Paieška

Vatican News
Kardinolas Tagle ir popiežius Pranciškus jaunimo susitikime Filipinuose 2015 m. sausio 18 d. Kardinolas Tagle ir popiežius Pranciškus jaunimo susitikime Filipinuose 2015 m. sausio 18 d.  

Kardinolas Tagle: žmonijos brolybė atgimsta po Kristaus kryžiumi

Filipinų katalikai atsisveikino su sostinės Manilos buvusiu arkivyskupu. Kardinolas Luis Antonio Gokim Tagle, paskirtasis Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas, netrukus atvysta į Romą perimti vadovavimą popiežiaus jam paskirtai Tautų evangelizavimo kongregacijai. Kardinolo išleistuvės Maniloje įvyko per septintąją Filipinų naujojo evangelizavimo konferenciją – vieną iš devynių, skirtų Filipinų evangelizavimo jubiliejui 2021 metais pasirengti.

Kardinolas Tagle vadovavo septintosios konferencijos atidarymui ir dalyvavo jos darbuose sausio 28–29 dienomis kartu su 5000 delegatų iš visų Filipinų. Pasirengimų konferencijas Filipinų evangelizavimo 500 metų jubiliejui 2013 metais pradėjo kardinolas Tagle. Septintoji konferencija „Kas yra mano artimas“ turėjo įvykti šią vasarą, tačiau buvo paankstinta, kad naujasis Šventojo Sosto prefektas galėtų joje dalyvauti dar prieš išvykdamas į Romą. Konferencijos atidarymo Mišiose, kurias aukojo 62 metų amžiaus kardinolas Tagle, taip pat dalyvavo jo tėvai ir brolis, šia proga atkeliavę iš JAV. Procesijoje buvo nešama Pilar Marijos statula iš kardinolo gimtosios Imus vyskupijos, kurioje jis užaugo ir buvo įšventintas kunigu 1982 metais.

Mišių homilijoje Manilos arkivyskupas emeritas kalbėjo apie krikščionių pašaukimą savo gyvenimo auka atkurti brolybę, kurią sugriovė Kaino nuodėmė. Jis kvietė mintimis sugrįžti prie Jėzaus nukryžiavimo įvykio Jeruzalėje ir Jėzaus ištarų žodžių motinai Marijai bei ten pat buvusiam apaštalui Jonui: „Moterie, štai tavo sūnus!“. Anot kardinolo Tagle, po Kristaus kryžiumi užgimė nauja šeima, paremta ne krauju, o Jėzaus noru padovanoti žmonijai, visiems to paties dangiškojo Tėvo vaikams, todėl broliams ir seserims, motiną – Mariją.

„Tik susivieniję ir priklausydami vieninteliam ir tikrajam Tėvui galėsime iš naujo atrasti savo brolybę“, – sakė naujasis Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas Luis Antonio Gokim Tagle.

Jis po atidarymo Mišių dalyvavo konferencijos dalyvių susitikime ir diskusijoje apie visų gyvenimo sričių visuomenės atstovų patirtis siekiant dialogo ir taikingo sugyvenimo. Kardinolas patikino, jog nežinojimas yra pirmasis nesutarimų šaltinis: „Kai nepažįsti kito, užgimsta kito baimė, priešiškumas. Dialogas užglaisto šį atitrūkimą. Dialogas yra atsivėrimas priimti, bendravimas su kitu. Bet pirmiausiai reikia atverti akis, pastebėti šalia esančiuosius. Reikia akių, kuriomis pamatytume kitą ir pasirūpintume juo.“

Kardinolas ypač ragino Filipinų katalikus atsisakyti išankstinių nusistatymų bendraujant su musulmonų mažuma, gyvenančia kai kuriuose sostinės Manilos priemiesčiuose ir krašto pietuose, nesileisti kurstomiems nepasitikėjimo kitam, įtarumo ar net kito baimės, dėl kurių gali kilti kitų diskriminavimas dėl etninės ar religinės kilmės. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 01, 14:46