Paieška

Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas 

Gintaras Grušas pristatė Lietuvos žurnalistams „Querida Amazonia“

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas trečiadienį žiniasklaidai pristatė popiežiaus mokymo dokumentą, apaštališkąjį posinodinį paraginimą „Querida Amazonia“.

„Posinodinis dokumentas „Querida Amazonia“ (liet. „Mylima Amazonija“) skiriasi nuo ankstesniųjų, nes yra skirtas ne konkrečiai teritorijai, kaip būdavo Afrikai ar Europai skirtų sinodų atvejais, o visai Bažnyčiai, visam pasauliui, kuris kviečiamas pažvelgti į Amazonijos problemas“, – sakė LVK pirmininkas.

Pasak arkivyskupo, „popiežius kviečia atkreipti dėmesį, kad Amazonijos problemos – ne tik atskiro regiono, bet ir visos Bažnyčios, viso pasaulio rūpestis“.

„Popiežius Pranciškus itin rūpinasi, kad būtų skirtas ypatingas dėmesys gamtos apsaugai, kad natūralieji gamtos ištekliai Amazonijoje būtų naudojami atsakingai, tačiau tai neatsiejama nuo pagarbos vietos žmonėms, kuriuos, kaip ir mūsų visų bendrus namus, reikia saugoti bei ginti nuo išeikvojimo“.

Mūsų bendri namai yra vieta, kurioje Dievas apsireiškia savo vaikams ir suteikia jiems pašaukimą.

Svarbu, kad vietinė Bažnyčia turėtų Amazonijos veidą, o Evangelija dar labiau įsikultūrintų Amazonijos tautose.

Šventasis Tėvas nori matyti tenykštę Bažnyčią amazonietišku veidu, tą matome ir kituose pasaulio kraštuose – Afrikoje tikintieji pritaiko savo tradicijas, Lietuvoje giedamos liaudiškos kantičkos. Tik svarbu, kaip pabrėžia popiežius dokumente, perduoti Kristaus žinią ir leisti žmonėms patirti gyvą, gilų ryšį su Juo“, – sakė arkivysk. G. Grušas. Todėl popiežius dokumente paragino Pietų Amerikos vyskupus siųsti kiek įmanoma daugiau misionierių į Amazoniją, kad šiame regione gyvenantys tikintieji galėtų kuo dažniau dalyvauti Eucharistijoje.

Kelkitės nuo sofų, nesėdėkite, veikite – Šventasis Tėvas kartojo ne tik Lietuvos jaunimui. Kaip pabrėžė arkivysk. G. Grušas, tą patį popiežius pakartojo ir Pietų Amerikos vyskupams, ragindamas siųsti daugiau kunigų į Amazoniją, kad jie patarnautų žmonėms pagal savo kunigiškąjį pašaukimą, kur jų negali pakeisti pasauliečiai.

Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos informaciją

2020 vasario 13, 10:24