Paieška

Vidinis tyrimas dėl Jeano Vanier piktnaudžiavimo atvejų

„Prancūzijos vyskupai su nuostaba ir skausmu priima tai, ką šiandien atskleidžia Tarptautinės „Arkos“ federacijos pradėtas tyrimas dėl Jeano Vanier elgesio įvairių moterų atžvilgiu per daugelį metų. Dėl dvasinio Jeano Vanier ryšio su t. Thomas Philippe’u, dominikonu, ir dėl pastarojo iškreiptų doktrinų įtakos Jeano Vanier elgesyje dvasinis spaudimas susiliejo su seksualiniu išnaudojimu“, – vasario 22 dieną pareiškė Prancūzijos vyskupų konferencijos nuolatinė taryba, komentuodama tos pačios dienos Tarptautinės „Arkos“ federacijos vyresniųjų laišką apie tai, kad gauta patikimų liudijimų, jog „Arkos“ bendruomenės steigėjas dvasinio palydėjimo kontekste seksualiai išnaudojo keletą moterų. Nėra žinių, kad būtų nukentėję jo globoje buvę asmenys su negalia.

Padėka aukoms ir „Arkos“ bendruomenei už drąsą

Prancūzų episkopato taryba padėkojo Jeano Vanier aukomis tapusioms moterims už vidinę drąsą prabilti apie tai, ką patyrė, visų vyskupų vardu išreiškė atjautą išnaudotoms moterims ir ryžtą siekti tiesos.

Tuo pat metu jie išreiškė pasitikėjimą „Arkos“ bendruomenėmis, kuriose negalią turintys asmenys ir jų pagalbininkai palaiko autentiškus abipusės pagarbos ir pagalbos ryšius.

Prancūzijos episkopato taryba taip pat padėkojo „Arkos“ bendruomenės vyresniesiems, kurie dėmesingai išklausė liudininkus,  pasirūpino nepriklausomu tyrimu ir paviešino tyrimo rezultatus. 

„Užbaigus tyrimą nėra jokių ženklų, kad neįgalūs asmenys būtų tapę nederamų Jeano Vanier veiksmų aukomis. Nuolatinė taryba sveikina Tarptautinės „Arkos“ federacijos darbą dėl vertinimo, išnaudojimo prevencijos ir asmenų, pažeidžiamų ir ne, apsaugos procedūrų“, – rašoma Prancūzijos vyskupų konferencijos pareiškime. 

Jame taip pat nurodoma, kad Prancūzijos vyskupai noriai prisideda prie krašto vyrų ir moterų vienuolijų konferencijos (CORREF), Prancūzijos Dominikonų ordino provincijos, Šv. Jono bendruomenės būtinų pastangų nušviesti 1993 metais mirusio dominikono Thomas Philippe‘o veiklą. 1956 metais jis buvo Romos griežtai nubaustas, bet tai palengva buvo pamiršta arba nepakankamai rimtai įvertinta.

Tarptautinės „Arkos“ federacija paskelbė ataskaitą apie svarbiausius tyrimo metu išaiškėjusius faktus. 

Tyrimo motyvai ir pradžia

2014 metais buvo gautas pirmasis skundas dėl Thomas Philippe’o elgesio, 2015 metais kanoninio tyrimo išvadose buvo pripažinta, jog dominikonas turėjo seksualinių ryšių su pilnametėmis moterimis, kuriuos aiškino kaip dvasinių patirčių siekį ar perdavimą. Tai iškreiptas aiškinimas, tiesiogiai susikertantis su Bažnyčios morale ir disciplina. Taip pat išaiškėjo, kad 1956 metais jam skirta griežta bausmė. 2015–2016 metų pareiškimuose Jean Vanier deklaravo, kad nežinojo apie dominikono veiksmus. 2016 metais gautas vienas pranešimas apie paties Vanier ryšį su viena moterimi, kurio jis neišsigynė, bet nurodė, kad jis plėtojosi abipusiu sutarimu. 2019 metų kovą, porą mėnesių prieš Vanier mirtį, gautas dar vienas panašus pranešimas. Tada „Arkos“ bendruomenės vyresnieji nusprendė užsakyti nepriklausomą tyrimą. Jį atliko patirtį šioje srityje turintys britų GCPS Consulting ekspertai, prie tyrimo prisidėjo du buvę aukšto rango prancūzų pareigūnai ir du istorikai, Antoine Mourges ir  Michel Fourcade, 20 amžiaus religinės istorijos žinovai. Tokiu būdu siekta užtikrinti ataskaitos objektyvumą ir išsamumą, išvadų tikėtinumo laipsnį.

Išnaudojimas

Ataskaitoje nurodoma, jog gauta patikimų liudijimų apie mažiausiai šešis atvejus, kai Jean Vanier užmezgė tokius ryšius su moterimis, kuriuos galima apibūdinti manipuliaciniais. Su penkiomis iš jų tyrėjai kalbėjo asmeniškai. Kai kuriais atvejais aukos jautėsi praradusios laisvę ir įtrauktos į seksualinius ryšius prieš savo valią, keliais atvejais dvasinio vadovavimo kontekste, esant autoriteto disbalansui, naudojant tariamus dvasinius – mistinius pateisinimus, panašius į naudotus dominikono Thomas Philippe’o. Iš Jeano Vanier laiškų galima spėti buvus ryšių su kitomis moterimis, tačiau jos nelaikė savęs aukomis. 

Tyrimo metu surinkta archyvinė medžiaga rodo, jog netiesa, kad Jeanas Vanier nežinojo apie Thomas Philippe’o prasižengimus ir apie sankcijas, kurios neleido jam vykdyti viešos veiklos, taip pat dvasinio vadovavimo: 1956 metų laiškuose dominikonas, atsakingas už šiuos klausimus, nurodo, kad kelis kartus asmeniškai apie tai kalbėjosi su Vanier. 

Kas toliau?

Tarptautinės „Arkos“ federacijos vyresniųjų Stephano Posnerio ir Stacy Cates-Carney laiške visiems „Arkos“ bendruomenių, gyvuojančių keliose dešimtyse šalių, nariams neslepiamas šokas dėl išaiškėjusių faktų, kurie nenubraukia Jeano Vanier padaryto didelio gėrio, tačiau yra vienareikšmiškai smerktini, turi padėti permąstyti steigėjo figūrą ir pačios bendruomenės pirmąją istorijos stadiją. Ataskaita neabejotinai yra didžiulis smūgis, kuris sukels daug skausmo ir sumaišties, bet tai turi virsti didesne branda ir „Arkos“ žingsniu į ateitį, kuri būtų teisingesnė, laisvesnė ir įžvalgesnė. „Arkos“ vyresnieji nurodo, kad, gavę naujos svarbios informacijos, ja pasidalys. (RK / Vatican News)

2020 vasario 22, 12:57