdoje prisiekus meilę vienas kitam atsiveria nauja tarpusavio santykių dimensija.

Portale Etaplius Valentino dienos proga pristatoma pakruojiškių Monikos ir Audriaus Kazlauskų šeima – beje, ši sutuoktinių pora dalyvavo Santuokos sakramento atnaujinimo apeigose šiemetinėje Šiaulių vyskupijos Šeimų šventėje. Jie veda kursus sužadėtiniams Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre ir vadina šią savanorišką veiklą tikra Dievo dovana. Savanorystė neteikia finansinės naudos, bet dvasiniams augimui naudos – nors vežimu vežk, – sako sutuoktiniai.

Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje išstatyta pagerbimui vienintelė Lietuvoje šv. Valentino relikvija. Šioje bažnyčioje sutuoktiniams ir šeimoms nuo penktadienio iki sekmadienio teiktas palaiminimas.

Medikų bendruomenė renginiais pažymėjo Pasaulinę ligonių dieną. Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos klinikos konferencijų salėje surengtas Pasaulinės ligonių dienos minėjimas. Mišias aukojo vysk. Eugenijus Bartulis. Renginyje sveikinimo žodį tarė ligoninės vadovas, Šiaulių miesto meras, LR sveikatos apsaugos ministras.

Pasaulinės ligonių dienos proga LMSU Kauno klinikų posėdžių salėje vyko mokslinė praktinė konferencija „Klinikinė pastoracija: dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos“. Popiežiaus Pranciškaus žinią pasaulinės ligonių dienos proga apžvelgė Klaipėdos jūrininkų ligoninės kapelionas kun. dr. Saulius Stumbra. Tarp kitų temų buvo ir Lietuvos musulmonų muftijaus Romo Jokubausko pranešimas apie musulmonų, tiek pacientų, tiek darbuotojų, poreikius sveikatos apsaugos sistemoje. 

Trečiadienį LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas per žiniasklaidos atstovus Lietuvos visuomenei pristatė popiežiaus Pranciškaus posinodinį paraginimą Querida Amazonia. Arkivyskupas pabrėžė, kad šis dokumentas skirtas visai Bažnyčiai, visam pasauliui, kuris kviečiamas pažvelgti į Amazonijos problemas. LVK pirmininkas aiškino ganytojišką popiežiaus žvilgsnį į tikinčiųjų poreikius, ypač dėl Eucharistijos šventimo.

Arkivyskupo Gintaro Grušo komentaro mintys perteiktos didžiuosiuose žiniasklaidos portaluose. Agentūros BNS antraštė skelbė „Nepritardamas vedusių kunigų tarnystei, popiežius siekia vienybės“. Bernardinai.lt dienraštyje Simono Bendžiaus komentaras pavadintas : „Popiežius nusprendė: Amazonijai reikia ne vedusių kunigų, bet misionierių“.

Šią savaitę baigtas trečiasis Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo etapas. Dokumentų kolekciją papildė Kaišiadorių vyskupijos metrikų knygų skaitmeninės kopijos. Šis skaitmeninimo darbo etapas ketvirtadienį pristatytas Birštono sakraliniame muziejuje. Kaišiadorių vyskupija – trečioji po Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos, kuriose atlikti metrikų knygų skaitmeninimo darbai pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos  ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarimą. Bažnyčios dokumentai skaitmeninami pasitelkiant ES struktūrinių fondų lėšas.

Didžiausio tiražo savaitraštis „Savaitė“ paskelbė publikaciją, skirtą Ateitininkų federacijos 110 metų sukakčiai; joje primenama, kad LR Seimas šiuos metus paskelbė Ateitininkų metais. Straipsnyje kalbinamas AF Tarybos narys, ilgametis ateitininkas Vidas Abraitis pažymi, kad labai daug jaunų žmonių, nors oficialiai nepriklausydami šiai organizacijai, yra dalyvavę ateitininkų stovyklose bei ugdymo programose, kur perėmė krikščioniškąsias vertybes. Apie šios organizacijos puoselėjamą šeimyniškumo principą su dėkingumu kalba ir jo dukra Jurgita Salinienė.

Ateitininkų svetainėje Ateitis.lt skelbiama apie parodą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Paroda „Ateikite kurti“ skirta Ateitininkų metams.

Šeštadienį Kaune, Ateitininkų rūmuose vyko tradicinis Valstybės atkūrimo dienos labdaringas pokylis.

Laikraščiuose „Rokiškio sirena“ ir „Gimtasis Rokiškis“ rašyta apie neįprastus darbus Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje: paskliautėse skraidžiusiu dronu fiksuotas bažnyčios vidaus vaizdas. Kuriamas trimatis interjero modelis padės rengti bažnyčios interjero darbų tvarkybos projektą. Lina Dūdaitė-Kralikienė kitame straipsnyje rašė apie pastatų remonto problemas mažose kaimų ar miestelių parapijose: čia paveldosaugos reikalavimai atsimuša į labai ribotas bendruomenių finansines galimybes.

Kastantas Lukėnas

2020 vasario 16, 12:58