Paieška

Vatican News
2018.11.29 Corona di avvento, quattro candele, quarta domenica di avvento

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gruodžio 21)

Advento rekolekcijų pasiūlymus jau papildė ir paskelbti artėjančių Kalėdų pamaldų tvarkaraščiai, vyskupijų svetainėse ir socialiniuose tinkluose dalijamasi vaizdais ir linkėjimais iš adventinių susitikimų.

Į susitikimą kvietė ir šventasis Antanas Paduvietis: Iš Italijos atvežtos šio šventojo relikvijos, aplankiusios Žemaitijos miestus keliavo į Marijampolę, Vilnių, Kauną. Nors pagarba šiam šventajam nesiejama su advento liturgija, tikinčiųjų širdys randa dvasinį ryšį. Garsusis stebukladarys, padedantis rasti pamestus dalykus, dažniausiai vaizduojamas su vaikeliu Jėzumi ant rankų. Per šį adventą daugeliui Lietuvos tikinčiųjų jis padėjo rasti tai, kas svarbiausia: pamestą ar primirštą ryšį su Jėzumi.

Panevėžio vyskupija kvietė tikinčiuosius pasimelsti prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų.

Lietuvos Caritas gruodžio mėnesį jau daugiau kaip du dešimtmečius gruodžio mėnesį vykdo vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“. Simbolinės „Caritas“ žvakelės gaminamos Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ įmonėje, kurioje dirba nakvynės namų gyventojai ir priklausomybių varginami žmonės. Džiugu, kad „Caritas“ misiją nušviečia ir visuomeninis transliuotojas: trečiadienį per LRT televizijos kanalą transliuotas Caritas 30-mečiui sukurtas režisieriaus Daliaus Ramanausko filmas „Kilti ir kelti. Caritas misija Lietuvoje“. Šis filmas padeda suvokti, kad Caritas yra neatsiejama Bažnyčios evangelizacijos ir sielovadinės veiklos dalis.

Penktus metus iš eilės didieji Vilniaus viešbučiai dovanoja šventinius pietus vargstantiesiems – Vilniaus arkivyskupijos Caritas centro „Betanija“ lankytojams. Socialiniame centre „Betanija“ kasdien nemokamai pietauja keli šimtai žmonių. Šventiniame susitikime susirinkusius sveikino vyskupas Darius Trijonis.

Gruodžio maldyne „Magnificat“ skiltyje „Evangelijos liudytojai mūsų dienomis“ rašoma apie Vilniaus arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko namus. Straipsnyje „Motinystė tvartelyje“ rašoma apie laikinus namus mamoms ir jų vaikams: šių namų prieglobsčiu jau pasinaudojo daugiau kaip trys šimtai moterų, anksčiau išgyvenusių benamystę ir priklausomybes.

„Bernardinai.lt“ pristato naujovę ir nuo šiol kviečia ne tik skaityti tekstus, žiūrėti vaizdo reportažus, bet taip pat klausytis tinklalaidžių. Pirmosios tinklalaidės tema – apie ruošimąsi Kalėdoms –kaip nepasiduoti aplinkos primetamam skubėjimui, kad ramiai ir džiugiai pasitiktume Jėzaus gimimą. „Esame ne instagramo, bet Dievo žmonės ir turime būti stebuklu vienas kitam“, – sako vienas iš laidos pašnekovų.

Šalčininkų rajono savivaldybė kviečia į prakartėlių parodą Jašiūnų dvare. Ekspoziciją sudaro 210 prakartėlių iš daugelio pasaulio šalių. Prakartėlių kolekciją surinko Šalčininkų dekanas ir parapijos klebonas kun. Vaclav Volodkovič.

Pasirodė naujas „Saleziečių žinių“ numeris. Jame randame ne tik advento laikotarpiui skirtų straipsnių. Redakcijos skiltyje dalijamasi saleziečių šeimai ypač džiugia žinia: šį rudenį jaunuolis iš Vilniaus Tomas Kivita davė pirmuosius įžadus šv. Jono Bosko įkurtoje kongregacijoje. Skiltyje Saleziečių naujienos“ matome jį su kitu jaunu saleziečiu –Vytautu Markūnu. Seserys salezietės džiaugėsi iš Romos atvykusios vizitatorės viešnage Lietuvoje. Rašoma taip pat apie Kun. Antano Skelčio Saleziečių bendradarbių centro koordinatoriaus ir tarybos rinkimus. Koordinatoriaus pareigoms išrinkta Miglė Lipavičienė.

Penktadienį Kauno arkivyskupijos muziejuje atidaryta paroda „Realybė išsiplečia“. Joje senos bažnytinio meno vertybės praplečiamos interaktyviomis funkcijomis: parodos lankytojai mato kūrinius papildomus animacijos priemonėmis, rentgenografinės nuotraukos parodo giluminius tapybos sluoksnius, galima palyginti kūrinių būklę prieš restauravimą ir po jo.

Dešimtmetį atšventęs Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejus siūlo švenčių proga aplankyti jo parodas bei administruojamus objektus – Vilniaus katedros varpinę ir požemius. Vienoje iš Bažnytinio meno muziejuje dešimtmečio proga atidarytų parodų apžvelgiami „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias“ per tris Nepriklausomybės dešimtmečius. Pasak parodos rengėjų, šiuolaikinis sakralinis menas yra mažiausiai pažįstama ir vertinama bažnytinio paveldo dalis, o tikinčiųjų bendruomenė atsirandančius kūrinius neretai suvokia kaip iššūkį tradicijai.

Laikraštyje „XXI amžius“ džiaugiamasi atstatyta istorine tiesa: Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas pašventino du naujus varpus Rokiškio bažnyčios varpinei. Senieji Rokiškio bažnyčios varpai buvo išvežti į Rusiją per I pasaulinį karą. Nuo 1924 m. Rokiškio bažnyčioje skambėjo Vilniaus arkikatedros varpas. Publikaciją parengė Lietuvos kampanologų draugija.

Dvigubame laikraščio „XXI amžius“ numeryje taip pat rašoma apie šiemet šimtmečio sukaktį mininčius leidinius, atspindinčius nepriklausomos Lietuvos kūrimosi laikotarpį: tai žurnalai  „Karys“, „Švietimo darbas“, kūrybos almanachas „Gėlių diena“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Rosita Garškaitė rašo apie susirūpinimą keliantį reiškinį: pasaulyje vis labiau varžoma religijos laisvė. Straipsnyje pasakojama apie praėjusią savaitę Seime vykusią tarptautinę konferenciją apie religijos ir sąžinės laisvę. Pažymima, kad nors Lietuvos gyventojai sovietmečiu patyrė sąžinės laisvės suvaržymų ir persekiojimų dėl tikėjimo, šiandien viešojoje erdvėje retokai kalbama apie laisvės varžymus kitose pasaulio šalyse. Konferencijoje daug dėmesio skirta religijos laisvės varžymui Kinijoje. Vieno iš konferencijos pranešėjų religijotyrininko prof. Massimo Introvigne iniciatyva nuo praėjusių metų penkiomis kalbomis leidžiamas interneto žurnalas apie religijos laisvę ir žmogaus teises Kinijoje.

(Kastantas Lukėnas)

2019 gruodžio 21, 14:20