Paieška

Arkivyskupas Salvatore Fisichella Vatikane pristato Dievo Žodžio sekmadienį Arkivyskupas Salvatore Fisichella Vatikane pristato Dievo Žodžio sekmadienį 

Mokiniai iš Emauso Dievo Žodžio sekmadienio logotipe

Dievo Žodžio sekmadienio logotipe – mokinių iš Emauso susitikimas su Prisikėlusiu Viešpačiu, daugelio laikomas vienu iš žaviausių Luko Evangelijos pasakojimų. Tai Evangelijos miniatiūra, tvirtina biblistas Carlo Maria Martini, SJ (1927–2012). Pasak jo, „šiame pasakojime susilieja tikėjimas ir emocijos, protas ir jausmai, skausmas ir džiaugsmas, abejonė ir tikrumas, užgaunantys skaitytojo, tikinčiojo, tikinčiosios ar tik ieškančiųjų sielos stygas, sukeliantys stiprų virpesį – norą eiti link To, kuris kviečia džiaugtis laimės pilnatve“.

Ikonografijoje ypač paplitę dvi dviejų Emauso mokinių scenos pagal pagrindinius du Luko evangelijos pasakojimo epizodus: pirmojoje keliu einantys mokiniai sutinka Prisikėlusį Viešpatį ir su juo diskutuoja, bet jo neatpažįsta; antrajame – jie sėdi prie vakarienės stalo su Prisikėlusiuoju ir jam laužant duoną atpažįsta Jėzų.

Kas buvo šie du mokiniai? Jie buvo ne vieni iš dvylikos apaštalų, o iš kitų Jėzaus mokinių rato. Vieno jų vardas žinomas iš Luko evangelijos pasakojimo – tai Kleopas. Tačiau apie antrąjį mokinį nežinome nieko. Nei vardas, nei lytis tekste neminimi. Kai kurie egzegetai – Biblijos tekstų aiškintojai – mano, kad antrasis paminėtas mokinys galėtų būti ir galbūt buvo Evangelijoje minima Marija, Kleopo žmona, Jėzų nukryžiavus buvusi po Kryžiumi su Jėzaus motina Marija, taip pat su Marija Magdaliete ir apaštalu Jonu. Evangelistas Jonas tekste pamini dar ir tai, kad Marija, Kleopo žmona, yra Jėzaus motinos Marijos sesuo. Kai kurie Biblijos tyrinėtojai svarsto dar vieną hipotezę, jog Kleopas buvęs ne tik Jėzaus mokinys, bet ir Jėzaus globėjo šv. Juozapo brolis.

Mokiniai iš Emauso su Prisikėlusiu Viešpačiu
Mokiniai iš Emauso su Prisikėlusiu Viešpačiu
Prisikėlęs Viešpats Jėzus prie vakarienės stalo su mokiniais iš Emauso
Prisikėlęs Viešpats Jėzus prie vakarienės stalo su mokiniais iš Emauso

Šios hipotezės, kuriomis siekiama tiksliau įvardyti mokinių iš Emauso tapatybę, kertasi su ypač tapyboje paplitusiu tradiciniu mokinių iš Emauso – dviejų vyriškių – vaizdavimu. Tačiau naujųjų laikų Biblijos mokslų įžvalgos netrukus persikėlė į vizualiuosius menus – ne vienoje bažnyčioje, tarp jų Vašingtono episkopalų nacionalinėje katedroje, Emauso mokinai pavaizduoti kaip vyras ir moteris, tiksliau – kaip minėtieji sutuoktiniai, Kleopas ir Marija Kleopienė.

Dievo Žodžio sekmadienio, kuris primą kartą bus švenčiamas jau šį sekmadienį, sausio 26 dieną, logotipe, kurį paskelbė Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba, – mokinių iš Emauso, sutuoktinių ir Jėzaus giminaičių Kleopo ir Marijos susitikimas su Prisikėlusiu Viešpačiu.

Logotipo pristatyme Vatikane arkivyskupas Salvatore Fisichella, Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas, atkreipė dėmesį, jog Dievo Žodžio sekmadienio logotipas sukurtas pagal Jeruzalėje gyvenusios garsios ikonografės s. Marie–Paul Farran (1930–2019), Palestinos benediktinių vienuolės, nutapytą ikoną. Pasak arkivyskupo, bizantiškoji ikona atskleidžia daugelį Dievo Žodžio sekmadienio šventimui būdingų aspektų. Pvz. Prisikėlęs Kristus eina rankoje laikydamas Dievo Žodžio ritinį arba Šventuosius Raštus, kuriuos išpildo pats Prisikėlęs Jėzus. Šalia eina du mokiniai – Kleopas, ranka pasirėmęs į lazdą, simbolizuojančią piligrimystę, ir Marija, tarsi ranka prisilietusi prie Jėzaus, prašanti „Pasilik su mumis!“.

Mokiniai iš Emauso Marija ir Klepoas su Prisikėlusiu Viešpačiu
Mokiniai iš Emauso Marija ir Klepoas su Prisikėlusiu Viešpačiu

Abu mokiniai žvelgia į Prisikėlusį Kristų, moteris kaire ranka rodo Jį, kaip Senųjų Raštų ir pažadų išsipildymą ir Gyvąjį Žodį, kurį reikia paskelbti visam pasauliui; Kleopas iškelta kaire ranka tarsi rodo kelią, kuriuo mokiniai turi eiti, kad visiems neštų Gerąją Evangelijos naujieną.

Žvaigždė šalia mokinio – tai evangelizavimo žvaigždė, kaip negęstanti šviesa nušviečianti ir parodanti į ateitį atsiveriantį kelią. Einančiųjų kojų dinamika liudija spartų ėjimą į vietas, kurios laukia Kristaus Prisikėlimo žinios. Pasak arkivyskupo Fisichellos, logotipe parodyta Dievo Žodžio sekmadienio esmė: Kristaus Prisikėlimo mokiniai dinamiški; jie nepavargdami ir nesiilsėdami ieško vis naujų išraiškų, kurios leistų Šventiesiems Raštams tapti gyva Bažnyčios gyvenimo norma. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 21, 16:02