Paieška

Vatican News
Gedulingos Mišios Burkina Fase už ISIS atakos aukas Gedulingos Mišios Burkina Fase už ISIS atakos aukas  (- - - - -)

2019 metų misionierių kankinių vainikas

Per 2019 metus pasaulyje nužudyti 29 misionieriai, dauguma dvasininkai. Šventojo Sosto naujienų portalo Fides duomenimis, per praėjusius dvylika mėnesių nužudyta 18 kunigų, 1 nuolatinis diakonas, 2 vienuoliai, 2 vienuolės ir 6 pasauliečiai. Po beveik dešimtmečio Afrikos žemynas vėl pirmauja šiame tragiškame sąraše.

Portalas juos vadina ne „kankiniais“, bet „liudytojais“, kad nebūtų išankstinio vertinimo, darančio įtaką galimiems beatifikacijos ar kanonizacijos procesams. Be to, Fides nurodo, kad ataskaita apima ne tik misionierius ad gentes, t. y. asmenis, iš savo šalių nuvykusius apaštalauti vadinamuosiuose misijų kraštuose, bet visus smurtine mirtimi mirusius Bažnyčios misijoje dalyvaujančius pakrikštytuosius, nes, kaip skelbia popiežiaus mokymas (Evangelii gaudium 120), „gautojo Krikšto galia kiekvienas Dievo tautos narys tampa misionieriaujančiu mokiniu. Kiekvienas pakrikštytasis, nepriklausomai nuo jo funkcijos Bažnyčioje ir išsilavinimo tikėjimo srityje lygio, yra veiklus evangelizacijos subjektas.“

„Fides“ atskaitos sudarytojai nurodo, kad po aštuonerių metų, kai didžiausias nužudytų misionierių skaičius kasmet buvo nustatomas Amerikos žemyne, nuo 2018 metų Afrikos žemynas tapo pirmaujančiu šiame tragiškame sąraše. Afrikoje per 2019 metus buvo nužudyta 12 dvasininkų, 1 vienuolis, 1 vienuolė ir 1 pasaulietė, iš viso 15 žmonių. Amerikos žemyne nužudyti 6 kunigai, 1 nuolatinis diakonas, 1 vienuolis ir 4 pasauliečiai, iš viso 12 žmonių. Azijoje nužudyta 1 pasaulietė, Europoje – 1 vienuolė.

Pasak Fides apžvalgininkų, per 2019 metus nužudytų misionierių sąrašai liudija apie dar vieną permainą – „smurto globalizaciją“. Praeityje misionierių nužudymai buvo labiau susikoncentravę į vieną kraštą ar geografinę zoną, 2019 metais šis reiškinys tapo bendresnio pobūdžio ir kur kas plačiau paplitęs: misionieriai kraują praliejo 10 Afrikos kraštų, 8 Amerikos, 1 Azijos ir 1 Europos krašte.

Afrikos statistika

Madagaskare brutalios agresijos gatvėje auka kun. Nicolas Ratodisoa mirė nuo žaidų ligoninėje.

Burkina Fase nužudyti trys kunigai, iš kurių du saleziečiai: kun. Antonio Cesar Fernandez, nukautas per džihadistų teroristinę ataką netoli valstybinės sienos, kun. Fernando Fernandez nudurtas Don Bosko centre, Bobo Dioulasso mieste. Trečioji auka – kun. Simeon Yampa, Dablo klebonas, žuvo prie altoriaus Mišių metu per džihadistų teroristinį užpuolimą.

Kamerūne per smurtinį užpuolimą nužudytas kapucinas t. Toussaint Zoumaldé.

Nigerijoje trys aukos, visi dvasininkai: pagrobimo auka kun. Clement Rapuluchukwu Ugwu, per pasalą kelyje nušautas parapijos klebonas Paul Offu ir per galimą egzekuciją nušautas į taikos derybas keliavęs tarpininkas David Tanko.

Mozambike Švč. Jėzaus ir Marijos širdžių kongregacijos kunigas Landry Ibil Ikwel mirė ligoninėje nuo durtinių žaizdų.

Centrinės Afrikos Respublikoje žiauriai nužudyta 77 metų ispanė, Jėzaus dukterų kongregacijos vienuolė Ines Nieves Sancho.

Kenijoje du žuvę dvasininkai: kun. Eutycas Murangiri Muthur nužudytas automobilyje, kun. Michael Maingi Kyengo – pagrobimo auka.

Kongo Respublikoje nužudytas kun. Paul Mbon – pagrobimo auka.

Ugandoje, šv. Karolio Luangos vienuolijos brolis Norbert Emmanuel Magarura nužudytas netrukus po išrinkimo kongregacijos vyresniuoju.

(SAK / VaticanNews)

2020 sausio 02, 16:41