Paieška

Vroclave prasideda Taizé jaunimo susitikimas. Popiežiaus sveikinimas

Lenkijos Vroclavo mieste šeštadienį prasideda Taizé bendruomenės rengiamas naujametinis Europos jaunimo susitikimas, kurį vainikuos „Tautų šventė“ jaunimą iš įvairių šalių priimančiose parapijose.

Tai jau 42-asis naujametinis Taizé bendruomenės rengiamas Europos jaunimo susitikimas, kasmet suburiantis nuo keliolikos iki kelių dešimčių tūkstančių jaunų žmonių. Iš pradžių, kol dar Europą dalino geležinė uždanga, naujametiniai susitikimai rengti tik Vakarų Europos šalyse. Vėliau jų geografija išsiplėtė į visą Europą. Pirmasis susitikimas iš komunizmo priespaudos besivadovaujančioje Europos dalyje 1989 m. surengtas Lenkijos Vroclavo mieste. Į Vroclavą jaunimas sugrįžo taip pat 1995 m. Tad šiemetinis susitikimas yra jau trečiasis rengiamas šiame mieste. Lenkijoje buvo surengti dar kiti du naujametiniai susitikimai – 1999 m. Poznanėje ir 2009 m. Varšuvoje. Nuo pirmojo susitikimo, 1978 m. surengto Paryžiuje, iki šiemetinio Vroclave naujametiniai Taizé jaunimo susitikimai vyko 26 miestuose 16 Europos valstybių. Penkis kartu jie buvo surengti Paryžiuje, keturis – Romoje, trys – Vroclave; po šešis kartus jie vyko Prancūzijoje ir Italijoje, po penkis – Ispanijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Nors naujametiniai susitikimai rengiami tik Europos miestuose, jau kuris laikas į juos atvyksta ir jaunimas iš kitų žemynų. Vroclavo susitikime laukiama 20 tūkstančių jaunuolių iš septyniasdešimties šalių.

Susitikimų programa kasmet panaši. Į Vroclavą atvystantis jaunimas pirmiausiai susitinka su priimančių parapijų bendruomenėmis ir su į savo namus priimančiomis šeimomis. Po vakarienės visi susitinka bendrai maldai miesto rytinėje dalyje esančioje Šimtmečio halėje (į UNESCO kultūros paveldo sąrašą  įtrauktoje dvidešimtojo amžiaus pradžios arenoje) bei netoliese esančiame parke – Marso laukuose.

Sekmadienį, pirmadienį ir antradienį į Vroclavą atvykęs jaunimas bendrauja ir meldžiasi kartu su priimančiomis bendruomenėmis, lanko miestą, susipažįsta su vietos vyskupijos, vienuolijų, karitatyvinių institucijų veikla, dalyvauja įvairiuose teminiuos susitikimuose. Vakarais – bendros pamaldos Šimtmečio halėje ir Marso laukuose. Paskutinę metų dieną po bendrų pamaldų jaunimas sugrįžta į priimančias parapijas ir jose dalyvauja Naujųjų metų vigilijoje – „Tautų šventėje“. Naujųjų metų rytą – Mišios priimančių parapijų bažnyčiose ir pietūs su priimančiomis šeimomis. Po pietų jaunimo susitikimas baigiasi, išvykstama į namo.

Vroclave prasidedančio jaunimo susitikimo dalyvius, kaip kasmet, pasveikino Bažnyčių vadovai ir politiniai lyderiai. Popiežiaus Pranciškaus vardu laišką jaunimui parašė Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.

Savo laiške kardinolas pirmiausiai atkreipia dėmesį, kad šis, Taizé bendruomenės jau 42-ąjį kartą surengtas susitikimas, šiemet vyksta šalyje, iš kurios yra kilęs šv. Jonas Paulius II. Jo įpėdinis popiežius Pranciškus lydi jus su savo malda ir ragina jus kartu su Lenkijos krikščionimis gerai įsigilinti, ką reiškia žodžiai, kurie buvo pasirinkti šio susitikimo tema: „Visada kelionėje, niekada  nepraradę šaknų“, rašo kardinolas jaunimui. Lenkija yra šalis, kurios šaknys yra giliai suleistos į tikėjimą. Šios šaknys leido žmonėms ištverti didžiuosius išbandymus ir neprarasti vilties. Kardinolas prašo jaunimą pamąstyti apie savąsias tikėjimo šaknis, kad savo įsišaknijimo tikėjime suvokimas skatintų eiti link kitų žmonių, tiesti jiems ranką, drąsiai priimti visuomenės gyvenimo iššūkius, matyti ir stengtis įveikti pavojus, kurie gresia mūsų bendriems namams. Popiežiaus vardu pasiųstame laiške kardinolas Valstybės sekretorius ragina jaunimą nebijoti ateities, kaip Abraomas drąsiai leistis į kelionę, net ir iš anksto nežinant galutinio tikslo. Visada būkite pasirengę vis iš naujo išvykti, liudykite Evangeliją ir padėkite šalia esantiems, ypač neturtingiausiems ir nelaimingiausiems. Laiškas baigiamas popiežiaus Pranciškaus jaunimui skirto posinodinio apaštališkojo paraginimo žodžiais: „Nelauk rytojaus, kad galėtum su savo energija, drąsa ir kūrybiškumu dalyvauti geresnio pasaulio kūrime. Tu esi Dievo dabartis. Dievas nori, kad dabar būtum kūrybingas“.

Sveikinimus Vroclave prasidedančio jaunimo susitikimo dalyviams pasiuntė ir kiti Bažnyčių ganytojai ir politiniai lyderiai: Konstantinopolio patriarchas, Maskvos patriarchas, Anglijos primas, Pasaulinės Bažnyčių tarybos ir Pasaulinės evangelikų sąjungos vadovai, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius ir Europos komisijos pirmininkė, taip pat Lenkijos Bažnyčios ir valstybės vadovai.   (DŽ / JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 27, 14:33