Paieška

Segovijos Marijos dangun ėmimo katedra Ispanijoje Segovijos Marijos dangun ėmimo katedra Ispanijoje 

Ispanijos vyskupų konferencijoje – pirmininko rinkimai

Ispanijos vyskupų konferencijos nariai Madride nuo kovo 2 iki 6 dalyvaus plenarinėje asamblėjoje, kurios metu išrinks naujus visų episkoptato pareigybių vadovus, išskyrus generalinį sekretorių. Vyskupų konferencija, 2016 metais paminėjusi veiklos penkiasdešimtmetį, taip pat spręs vidaus reformos klausimus.

Didžiausias asamblėjos dėmesys bus skirtas vidaus persitvarkymui po Vatikano patvirtinto naujo Ispanijos vyskupų konferencijos statuto ir naujos struktūros, labiau atitinkančios išeinančią Bažnyčią, kurią kurti kviečia popiežius Pranciškus. Pasak Ispanijos vyskupų konferencijos, Bažnyčios pastoraciniam ir misionieriškam atsivertimui reikia ir sinodiškesnio Bažnyčios atsivertimo. Tai turės atsispindėti episkopato sprendimuose, kurie bus priimami pagal naują statutą. Trys pagrindiniai persitvarkymo kriterijai yra: didesnis teritorinis atstovavimas, suteikiant daugiau vaidmens provincijoms, sklandesnis episkopato veikimas sumažinant komisijų skaičių ir didesnis episkopato padalinių tarpusavio bendradarbiavimas.

Plenarinė asamblėja išrinks naują episkopato pirmininką vietoj kardinolo Ricardo Blázquezo, kuriam balandžio mėnesį sukanka 78 metai. Kardinolas Blázquez, Valjadolido arkivyskupas, eina vadovaujamas pareigas Ispanijos episkopate nuo 2005 metų, kai pirmą kartą buvo išrinktas Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininku, paskui šešerius metus buvo episkopato vicepirmininkas, 2014 metais vėl išrinktas pirmininku ir patvirtintas šioms pareigoms 2017 metais.

Naujojo pirmininko, kaip ir visų kitų vadovų rinkimai, vyks slaptu balsavimu. Išrenkamas paprastą balsų dauguma surinkęs kandidatas. Prireikus po dviejų balsavimų bus renkama iš dviejų daugiausiai balsų surinkusių kandidatų. Jei abu gautų po tiek pat balsų, išrinktu laikomas amžiumi vyresnis. Pirmininko ir vicepirmininko rinkimai prasidės kovo 3 dieną.

Pagal naująjį statutą, episkopato pirmininko ir visų episkopato vadovaujamų pareigybių kadencija truks ketverius metus vietoj dabartinių trejų, perrinkimas apribotas tik dar vienai kadencijai. Generalinio sekretoriaus rinkimų plenarinėje asamblėjoje nebus, nes pastarasis renkamas penkeriems metams.

Pagal naująjį statutą, episkopato vykdomąją komisija sudarys devyni vyskupai, o nuolatinę tarybą – visi arkivyskupai, vykdomosios komisijos ir komisijų pirmininkai. Vadovavimo komisijoms ir tarybos laikotarpis sumažintas iki dviejų kadencijų.

Balsavimo teisę turi visi vyskupų konferencijos nariai: arkivyskupai ir vyskupai, koadiutoriai ir augziliarai ir vyskupijų administratoriai, taip pat tie arkivyskupai ir vyskupai emeritai, kurie eina ypatingas Vyskupų konferencijos arba Šventojo Sosto pavestas pareigas.

Katalikai Ispanijoje sudaro maždaug tris ketvirčius krašto gyventojų, pasauliniu mastu Bažnyčia Ispanijoje yra aštunta katalikų skaičiumi šalis, o Europoje, po Italijos ir Prancūzijos, – trečioji. Vietinę Bažnyčią sudaro 14 provincijų, 69 teritorinės vyskupijos ir kariuomenės ordinariatas. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 27, 15:45