Paieška

Kardinolas Hollerich, Liuksemburgo arkivyskupas ir COMECE pirmininkas Kardinolas Hollerich, Liuksemburgo arkivyskupas ir COMECE pirmininkas 

Popiežius priėmė Europos tarpbažnytinių organizacijų vadovus

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė dviejų bažnytinių organizacijų vadovus: Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pirmininką kardinolą Jeaną-Claude’ą Hollerïchą, Liuksemburgo arkivyskupą, ir Europos Bažnyčių Konferencijos (CEC) pirmininką pastorių Christianą Kriegerį iš Prancūzijos.

COMECE vienija katalikų vyskupų konferencijas iš tų šalių, kurios priklauso politinei Europos Sąjungos bendrijai. Ji stebi Bažnyčiai reikšmingus arba su ja susijusius politinius procesus Europos Sąjungos institucijose: socialinius, teisinius, etinius.

Europos Bažnyčių Konferencija yra ekumeninė 114 protestantiškų, ortodoksiškų ir anglikoniškų Bažnyčių Europos kontinente asociacija. Lietuvos Liuteronų Bažnyčia yra šios asociacijos narė. Šios tarpbažnytinės asociacijos gimimas 1959 metais yra susijęs su taikdarystės pastangomis, ji toliau tęsia darbą šioje ir kitose srityse: žmogaus teisių, socialinio ir ekonominio teisingumo, ekumeninio dialogo. Tarp Europos Bažnyčių Konferencijos uždavinių taip pat yra Europos Sąjungos politikos ir teisėkūros stebėsena bei dialogas su ES institucijomis.

COMECE ir Europos Bažnyčių Konferencija dažnai bendradarbiauja šiais klausimais, imasi bendrų iniciatyvų, ypač vadovybės lygiu. Štai keletas paskutinių pavyzdžių. Kardinolas Hollerich ir pastorius Krieger kartu vadovavo ekumeninei delegacijai, kuri sausio 20 dieną Zagrebe susitiko su nuo metų pradžios Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujančios Kroatijos premjeru Andrejumi Plenkovićiumi, parlamento pirmininku ir keliais ministrais, ir apsikeitė požiūriais į prioritetus Europoje. Po dviejų dienų kardinolą ir pastorių buvo galima sutikti Europos Parlamente, kur jie dalyvavo ekumeninėse pamaldose Maldos už krikščionių vienybę savaitės proga. Dar po savaitės jie kartu atvyko į Romą susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Šis susitikimas yra privatus, bet galima spėti, jog kalbėta apie Europą, jos aktualijas, sunkumus ir tai, koks gali būti krikščionių vaidmuo.

Taip pat Italijos evangelikų žinių agentūra NEV sausio 29-ąją pakalbino pastorių Kriegerį panašiais klausimais. Komentuodamas Brexito temą, pastorius pabrėžė, kad politika ir istorija yra ilgalaikiai procesai, o ne dienos nuotraukos. Tad, jei tiesa, kad Europos Sąjunga išgyvena sunkų ir sudėtingą periodą, tai neatima optimizmo dėl jos ateities. Kalbėdamas apie Bažnyčių vaidmenį, pastorius sakė, kad joms tenka tarpininkavimo ir skilimų gydymo užduotis ten, kur gali įsivyrauti nesantaika ir pyktis. Kalbėdamas apie tą pačią Brexito situaciją pastorius priminė įtampas tarp britų, airių ir škotų, kurie savo ateitį mato labai skirtingai. Pasak jo, ES krizės ir populizmo banga nesumažino, tačiau padidino bendradarbiavimą tarp Bažnyčių, kurios taip pat turi atidžiai stebėti, kad jų simboliai ir krikščioniškas naratyvas nebūtų išnaudojami politiniams ir ideologiniams tikslams.

Prieš keletą mėnesių JAV katalikų interneto svetainei NCR suteiktame interviu kardinolas Jean-Claude Hollerich pabrėžė, jog Bažnyčia turi gerbti ir gerbia demokratinius sprendimus. Jei Brexitas yra demokratiškas, Bažnyčia tai gerbia. Taip pat svarbu nepamiršti, kad bendros Europos projektas yra taikos projektas. Būtų labai liūdna, jei jauni europiečiai vėl mirtų dėl nacionalinių kvailysčių.

Kardinolas pateikė pavyzdį iš šių dienų apie Libiją, kur vyksta kova tarp vyriausybės ir sukilėlių. Kibirkštys kilo taip pat tarp Italijos ir Prancūzijos, kurios gina savo nacionalinius interesus, susijusius su naftos gavyba Libijoje.

Jei Europos Sąjunga neegzistuotų, santykiai tarp Prancūzijos ir Italijos pasiektų kritinę būklę visuose lygiuose. Europos Sąjunga nėra ideali, ji nesugeba išspręsti Libijos situacijos, nes nėra sutarimo tarp jos pačios lyderių. Tačiau bent jau nesutarimai tarp Italijos ir Prancūzijos nevirsta tiesioginiu susidūrimu. Ir tai yra daug. Mes turime saugoti taiką visame pasaulyje. Europos Sąjungos gyvavimas turėtų būti išsaugotas ir ji turėtų būti taikos jėga pasaulyje. Bet šiuo požiūriu yra labai neraminančių ženklų. Vis daugiau Europos valstybių parduoda ginklus šalims, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai.

„Aš manau, kad prieš dvidešimt metų taip nebūtų atsitikę. Atrodo, kad Europos vyriausybių moralinė sąžinė silpnėja. Būdamas COMECE pirmininkas aš negaliu neraginti žmonių nepardavinėti ginklų karo zonose“, – sakė Liuksemburgo arkivyskupas. (RK / Vatican News)

2020 sausio 31, 12:47