Paieška

Popiežius Pranciškus Japonijoje Popiežius Pranciškus Japonijoje 

JAV vyskupai: būtina visiškai atsisakyti branduolinio ginklo

JAV vyskupai pakartojo savo prieš beveik tris dešimtmečius paskelbtą kreipimąsi dėl branduolinio ginklo, primindami valstybių moralinę pareigą smarkiai sumažinti turimus arsenalus, kad būtų galima jų visiškai atsisakyti. Kreipdamiesi į visas branduolinį ginklą turinčias valstybes, pirmiausia į savo krašto vyriausybę, JAV katalikų vyskupai padėkojo popiežiui Pranciškui už tai, kad jis primena branduolinio nusiginklavimo būtinumą.Vyskupai penktadienį Vyskupų konferencijos tarptautinio teisingumo ir taikos komisijos pareiškimu kreipėsi į JAV vyriausybę, ją kviesdami atnaujinti savo įsipareigojimą „kurti pasaulio taiką ir teisingumą, paremtą ne branduolinio sunaikinimo baime ar grasinimu, bet teisingumu ir žmonijos solidarumu“.

Ganytojai labai palankiai įvertino popiežiaus Pranciškaus pasakytas įtaigias kalbas Japonijoje apie branduolinį ginklą ir jo grėsmę pasaulio taikai. „Popiežiaus žodžiai yra rimtas įspėjimas ir svarbus priminimas visiems, kad dabartinis tarptautinių santykių status quo, grindžiamas vieni kitų sunaikinimo grėsme, turi būti pakeistas“, – parašė JAV vyskupai, primindami, kad jie patys išsakė panašų nusistatymą jau 1993 metais.

Savo vizito Japonijoje lapkričio mėnesį metu popiežius Pranciškus kalbėjo apie branduolinio ginklo grėsmę pasaulio taikai. Lankydamasis Nagasakyje popiežius samprotavo apie būtinumą plačiu ir gilu solidarumu siekti pasaulio saugumo, paremto ne branduolinio ginklo galia. „Milijonai vyrų ir moterų trokšta nuo branduolinio ginklo laisvo pasaulio“, – pasakė Pranciškus. Pasak jo, reikia visų įsipareigojimo, kad šis idealas taptų tikrove – individų, religinių bendruomenių, pilietinės visuomenės, branduolinį ginklą turinčių ir jo neturinčių kraštų, privataus sektoriaus ir tarptautinių organizacijų.

Popiežius Japonijoje lankėsi dviejuose miestuose, patyrusiuose atominių bombų sprogimo katastrofą – Nagasakyje ir Hirošimoje, pagerbė atominės destrukcijos aukas Nagasakio atominės bombos hipocentre 2019 metų lapkričio 24 dieną. Vėliau tą pačią dieną nuvyko į Hirošimą, dalyvavo taikos susitikime Taikos memoriale, pasakė kalbą apie branduolinio ginklo panaudojimo moralines implikacijas. Pasak popiežiaus, atominės energetikos naudojimas karo tikslams, kaip ir branduolinio ginklo turėjimas yra amoralus.

Popiežius Pranciškus Japonijoje
Popiežius Pranciškus Japonijoje

„Atominės energetikos naudojimas karo tikslams, kaip ir branduolinio ginklo turėjimas yra amoralus.“

JAV vyskupai pareiškime priminė, kad tarptautinė bendruomenė būtinumą pašalinti branduolinio vieni kitų sunaikinimo grėsmę ir siekti tikro nusiginklavimo išsakė 1968 metais Branduolinio ginklo neplatinimo sutartyje. VI dokumento skyrius skelbia, jog susitarimo dalyvės gera valia darbuosis dėl branduolinių varžybų pabaigos, sieks visiško nusiginklavimo.

Šiuo metu žinoma apie aštuonias arba devynias branduolinį ginklą turinčias valstybes. Tai – JAV, Rusijos Federacija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Kinija, Indija, Pakistanas, Šiaurės Korėja ir turbūt Izraelis. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 17, 15:39