Paieška

Sviatoslavas Ševčiukas Sviatoslavas Ševčiukas 

Katalikų Kalėdos Ukrainoje

Kalėdų šviesa padeda kiekvienam žmogui įveikti nerimą bei suteikia tikėjimo ir vilties ateičiai, pasakė Kalėdų vigilijos liturgijoje sausio 6 dieną Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Kijevo ir Haličo Didžiojo arkivyskupo žinią paskelbė Ukrainos graikų apeigų katalikų portalas News.ugcc.ua.

Visa visata per Kalėdas džiaugiasi Išganytojo gimimu žmogaus kūnu. Kalėdos kasmet yra naujas, neįprastas, tačiau gilus apsireiškimas mums, pasakė Sviatoslavas Ševčiukas, Didysis Kijevo ir Haličo arkivyskupas. Pasak jo, Jėzus Kristus prisiėmė visus žmogaus rūpesčius, taip pat jo sunkumus, skausmus ir kančias. Galime sakyti, kad Jėzaus gimime nėra tokios žmogaus kančios, kurios pats Viešpats nebūtų patyręs.

Per Kalėdas suprantame, kad nėra neverto gyventi žmogaus gyvenimo, tokių žmogaus gyvenimo aplinkybių, kuriose mūsų Viešpats asmeniškai nedalyvautų. Čia ir dabar, šiuolaikiniuose ir istoriniuose visos žmonijos ir mūsų tautos įvykiuose, taip pat kiekvieno žmogaus gyvenime, Viešpats gimsta ir įžengia į juos su savo džiaugsmu ir šviesa.

Kas kartą, kai švenčiame Kalėdas, pajuntame, kad Viešpats perkeičia mano asmeninės nakties tamsą ir baimę į šviesų Kalėdų įvykį. Dabartinėmis žmonijos aplinkybėmis jaučiame daug baimės. Daugelis kraštų nerimauja: Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose, Australijoje, Rytų Europoje... Daugelis bijo, yra susirūpinę. Tačiau ši žmonijai nerami nakties tamsa dabar virsta Kalėdų išvakarėmis, rytojaus vilties banga ir šviesa, todėl giedame „Dievas su mumis!“.

Sviatoslavas Ševčiukas visus nuoširdžiai pasveikino Kalėdų šventės proga, priminė visiems savo tikintiesiems ir jų šeimoms Ukrainoje ir visame pasaulyje, kad „šiandien gimė mums Išganytojas, žmonijos nakties tamsa virsta Kalėdų šviesa! Kristus užgimė! Pašlovinkime Jį!“ (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 08, 13:50