Paieška

Vatican News
2019.12.13 statua della Madonna, Madre di Dio, Vergine Maria, Muttergottes Maria

Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 4)

Šią savaitę Kalėdų oktavos iškilmių virtinę užbaigė Marijos Dievo Gimdytojos šventė, o naujieji kalendoriniai metai kvietė atsigręžti ir dėkoti už praėjusius.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas naujus kalendorinius metus pradeda Dievo Gimdytojos šventei skirta meditacija feisbuko paskyroje. Jis pažymi, kad Kalėdų evangelijose minėti angelai nuo šiol pasitraukia ir daugiau nebelydės nei Marijos, nei Jėzaus iki pat Getsemanės agonijos. Naujaisiais metais ganytojas linki „girdėti stebinančią Viešpaties žinią ir matyti kasdienį pasaulio vyksmą, viską svarstyti širdyje, kaip Marija ir dalintis gauta žinia su kitais, kad visi galėtume šlovinti Dievą“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Simonas Bendžius apžvelgia svarbiausius dešimtmečio bažnytinius įvykius Lietuvoje. Jis iš anksto įspėja, kad sudarant panašius sąrašus neišvengiama subjektyvumo. Pažymimi ne tik daugelio atmintyje gyvi pastarųjų metų įvykiai, tokie kaip popiežiaus Pranciškaus apsilankymas, Teofiliaus Matulionio ir Mykolo Giedraičio beatifikacijos iškilmės; primenama ir daugelio primiršta byla, kurioje Lietuva aktyviai dalyvavo kaip trečioji šalis: prieš dešimtmetį Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji kolegija nustatė, kad Italijos vietinės valdžios leidimas mokyklose kabinti Nukryžiuotąjį nepažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos. Pasak tuometinio Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto Vytauto Ališausko, kitokia bylos baigtis būtų kėlusi rimtą grėsmę viešam religinių simbolių naudojimui. Simono Bendžiaus apžvalgoje be kita ko minima ir Bažnytinio meno muziejaus ilgalaikė sėkmė – per dešimtmetį išaugo muziejaus populiarumas, lankytojams atverti Katedros požemiai ir varpinė.

Popiežiaus Pranciškaus metų veiklos apvalgą „Bernardinai.lt“ dienraštyje pateikia Saulena Žiugždaitė.

Biblinių meditacijų žurnalo „Žodis tarp mūsų“ pratarmėje džiaugiamasi šiame leidinyje jau du dešimtmečius vykdoma Dievo žodžio skleidimo misija. Ją patvirtina ir popiežiaus Pranciškaus nuolat pabrėžiamas raginimas skaityti Šventąjį Raštą, taip pat potvarkis švęsti Dievo Žodžio sekmadienį. Sausio-vasario numeryje skelbiamas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas dėl Dievo Žodžio sekmadienio steigimo.

Sausio maldyne „Magnificat“ džiaugiamasi nueitu dešimtmečio keliu. Maldyno skaitytojai dalijasi mintimis bei patirtimi naujai atvertoje „Magnificat 10“ rubrikoje.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje piligrimai dalijasi įspūdžiais apie Vroclave vykusį naujametinį Taizé bendruomenės organizuotą susitikimą.

Lietuvių katalikų religinės šalpos (LKRŠ) svetainėje pateikiama praėjusių metų veiklos ataskaita – 2019 metais LKR Šalpa parėmė 273 katalikų veiklos projektus Lietuvoje ir išeivijoje. Jau beveik šešis dešimtmečius veikianti LKR Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir išeivijoje.

Šventosios Šeimos sekmadienį Onuškio parapijoje pagerbtas 90-mečio sulaukęs kunigas Ignas Kavaliauskas, iš 65 kunigiškos tarnystės metų 40 metų atidavęs šios parapijos tintiesiems. Apie tai plačiame reportaže rašo „XXI amžiaus“ redaktorius Romas Bacevičius.

Dar neišblėso daugybės šventinių susitikimų nuotaika. Šakių rajono laikraštyje „Draugas“ aprašytas susitikimas su eucharistiete ses. Regina Edita Teresiūte – ji Kidulių dvare dalijosi savo tikėjimo ir pašaukimo keliu, taip pat mokė susirinkusius kepti kalėdaičius. Griškabūdžio kultūros centre parapijos klebonas Vytautas Mazirskas ir viešnia katechetė Lina Mažeikaitė vaizdžiais pėdučių ir žvakių simboliais kvietė susirinkusius apmąstyti gyvenimo žingsnius.

Antrąją Kalėdų dieną Kaune minėtos Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 15-osios metinės. Homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius susiejo liturgijoje minimą šventojo Stepono kankinystę ir jo diakonystę, kasdienį tarnavimą vargšams. Dėkodamas už parapijoje veikiančią Caritas valgyklą vyskupas atkreipė dėmesį į simbolinį sutapimą: bazilikos konsekravimo metinės švenčiamos šv. Stepono dieną, o jis buvo patarnautojas-diakonas savo bendruomenės „vargšų valgykloje“.

Prieš Kalėdas „Valstiečių laikraštis“ pakalbino kardinolą Sigitą Tamkevičių. Jis dalijasi daugelio kunigų per šventes išgyvenama darbymečio nuotaika. Tačiau, pasak dvasininko, tai malonus darbymetis, nes daug žmonių ateina susitaikinti su Dievu, kad galėtų ramia širdimi švęsti Kristaus Gimimą.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras (VAJC) pristato savo naują projektą VAJCbusiukas: VAJC komandos žmonės drauge su kviestiniu svečiu važiuodami autobusiuku atsako į jaunimo užduodamus klausimus – tai rodoma YouTube kanalu.

Šeštadienį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyko renginys Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 76-osioms kankinystės metinėms paminėti. Mišias aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Elenos Spirgevičiūtės kankinystė paminėta ir pirmąjį sausio penktadienį Eucharistijoje, kurią šventė Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojai. Homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius  pažymėjo šios Dievo tarnaitės širdies tyrumą, atvirumą Viešpačiui ir pasirengimą priimti ateities aplinkybes.

Kastantas Lukėnas

2020 sausio 04, 11:44